Семинар за геометрију, образовање и визуализацију са применама, 24. март 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 24. марта 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички институт, САНУ

Наслов предавања: НЕТЕРИНА ТЕОРЕМА У ВРЕМЕНСКИ ЗАВИСНИМ ХАМИЛТОНОВИМ СИСТЕМИМА

Апстракт: Нетерина теорема спада у резултате који су обележили механику и физику у 20. веку. На њеном уопштењу, у оквиру Лагранжове механике, значајан допринос дали су и српски механичари (Ђукић, Вујановић, Мушицки). У овом излагању, разматра се формулација Нетерине теореме у временски зависним Хамилтоновим системима, у односу на трансформације које чувају Поенкаре- Картанову форму. У случају када је Поенкаре-Картанова форма контакног типа, даје се експлицитан облик симетрија у проблему познатом као инверзна Нетерина теорема. Посебно се анализирају природни механички системи и, као пример, Runge-Lencov вектор у Кеплеровом проблему.