Вероватносне логике, 9. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 9. марта 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавачи: др Драган Додер

Наслов предавања: ЛОГИКА ЗА ТЕМПОРАЛНО ВЕРОВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ – ПОТПУНОСТ, РЕВИЗИЈА ВЕРОВАЊА И ТЕОРЕМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Садржај: У излагању ће бити представљена једноставна модална логика са параметризованим временом, погодна за формализовање веровања и планирања акција. У првом делу излагања ће бити скициран доказ теореме потпуности, а у другом делу ће бити представљена теорема репрезентације за ревизију веровања у АГМ стилу.