Стипендије

Nutanix стипендије за студенткиње

Nutanix  поклања школарине младим женама из Србије које желе да се баве информационим технологијама.

Прошло је тачно 50 година откако је Маргарет Хамилтон написала софтвер за управљање Аполо модулом који је слетео на месец. Маргарет је тада и осмислила термин “софтверско инжењерство” као засебну дисциплину која се касније проширила у целом свету.

Иако је цео концепт потекао од једне жене, 50 година касније, и даље је несразмерна мањина жена у овом послу. Nutanix ❤️ Heart је наш пројекат који покушава да ово промени.

Поклонићемо до десет школарина студенткињама из УСА, Србије, Индије и Енглеске које поседују истинску страст према коришћењу технологије за креирање ствари који чине овај свет бољим.

Детаљи у вези критеријума и рокова за пријаву могу се видети на овој страни.

Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за подршку студентима у стручном и научном усавршавању

Одбор Задужбине Ђоке Влајковића је на седници одржаној 07.11.2018. године, донео Одлуку о расписивању Конкурса Задужбине Ђоке Влајковића за подршку студентима у стручном и научном усавршавању.

Расписује се Конкурс за доделу десет финансијских подршки за стручно и научно усавршавање студената Универзитета у Београду, које подразумева:
1. учешће на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству и
2. боравак у иностранству у оквиру основних, мастер и докторских академских студија.

На Конкурс се могу пријавити незапослени студенти основних, мастер и
докторских академских студија Универзитета у Београду.

Одлука:
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/zaduzbine/Odlika-konkurs-DJV-31.1.2019.pdf

Пријава:
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/zaduzbine/Prijava-DJV-31.1.2019.doc

Рок за подношење пријава почиње 01.02.2019. и траје до 29.3.2019.

Конкурс за доделу стипендијa из средстава Фонадије „Нови добротвори Универзитета у Београду“, пријаве од 14.11.2018. до 14.12.2018.

Расписује се Конкурс за доделу четири стипендије за школску 2018/2019. годину студентима Универзитета у Београду.

На Конкурс се могу пријавити студенти основних и мастер академских студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

Критеријуми за добијање стипендије су:
1) редовно уписивање школске године,
2) висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 9,00.
3) други постигнути резултати (научни и стручни радови, значајни успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.).

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“. Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Комплетна документација доставља се у електронској форми, у PDF формату, као један документ, као и у штампаној форми. Рок за подношење пријава је од 14.новембрa до 14. децембра 2018. године. Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – За Конкурс Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.

ОДЛУКА

Конкурс за доделу стипендије Задужбине Љубице М. Здравковић за школску 2018/2019. годину, пријава од 14.11.2018. до 14.12.2018.

Расписује се Конкурс за доделу једне стипендије студенту Универзитета у Београду, за школску 2018/2019. годину.

На Конкурс се може пријавити студент основних академских студија који се у школској 2018/2019. години финансира из буџета Републике Србије.

Критеријуми за добијање стипендије су:

1) редовно уписивање школске године,
2) висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 9,00.

Студенти који су корисници других стипендија немају право на стипендију Задужбине Љубице М. Здравковић. Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 6.000,00 динара.

Подношење пријава траје од 14.11.2018. до 14.12.2018.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – За Конкурс Задужбине Љубице М. Здравковић.

Одлука о расписивању конкурса за доделу стипендије Задужбине Љубице М Здравковић за школску 2018/2019. годину

Конкурс за доделу стипендија Фондације Косте Мигрића за школску 2018/2019. годину, пријава 19.11.2018 – 19.12.2018.

Расписује се Конкурс за доделу три стипендије најбољим студентима Универзитета у Београду, за школску 2018/2019. годину. На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија Универзитета у Београду, који се у школској 2018/2019. години финансирају из буџета Републике Србије.

Рок за подношење пријава је од 19.11.2018. године до 19.12.2018. године. Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – За Конкурс Фондације Косте Мигрића.

Одлука о расписивању конкурса за доделу стипендија Фондације Косте Мигрића за школску 2018/2019. годину.

