Семинари

Семинар из астрономије и астрофизике, 24. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 24. октобра 2017, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач:  Lucio Crivellari, INAF – Osservatorio Astronomico di Trieste and Instituto de Astrofisica de Canarias

Наслов предавања: ALTERNATIVE REPRESENTATIONS OF THE RADIANT ENERGY TRANSPORT

Апстракт: In alternative to the representation of the electromagnetic field through the Maxwell’s equation and its propagation in terms of the corresponding wave equations, in this seminar we will consider a description based on the corpuscular theory of light. Such an approach leads to a picture analogous to that employed in fluid dynamics: the radiation field is assumed to consist of rays (photon beams) characterized by their energy and direction of propagation. The energy carried on by a ray is the fundamental observable of the transport process. Its quantitative representation by means of a suitable macroscopic quantity, namely the specific intensity of the radiation field, makes it possible to go beyond the ray picture and paves the way to a much more convenient mathematical formulation of radiative transfer (RT), widely used by astrophysicists.

The propagation of the radiation field through a material medium, for which we will adopt a semi-classical model based on the hypotheses of Planck, Bohr and Einstein, will be formulated as a kinetic (Boltzmann) equation that allows for the space-time evolution of the specific intensity of the radiation field. All the physical information, described at microscopic level by proper photon distribution functions, will be merged into a few macroscopic coefficients that characterized any specific RT equation.

Eventually, we will compare the description of the localization, energy balance and transport of radiant energy, as formulated in the Maxwell’s theory, with the macroscopic representation in terms of the specific intensity of the radiation field.

КГТА семинар, 24. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 24. октобра 2017, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Waclaw Marzantowicz, Faculty of Mathematics and Computer Science, Adam Mickiewicz University, Poznan

Наслов предавања: REEB GRAPHS AND CRITICAL POINT THEORY

Апстракт: На предавању ће бити речи о применама идеја Морсове теорије у Примењеној и рачунарској топологији (компјутерској графици).

Семинар за рачунарство и примењену математику, 24. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 24. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавачи: Јозеф Кратица, Вера Ковачевић-Вујчић, Мирјана Чангаловић

Наслов предавања: THE STRONG METRIC DIMENSION OF SOME GENERALIZED PETERSEN GRAPHS

Апстракт: In this paper the strong metric dimension of generalized Petersen graphs GP(n, 2) is considered. The exact value is determined  for the cases n = 4k and n = 4k + 2, while for n = 4k + 1 an upper  bound of the strong metric dimension is presented.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 19. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара, биће одржан у четвртак, 19. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Мирјана Ђорић, Математички факултет

Наслов предавања: ПОДМНОГОСТРУКОСТИ РЕАЛНЕ КОДИМЕНЗИЈЕ ДВА У КОМПЛЕКСНИМ ПРОСТОРНИМ ФОРМАМА

Апстракт: Биће приказани неки резултати о подмногострукостима кодимензије два које су смештене у комплексне просторне форме и које задовољавају алгебарски услов наметнут на две геометријске стуктуре: на структуру подмногострукости представљену другом основном формом и на ендоморфизам индукован скоро комплексном структуром амбијентног простора на тангентно раслојење подмногострукости.

Вероватносне логике, 17. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 17. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: Ненад Б. Крџавац, University College Cork, Ireland

Наслов предавања: ПРИСТУП ПОДАЦИМА СМЕШТЕНИМ У БАЗАМА ПОДАТАКА ПРЕКО ВЕРОВАТНОСНИХ ОПИСНИХ ЛОГИКА

Апстракт: У излагању се дају основни појмови и принципи приступа подацима смештеним у базама података, преко једне класе вероватносних описних логика. Основна идеја је да се коњуктивни упит презаписује у формуле предикатског рачуна првог реда. База знања дате класе вероватносних описних логика се проширује незавнисним вероватносним догађајима. Током излагања се приказује и један пример приступа подацима смештним у базама података, а преко базе знања записане језиком дате класе описних логика.

