Одељење за математику, 20. мај 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 20. маја 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Владимир Драговић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: АБЕЛОВИ ИНТЕГРАЛИ И ТРОУГАОНА РЕШЕЊА СЛЕЗИНГЕРОВИХ СИСТЕМА РАНГА 2

Апстракт: Ово предавање је посвећено светлој успомени на Татјану Острогорски (1950-2005). Представљамо алгебарско-геометријска троугаона решења Слезингерових система ранга 2 помоћу периода холоморфних диференцијала на хиперелиптичким кривама. У случају реда 1, користећи наведена решења, дајемо две фамилије решења Пенлевеове VI јеначине са параметрима (1/8, -1/8, 1/8, 3/8). Ова решења се изражавају једноставно у терминима периода Абелових диференцијала на елиптичким кривама. Резултати су заједнички са Василисом Шрамченко. Истраживања су делимично подржана од стране пројекта 174020, а делимично од стране NSF пројекта 1444147.

Референце:
В. Драговић, В. Шрамченко, Algebro-geometric solutions to triangular Sclesinger systems, 2016, arXiv: 1604.01820
В. Драговић, В. Шрамченко, Algebro-geometric solutions of the Sclesinger systems and the Poncelet polygons in higher dimensions, 2015, arXiv: 1506.06301