Семинар за рачунарство и примењену математику, 20. децембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 20. децембра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Емилие Ерић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ПРИМЕНА ОТВОРЕНИХ ПОДАТАКА У УНАПРЕЂЕЊУ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ГРАЂАНА У РАЗВОЈУ Е-ДРУШТВА

Апстракт: У оквиру предавања биће представљено победничко решење са Hacking Politics такмичења организованог у оквиру Недеље парламентаризма. У савременој електронској управи један од основних проблема се односи на мотивисање и подстицање партиципација грађана у развоју е-друштва. Развијено решење „Мој посланик“ има циљ да грађанима помогне у решавању конкретних проблема. Грађани имају могућност да поставе нове проблеме и да учествују у решавању постојећих. На овај начин се шири свест о постојању
одређених проблема и укључују елементи шире друштвене заједнице, као што су: новинари, организације, привредни субјекти, итд. Кључни део решења је систем препоруке, који грађанима сугерише најпогоднијег посланика за решавање одређеног проблема. Систем узима у обзир карактеристике проблема, оцене посланика добијене из екстерних извора, досадашњег ангажовања, као и области деловања посланика. Истовремено, посланик може самостално да се укључи у процес решавања проблема. Додатно, апликација садржи јединствену базу знања везану за све проблеме дефинисане у апликацији.