Семинар за механику, 18. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 18. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Душан Арсеновић, Институт за физику, Београд

Наслов предавања: НЕОЧЕКИВАНО ПОЈАВЉИВАЊЕ ХАМИЛТОНОВЕ ДИНАМИКЕ У КВАНТНОЈ МЕХАНИЦИ

Апстракт: Формални опис класичне и квантне механике је веома различит. Математички објекти који служе за описивање стања у једној и другој теорији нису директно упоредиви. Ово је историјски довело до дискусија око интерпретације појмова који су уведени у квантној механици. Нуспроизвод тога је Бомова механика која је у формулацији и примени класичног типа, мада није у Хамилтоновој форми. Ипак постоји запис Шредингерове једначине у коме се
појављују фазне променљиве и Хамилтонова динамика.

КГТА семинар, 17. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 17. октобра 2017, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Лука Милићевић

Наслов предавања: РОТОВА ТЕОРЕМА О АРИТМЕТИЧКИМ ПРОГРЕСИЈАМА – ИСТОРИЈАТ, ДОКАЗИ И НОВИ РЕЗУЛТАТИ

Апстракт: Ротова теорема о аритметичким прогресијама говори да у сваком густом подскупу бројева {1, 2, …, n} постоји аритметичка прогресија дужине 3. Ово је једна од централних теорема адитивне комбинаторике, која је инспирисала многе радове и нове резултате. У овом предавању биће представљено неколико доказа овог тврђења и биће речи о томе како су се оцене густине мењале кроз историју теореме.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 17. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 17. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Милош Милић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: ПОБОЉШАЊЕ ОБЈЕКТНО-ОРИЈЕНТИСАНИХ СОФТВЕРСКИХ СИСТЕМА КОРИШЋЕЊЕМ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА СОФТВЕРА

Апстракт: Предмет истраживања је могућност побољшања објектно-оријентисаних софтверских система коришћењем стандарда квалитета софтвера. У истраживању је дат преглед различитих стандарда квалитета софтвера из области софтверског инжењерства, софтверских метрика и алата за статичку анализу квалитета софтвера који се оперативно користе у процесу евалуације квалитета софтвера. У циљу унапређења објектно-оријентисаних софтверских система идентификовани су различити механизми побољшања објектно-оријентисаних софтверских система (општи принципи пројектовања софтвера, принципи објектно-оријентисаног пројектовања софтвера, стратегије пројектовања софтвера, патерни пројектовања софтвера и методе развоја софтвера) и успостављена је њихова веза са стандардима квалитета софтвера. У истраживању је развијена оригинална SilabQOSS (енг. Silab Quality Method
for Object-oriented Software Systems) метода за побољшање објектно-оријентисаних софтверских система коришћењем стандарда квалитета софтвера. Предложена метода користи стандарде квалитета софтвера, софтверске метрике и алате за статичку анализу квалитета софтвера. Такође, метода користи претходно поменуте механизме за побољшање објектно-оријентисаних софтверских система.Посматрана метода је подржана софтверским алатом SilabMetrics који се може користити самостално или се интегрисати са NetBeans окружењем за развој софтвера. На основу извршене евалуације закључено је да се применом SilabQOSS методе и SilabMetrics алата за статичку анализу квалитета софтвера омогућава развој софтверских система који су стабилнији, једноставнији за развој, одржавање и даљу надоградњу.

Вероватносне логике, 12. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 12. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: др Радош Бакић, Учитељски факултет

Наслов предавања: ГЕОМЕТРИЈА ПОЛИНОМА

Апстракт: Тема предавања су основе ГЕОМЕТРИЈЕ ПОЛИНОМА, области која има запажену традицију у српској математици (Петровић, Марковић, Прешић). Биће речи о основним резултатима, као и важним отвореним проблемима као што је хипотеза Сендова.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 12. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара, биће одржан у четвртак, 12. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Милош Антић, Математички факултет

Наслов предавања: КОМПЛЕКСНЕ МНОГОСТРУКОСТИ

Апстракт: Биће презентован рад Chen BY (2001) Geometry of warped product CR-submanifolds in Kaehler manifolds.  Monatsh Math 133: 177-195

In this paper we study warped product CR-submanifolds in Kaehler manifolds and introduce the notion of CR-warped products. We prove several fundamental properties of CR-warped products in Kaehler manifolds and establish a general inequality for an arbitrary CR-warped product in an arbitrary Kaehler manifold. We then investigate CR-warped products in a general Kaehler manifold which satisfy the equality case of the inequality. Finally we classify CR-warped products in complex Euclidean space which satisfy the equality.

