Семинар за геометрију, образовање и визуализацију са применама, 31. март 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 31. марта 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Предраг Јовановић, научни саветник Астрономске опсерваторије у
Београду

Наслов предавања: ПРОШИРЕНЈЕ ТЕОРИЈЕ ГРАВИТАЦИЈЕ КАО АЛТЕРНАТИВА ТАМНОЈ МАТЕРИЈИ

Апстракт: У оквиру предавања ће бити дат кратак преглед наших досадашњих сазнања о тамној материји, а имајући у виду и чињеницу да се она може посматрати као једно у низу предвиђања опште теорије релативности,  биће дато и поређење неких импликација ове теорије са одговарајућим  последицама и предвиђањима теорија модификоване гравитације, са посебним освртом на оне везане за космологију и недавно детековане  гравитационе таласе. У том светлу ће бити разматрана могућност да се у оквиру теорија модификоване гравитације, и без претпоставке о тамној материји, објасне неке посматране астрофизичке појаве као што су нпр. равне ротационе криве код спиралних галаксија, њихова барионска Тали-Фисерова релација и фундаментална раван код елиптичних галаксија. Поред тога, биће дат и кратак преглед наших до
сада објављених, као и нових резултата истраживања из ове области.