Стипендије АД Електромрежа Србије

Акционарско друштво Електромрежа Србије расписало је конкурс за стипендирање 15 студената. Право учешћа на конкурсу имају:
– редовни студенти смера Информатика на Математичком факултету који у школској 2018/2019 години уписују завршну годину основних или мастер академских студија, а који нису обновили ни једну годину;
– студенти чија је просечна оцена остварена током досадашњег студирања најмање 8.50; за студенте мастер студија потребан је просек најмање 8.50 на основним студијама;
– студенти који имају држављанство Републике Србије са сталним боравком на територији Републике Србије и нису у радном односу.

Заинтересовани студенти треба да поднесу наредна документа:
– уверење о уписаној завршној години основних или мастер академских студија;
– потврду да је студент током студирања остварио просек оцена најмање 8.50;
– фотокопију личне карте (очитана ако је са чипом);
– фотокопију уверења о држављанству;
– кратку биографију са контакт подацима (телефон и имејл адреса);
– потврду о незапослености за студенте на мастер студијама.

Обавезе студената који се стипендирају су:
– да у року заврше студије и да до краја студирања задрже просек најмање 8.50
– да током периода примања стипендије проведе 16-20 сати месечно у обављању практичних задатака у уговором предвиђеној организационој јединици ЕМС АД у сарадњи и договору са ментором;
– да се након завршених студија у року од 30 дана јави даваоцу стипендије ради могућности пријема у радни однос;
– да уколико добије понуду ЕМС АД закључи Уговор о раду и остане у Друштву најмање две године; уколико не прихвати понуду, дужан је да врати додељена примљена средства са затезном каматом.

Обавезе ЕМС АД:
– исплата стипендије у 10 месечних рада у висини од 12.000,00 РСД по једној рати;
– обезбеђивање ментора студенту који је у процесу стипендирања;

Документацију треба доставити Сектору за развој људских потенцијала, на адресу:
АД „Електромрежа Србије“, Београд,
Кнеза Милоша 11
Београд

или електронски на адресу: hr@ems.rs. Пријаве је потребно доставити до 31.10.2018.

Levi Nine Scholarships for IT students

levi9Through our years of experience in the cooperation with faculties and student organizations, we recognized the importance of scholarship programs. Talented and proactive students come to us looking for a possibility to meet the company and experience the working environment during their studies. As a company, we recognize good work and aim to reward students to keep up the good work.

As of this year, we will offer our Scholarship for students of IT orientation from the University of Belgrade. We invite students who are enrolling 4th and 5th year in the current school year (2018/2019) to apply.

We provide the scholarship during one university year, in a 10-month period, starting from October 1st until the end of September (with a pause during July and August). While receiving scholarship you are not obligated to work.

For more information about the application and selection process please follow this link.

You can submit your application until September 30th, 2018.

Конкурс за доделу студентских стипендија, Energy Saving Group d.o.o.

Предузеће Energy Saving Group d.o.o. (ESG) из Београда расписало је конкурс за доделу три студентске стипендије за изузетно надарене студенте техничких и природно-математичких факултета чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина.
Услови конкурса, детаљни подаци о стипендији и неопходна конкурсна документа налазе се у наставку:

Позив са условима конкурса
Образац пријаве
Изјава о броју чланова домаћинства
Уверење о месечном приходу

Стипендије ИТО фондације за 2019/2020. годину

Универзитет у Београду je за своје студенте добио на располагање једну стипендију јапанске Фондације ИТО за школску 2019/2020. годину.

Основни услови за одобравање стипендије су следећи:
1. Кандидат мора бити номинован од стране Универзитета у Београду;
2. Кандидат мора бити држављанин Републике Србије (што доказује Уверењем о држављанству) који намерава да на наставу на одговарајућој институцију у Јапану као студент или истраживач на последипломском нивоу започне од пролећа или јесени 2019. године. Област истраживања није ограничена;
3. Кандидат мора имати висок успех на студијама и високе личне квалитете, а такође и потребу за финансијском помоћи;
4. Кандидат мора по доласку у Јапан као прималац стипендије ИТО фондације присуствовати оријентационом састанку;

* Било би пожељно да кандидат у одређеном степену (“to some degree“) говори и чита јапански, али то није обавезно.