Семинар за механику, 11. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 11. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Дејан Момчиловић, Институт за испитивање материјала ИМС, Београд

Наслов предавања: НОВЕ МЕТОДЕ РАЗМАТРАЊА ЗАМОРА У МЕХАНИЦИ МАТЕРИЈАЛА

Апстракт: Развојем савремених математичких алата и информационих технологија, у механици материјала последњих година се развијају нове аналитичке методе. Фокус предавања ће бити на једном од нових трендова у овој области. Разматра се концепт критичног растојања који обједињава приступе изражене кроз геометријске карактеристике извора концентрације напона и карактеристике материјала у условима статичког лома и замора материјала, дефинисане у механици материјала. Део ових истраживања публикован је у монографији “Концентрација напона и замор – савремени приступ прорачуну машинских елемената и конструкција”, аутора Дејана Момчиловића, Радивоја Митровића и Иване Атанасовске, у коме је приказан поступак квантификације утицаја извора концентрације напона произвољног облика на иницирање заморне прслине. Основне поставке нове методе која ће бити приказана заснива се на теорији механике материјала и механике лома у делу који се односи на замор материјала. Примена теоријских поставки биће приказана на примерима из праксе.

КГТА семинар, 10. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 10.октобра 2017, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: ПАРАДОКСАЛНА ТИАНГУЛАЦИЈА, МЕБИЈУСОВЕ ТРАКЕ И ДРУГЕ ПРИЧЕ

Апстракт: Мебијусова трака се може триангулисати малим бројем троуглова тако да не постоји њено улагање у простор које је линеарно (афино) на сваком троуглу. Ово је полазни пример приче о улагањима симплицијалних комлекса у просторе виших димензија и важним феноменима тополошке, геометријске и комбинаторне природе који се ту јављају.

Семинар из астрономије и астрофизике, 10. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 10. октобра 2017, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Мирослав Филиповић, Western Sydney University

Наслов предавања: PSN1054, ЦРКВА И ТАЈНА НОВЧИЋА ИМПЕРАТОРА КОНСТАНТИНА IX

Апстракт: Каква је веза између квасца, огромне експлозије SN из 1054 године, апокалипсе и новчића византијског императора Константина IX? Субверзивне активности хришћанске цркве, глад и беда, астрологија, миленијумски вулкан, торнада и све остале лази… веома је тешко И ОПАСНО било бити астроном – а данас?

Семинар за рачунарство и примењену математику, 10. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 10.октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Милош Милић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: ПОБОЉШАЊЕ ОБЈЕКТНО-ОРИЈЕНТИСАНИХ СОФТВЕРСКИХ СИСТЕМА КОРИШЋЕЊЕМ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА СОФТВЕРА

Апстракт: Предмет истраживања је могућност побољшања објектно-оријентисаних софтверских система коришћењем стандарда квалитета софтвера. У истраживању је дат преглед различитих стандарда квалитета софтвера из области софтверског инжењерства, софтверских метрика и алата за статичку анализу квалитета софтвера који се оперативно користе у процесу евалуације квалитета софтвера. У циљу унапређења објектно-оријентисаних софтверских система идентификовани су различити механизми побољшања објектно-оријентисаних софтверских система (општи принципи пројектовања софтвера, принципи објектно-оријентисаног пројектовања софтвера, стратегије пројектовања софтвера, патерни пројектовања софтвера и методе развоја софтвера) и успостављена је њихова веза са стандардима квалитета софтвера. У истраживању је развијена оригинална SilabQOSS (енг. Silab Quality Method for Object-oriented Software Systems) метода за побољшање објектно-оријентисаних софтверских система коришћењем стандарда квалитета софтвера. Предложена метода користи стандарде квалитета софтвера, софтверске метрике и алате за статичку анализу квалитета софтвера. Такође, метода користи претходно поменуте механизме за побољшање објектно-оријентисаних софтверских система. Посматрана метода је подржана софтверским алатом SilabMetrics који се може користити самостално или се интегрисати са NetBeans окружењем за развој софтвера. На основу извршене евалуације закључено је да се применом SilabQOSS методе и SilabMetrics алата за статичку анализу квалитета софтвера омогућава развој софтверских система који су стабилнији, једноставнији за развој, одржавање и даљу надоградњу.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 5. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара, биће одржан у четвртак, 5. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Дејан Урошевић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: МИКРОТАЛАСНО ПОЗАДИНСКО ЗРАЧЕЊЕ

