КГТА семинар, 29. март 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 29. марта 2016. од 14-16h у сали 844 Математичког факултета, V спрат.

Предавач: Марко Војиновић

Наслов предавања: ЈЕДАН КОМБИНАТОРНИ ПРОБЛЕМ КОЈИМ СЕ ПОЈАВЉУЈЕ У КВАНТНОЈ ГРАВИТАЦИЈИ

Апстракт:  У оквиру тзв. „spincube“ приступа квантној гравитацији појављује се један занимљив комбинаторни проблем „бојења“ симплицијалних комплекса хомеоморфних некој 4D многострукости. Након формулације проблема на језику Диофантових једначина, биће презентована једна идеја за његово решење, али и нека концептуална ограничења везана за неодлучивост и Геделову теорему некомплетности, која се природно појављују у анализи топологије 4D многострукости.