Напомињемо да ће са кандидатима, који уђу у ужи избор, бити организован разговор како би кандидати могли добити номинацију Универзитета у Београду.

Пријавни формулар и Предлог садржаја активности у форми коју је одредила ИТО фондација, као и детаљне информације о самој стипендији и осталој неопходној документацији можете наћи на сајту Универзитета у Београду:
http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php

Крајњи рок за достављање комплетне конкурсне документације је 17.септембар 2018.године.

Документацију, уз одговарајуће пропратно писмо у коме су наведени контакт подаци кандидата, доставити на адресу:
Универзитет у Београду,
Студентски трг 1,
11000 Београд.

С обзиром на то да се сва документација шаље у Јапан, неопходно је да она буде преведена на енглески језик код судског тумача.

Отворен конкурс владе Мексика за стипендирање страних студената и истраживача у 2019. години

Конкурс Владе Мексика за стипендирање страних студената и истраживача у 2019. години објављен је на следећој адреси: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

Детаљи и услови конкурса могу се наћи на страни.

Списак научноистраживачких институција у Мексику које учествују у овом програму је доступан на страни.

Пријаве кандидата се реализују искључиво електронски, путем система за управљање академском сарадњом (SIGCA) (https://sigca.sre.gob.mx/login).
Неопходно да кандидати приложе документацију по упутствима система и у складу са наведеним у Конкурсу за 2019. годину. Стипендије се нуде само у областима и за институције које су изричито наведене у Конкурсу за 2019. годину.

Систем SIGCA ће бити отворен до 28. септембра 2018. године, како би заинтересовани могли да пошаљу своје пријаве. Резултати ће бити обајвљени од 5. децембра 2018. године. Електронске пријаве које не испуњавају све потребне услове из конкурса неће бити укључене у процес селекције

Контакт особа у Ректорату Универзитета у Београду, Сектора за међународну сарадњу са Мексиком је Љубица Димитријевић (stamlj@rect.bg.ac.rs), којој се можете обратии уколико имате додатна питања.

MEXT 2019, стипендије Владе Јапана

Амбасада Јапана обавештава све заинтересоване кандидате да је у току конкурс за MEXT (Министарство образовања, спорта, науке и технологије Владе Јапана) стипендије за 2019. годину за студенте из Републике Србије и студенте из Црне Горе.

Стипендије за основне студије у Јапану

Детаљне информације о стипендијама и формуларе можете преузети на:
http://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applications_undergraduate.html

Стипендије за студенте истраживаче/постдипломце

Детаљне информације о стипендијама и формуларе можете преузети на:
http://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applications_research.html

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:

– обе категорије укључују обавезно тестирање знања енглеског и јапанског језика
– за додипломске студије ће се, у зависности од области студирања, обавити тестирање знања математике, физике, хемије и биологије на енглеском језику

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО ПЕТКА, 25. МАЈА 2018. ГОДИНЕ

Сви кандидати ће бити обавештени о датуму и месту одржавања испита по завршетку пријавног периода.

Напомена: За остале информације контактирати Одељење за културу и медије Јапанске амбасаде:
http://www.yu.emb-japan.go.jp/itpr_sr/konkursi_2.html

Конкурс за размену студената у области ИТ у оквиру Еразмус+ програма: Универзитет Балеарских острва (Шпанија, Палма де Мајорка)

Подсећамо вас да је отворен конкурс за мобилност студента основних и докторских студија Универзитета у Београду на Универзитету Балеарских острва на Палми де Мајорка, Шпанија, у оквиру Еразмус+ КА1 програма.
Студентске мобилности су у периоду од 6 месеци (основне) и 12 месеци (докторске студије), за област 061 Information and Communication Technologies (ICTs).

Крај пријаве за стипендију је Април 15, 2018 14:00h.