Апстракт: Микроталасно позадинско зрачење (МПЗ) је настало непосредно после Велике експлозије и представља отисак последњег тренутка термодинамичке равнотеже Космоса у целини. На почетку предавања ће бити дат кратак осврт на прва теоријска предвиђања и откриће МПЗ. Потом ће бити изложени најважнији резултати посматрања МПЗ добијени инструментима лансираним у последње три деценије са посебним освртом на најновије резултате добијене телескопом Планк (Planck).

Семинар за механику, 4. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 4. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ, Београд

Наслов предавања: АФИНЕ ПОВЕЗАНОСТИ У НЕХОЛОНОМНОЈ МЕХАНИЦИ

Апстракт: У првој половини 20. века у радовима Синга и Вранчеануа једначине кретања нехолономних система приказане су као једначине геодезијских линија одговарајуће (парцијалне) афине повезаности, док је крајем века Коилер разматрао редукцију повезаности код Чаплигинових нехолонмних система [Jair Koiller, Reduction of some classical non-holonomic systems with symmetry, Archive for Rational Mechanics and Analysis (1992)].

Мало је познато да је Александар Бакша (1937–2016) у раду на српском језику [О геометизацији кретања неких нехолономних система, Математички весник (1975)] формулисао једначине кретања редукованих Чаплигинових система као једначине геодезијских линија одговарајуће повезаности. У овом излагању изложићемо рад Александра Бакше и упоредити са редукцијом коју је извео Коилер.

КГТА семинар, 3. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 3. октобра 2017, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавачи: Ђорђе Баралић

Наслов предавања: МАТЕМАТИКА И ПУТОПИСИ (наставак)

Апстракт: Како изгледају математички семинари на Берклију, Ханоју, Принстону … ?! Које су теме актуелне, чиме се баве математичари на егзотичним местима? Наши пријатељи и колеге ће нас известити о својим путовањима, математичким занимљивостима и другим детаљима са њихових путовања.

Предавање је намењено свим радозналцима, међу њима и студентима који размишљају о каријери професионалног математичара.

Одељење за математику, 2. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у понедељак, 2. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15:15 часова.

Предавач: Hermann Thorisson, Department of Mathematics, University of
Iceland

Наслов предавања: COUPLING METHODS IN PROBABILITY THEORY

Апстракт: Coupling means the joint construction of two or more random variables, processes, or any random objects. The aim of the construction is often to deduce properties of the individual objects or to gain insight into distributional relations between them.

In this talk we shall first consider some elementary examples, moving from Poisson approximation and stochastic domination to Markov chains and Brownian motion. We then briefly outline a general coupling theory for stochastic processes and finally extend the view to random elements under a topological transformation group.

Одељење за математику, 29. септембар 2017.

У петак, 29. септембра 2017, биће одржан још један састанак Одељења за математику у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 13 часова.

Предавач: Josip Globevnik, Department of Mathematics, University of Ljubljana, Institute of Mathematics, Physics and Mechanics, Ljubljana, Slovenia

Наслов предавања: A COMPLETE HYPERSURFACE IN THE BALL OF C^N

Апстракт: In 2015, the speaker constructed a holomorphic function on the open unit ball B_N of C^N, N>1, whose real part is unbounded on every path in B_N of finite length that ends on bB_N. Level sets of such functions are complete complex hypersurfaces in the ball and give a complete answer to a question of P. Yang from 1977 about the existence of bounded complete complex manifolds. In the first part of the talk we shall describe the idea of the construction. In the second part we shall describe some more recent results using similar ideas. In particular, we shall describe how to construct a complete proper holomorphic embedding from the open unit disc in C to B_2.