Семинар за рачунарство и примењену математику, 15. новембар 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 15. новембра 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Милош Милутиновић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Наслов предавања: МОДЕЛ СИСТЕМА ЗА АДАПТИВНО МОБИЛНО УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Апстракт: Предмет истраживања је адаптивно мобилно учење страних језика. Централни проблем је испитивање метода и техника прилагођавања језичких образовних садржаја и начина презентације и интеракције у складу са когнитивним могућностима корисника у покрету. Развијени модел за мобилно адаптивно учење страних језика разматра различите параметре адаптације примењиве на мобилно окружење и обухвата онтолошки оквир за формално описивање образовних садржаја, карактеристика мобилног уређаја, ученика и контекста учења. При описивању образовних садржаја, примењени су објекти учења као стандардне јединице садржаја. На основу онтолошког оквира и метаподатака објеката учења, представљен је механизам за преговарање и адаптацију. Предложени модел је развијен и имплементиран у оквиру инфраструктуре за рачунарство у облаку Катедре за електронско пословање на Факултету организационих наука. Имплементација је изведена за учење јапанског језика коришћењем мрежа речи као основе за изградњу базе знања.