Линкови на студијске програме Универзитета Балеарских острва, понуђене Универзитету у Београду, за сарадњу у оквиру Ерасмус+ КА1 програма, су:

А) Основне студије:
-Computer Engineering:  http://www.uib.eu/study/grau/informatica/GIN2-P/
-Industrial Engineering: http://www.uib.eu/study/grau/industrial/GEEI-P/
-Telematics
 Engineering: http://www.uib.eu/study/grau/telematica/GTTT-P/

Ц) Докторске студије:
– Electronic Engineering: http://www.uib.eu/study/doctorat/TEEL/
– Information & Communications Technology:
http://www.uib.eu/study/doctorat/TTIN/

Детаљи о позиву, неопходна документација и услови конкурса могу се наћи на
платформи МОБИОН (http://mobion.bg.ac.rs).

Студенти који намеравају да конкуришу за размену требало би да се јаве
маилом координаторима за међународну сарадњу Математичког факултета,
Драгани Илић (dilic[at]matf.bg.ac.rs) и Зорици Станимировић (zoricast[at]matf.bg.ac.rs).

Отворен Еразмус+ КА1 конкурс за размену студената са Универзитетом Middlesex, United Kingdom

Обавештавамо Вас да је, на основу Интеринституционалног споразума потписаног у оквиру Ерасмус+ КА 1 програма између Универзитета у Београду и Универзитета Middlesex University (United Kingdom), отворен конкурс за пријаву за програм мобилности Outgoing student на Middlesex University, (United Kingdom).

Датум почетка пријаве кандидата: 20.03.2018. у 10:00

Рок за пријаву кандидата истиче: 04.04.2018. у 12:00

Детаљи о позиву, неопходна документација и услови конкурса могу се наћи на платформи МОБИОН (http://mobion.bg.ac.rs).

Студенти који намеравају да конкуришу за размену требало би да се јаве маилом координаторима за међународну сарадњу Математичког факултета, Драгани Илић (dilic[at]matf.bg.ac.rs) и Зорици Станимировић (zoricast[at]matf.bg.ac.rs).

Покрени се за науку, пријаве до 01.04.2018.

Програм „Покрени се за науку“ постоји од 2015. године како би подржао младе талентоване и перспективне научнице и научнике у Србији, у реализацији својих научних идеја и остварењу независности у научноистраживачком раду.

Трећим по реду конкурсом биће додељено осам стипендија/грантова по 600.000,00 РСД младим научницима и научницама са циљем реализације научног истраживања у области медицинских и природних наука, и то:

• медицине
• фармације
• биологије
• хемије, и
• мултидисциплинарна истраживања у наведеним областима.

Конкурсом се подржавају фундаментална научна истраживања и пројекти засновани на резултатима научних истраживања који имају за циљ повезивање научне заједнице са привредом.

Конкурс је отворен до 1. априла 2018. године.

Више информација о самом програму

Стипендирање студија у Русији, школовање у 2018/2019.

Министарство образовања и науке Русије и Росотрудничество објављују конкурс за пријем држављана Републике Србије и сународника који стално живе у Србији, на школовање у 2018/2019. академској години о трошку федералног буџета (квота) у образовним институцијама за високо образовање у Руској Федерацији.

Студенти имају могућност да:

  • Наставе школовање одмах после стицања претходног образовања (средња школа, висока школа, факултет);
  • Студирају бесплатно;
  • Добијају  новчану  стипендију (у износу од 1.300 рубља и више у зависности од региона и одређеног факултета) без обзира на академски успех;
  • Буду смештени у студентском дому.

Одабир кандидата за школовање врши се у две етапе.

Консултације у оквиру конкурса за пријем држављана Републике Србије и сународника који стално живе у Србији на школовање о трошку федералног буџета у образовним институцијама за високо образовање у Русији:

21. фебруар,
02. март

од 10.00 до 16.00

Руски центар за науку и културу ,,Руски дом“

Ул. краљице Наталије 33, Београд

Детаљне информације о условима конкурса на сајту

www.ruskidom.rs

тел.: 011/2642178

e-mail: ruskidomkvota@mail.ru

Стипендиjски програм РТ-РК

rt-rk-bigКомпанија РТ-РК студентима завршних година рачунарства и информатике нуди могућност подршке у изради мастер, односно истраживачког рада. Очекују вас следеће погодности:

– Подршка инжењера ментора
– Стипендија
– Место за обуку у просторијама РТ-РК у Београду
– Могућност коришћења савремене опреме и алата
– Могућност похађања интерно организованих стручних курсева
– Коришћење повластица запослених у РТ-РК (спортске, забавне и културне активности)

Више детаља можете погледати на следећем линку:
http://www.rt-rk.com/images/stories/careers/Brosura_RT-RK_radovi_BG.pdf.

Све заинтересоване позивамо да пошаљу своје пријаве или потенцијална питања на мejл: jobs@rt-rk.com.

Конкурс за стипендије Владе Француске за 2018/2019. годину

Француски институт у Србији сваке године додељује стипендије студентима из Србије који желе да наставе школовање у Француској за ниво мастер и докторских студија. Стипендије покривају трошкове школарине, живота у Француској, као и социјалног осигурања. Сваке године око педесет студената искористи ову финансијску подршку Владе Француске за студије у некој од 3500 високошколских установа у Француској. Студенти могу да конкуришу за разне програме стипендија, а конкурс је отворен до 16. марта 2018.

Услови и критеријуми конкурса за сваки од програма налазе се на странама: http://www.institutfrancais.rs/info/bourses-du-gouvernement-francais/http://www.serbie.campusfrance.org/

Пријаве се подносе у Француском институт у Србији, Змај Јовина 11, Београд

Контакт особа: vesna.adamovic@institutfrancais.rs

Стипендије Министарства омладине и спорта, пријава до 31.01.2018.

Министарство омладине и спорта расписало је Конкурс за стипендирање до 900 најбољих студената завршне године основних академских студија и до 400 студената завршне године мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија, за школску 2017/18. годину.

Конкурс је отворен до 31.01.2018. године.

Детаљније информације о конкурсу

Текст конкурса

Пријавни образац

Образац изјаве

18 стипендија Републике Словеније за студенте основних, мастер и докторских студија, пријаве до 16.03.2018.

Министарство образовања, науке и спорта Републике Словеније нуди 18 стипендија студентима основних, мастер и докторских студија Републике Србије.

Стипендије се не односе на комплетне студије, већ само на боравак од 1 до 2 семестра. За стипендију могу да конкуришу студенти који ће у тренутку завршетка боравка на словеначким универзитетима имати мање од 26 година, а студенти на докторским студијама мање од 30 година. Студенти треба да поседују одлично знање словеначког језика, минимум Б2, осим ако је студент са ментором договорио енглески језик као језик инструкције (само за PhD студенте).

Стипендија обухвата:
1. месечно износ од 296,- Еур;
2. бесплатан смештај;
3. основно здравствено осигурање;
4. износ од 52,50 Еур за мензу коју ће студент добијати од Студентске организације у Словенији.

Заинтересовани кандидати треба да припреме следећу документацију:
1. Application form
2. Acceptance letter

Invitation

On-line application form

Letter of acceptance

За сва додатна питања кандидати се могу обратити Универзитету у Београду:

Марина Кострица
Универзитет у Београду/University of Belgrade
Студентски трг 1, 11000 Београд/Studentski trg 1, 11000 Belgrade
Република Србија/Republic of Serbia
Тел. +381 11 3207453
Фаx +381 11 3281 149
kostrm@rect.bg.ac.rs
www.bg.ac.rs

Сајам стипендија 2017.

Универзитет у Београду организоваће САЈАМ СТИПЕНДИЈА у згради Ректората 27. и 28. септембра 2017.године.

Поред државних институција, фондова и невладиних организација, на сајму учествују и компаније, амбасаде и установе које додељују стипендије студентима за студирање и усавршавање у земљи и иностранству.

Уколико нисте у прилици да присуствујете Сајму, обавештавамо Вас да смо обезбедили live-streaming програма предавања и презентација из свечане сале на Медиа порталу РЦУБ-а.

Детаљније информације о Сајму можете погледати на: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/sajam-stipendija-2017