Семинари

Семинар за механику, 6. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 6. децембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Si Mohamed Sah, Danish Technical University

Наслов предавања: ASSESSING BOLTED JOINTS TIGHTNESS WITH MEASURED NATURAL FREQUENCY

Апстракт: Structural health monitoring techniques based on vibration measurements have been receiving large attention in the last decades, in particular techniques used for estimating bolted joints tightness and detecting loosened bolts. Due to the exposure of bolted joints to external forces, the bolts may loosen and therefore affect the healthy functioning of the bolted structure. In this work, a technique is proposed to assess the level of bolt tightness and to quantify the tension based on the measured natural frequencies. An experiment is performed on two structure specimen where each one is clamped with a bolt. The excited natural frequencies are recorded as the bolts are gradually tightened. The measured frequencies trends were described by a one dimensional beam model with elastic supports. The sensitivity of the measured transverse frequency showed the reliability of this frequency-based technique in assessing bolt tightness. This technique can also quantify the bolt tension using the analytical model, which gave an excellent agreement with the experimental data for high bolt tension.

Математички методи механике, 6. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 6. децембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14 часова.

Предавачи: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПРАМЕНОВИ И ЛИНИЈСKА РАСТОЈАЊА (други део)

Апстракт: У питању је предавање у оквиру специјалног курса „Алгебарске криве и примене у класичној механици“.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 5. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 5. децембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Емилија Kисић, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду

Наслов предавања: ПРИМЕНА Т2 KОНТРОЛНИХ ДИЈАГРАМА И СKРИВЕНИХ МАРKОВЉЕВИХ МОДЕЛА НА ПРЕДИKТИВНО ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНИЧKИХ СИСТЕМА

Апстракт: На овом предавању биће приказана иновативна техника предиктивног одржавања са циљем истицања предности предиктивног одржавања у односу на планирано одржавање. Предложени алгоритам примењен је на конкретан проблем који се јавља планираним одржавањем ударних плоча млинова које мељу угаљ у подсистему за млевење угља у термоелектрани “ТЕKО”, Kостолац, Србија. Планираним одржавањем предвиђа се замена ударних плоча након одређеног броја радних сати, међутим у зависности од квалитета угља и саме ударне плоче ова замена је некад потребна раније или касније. Последице оваквог одржавања су велики материјални губици који настају због честог превременог заустављања целог подсистема за млевење угља, као и могућност да отказ наступи пре замене. Иновативност предложеног алгоритма заснива се на избору технике прогнозе отказа. Применом предложене методе добија се информација у ком стању се ударне плоче налазе.

KГТА семинар, 4. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у понедељак, 4. децембра 2017, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 13 часова. У оквиру овог састанка биће одржана два предавања.

Прво предавање

Предавач: Петар Павешић, Математички факултет, Љубљана

Наслов предавања: МИНИМАЛНЕ ТРИАНГУЛАЦИЈЕ И ДОБРИ ПОKРИВАЧИ

Апстракт: A classical problem in combinatorial geometry is to determine minimal triangulations of triangulable spaces, the most interesting case being the triangulations of closed manifolds. We will relate this question to the concept of covering type of a space which is a new homotopy invariant that was recently introduced by Karoubi and Weibel. Our main results are estimates of the covering type based on the Lusternik-Schnirelmann category and the cohomology ring. This is joint work with D. Govc and W. Marzantowicz

Друго предавање

Предавач: Нежа Мрамор – Kоста, Факултет за рачунарство, Љубљана

Наслов  предавања: SIMPLICIAL TOPOLOGICAL COMPLEXITY – TOWARDS A TOPOLOGICAL ALGORITHM FOR MOTION PLANING

Апстракт: Topological complexity is a relatively new invariant of topological spaces that was introduced with the goal to provide a topological sound approach to motion planning of robots and other mechanical devices. Topological space are not a practical category for devising algorithms and specific implementations, though, therefore a reasonable step towards practically implementable algorithms is to define these concepts in the context of simplicial complexes. In the talk we will describe two recent approaches to simplicial topological complexity, as well as the idea behind an implementable algorithm for a motion planning algorithm, and discuss its efficiency and complexity.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 30. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 30. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Јелена Станковић, Учитељски факултет

Наслов предавања: NEW COSMOLOGICAL SOLUTIONS IN NONLOCAL MODIFIED GRAVITY

Апстракт: We consider model of nonlocal gravity, given by the following action $S =\frac{1}{16 \pi G} \int \sqrt{R-2\Lambda} F(\Box) \sqrt{R-2\Lambda}\sqrt{-g} d^{4}x $, where $R$ is Ricci scalar curvature, $\Lambda $ cosmological constant and $ F(\Box)=1+\sum_{n =1}^{\infty} f_{n}  \Box^{n}$. The corresponding Einstein equations of motion are derived and presented. We will solve equations of motion and get some cosmological solutions.

Вероватносне логике, 30. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 30. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: Милош Миловановић

Наслов предавања: ДИНАМИЧКИ ИДЕНТИТЕТ БРАУВЕРОГ КОНТИНУУМА

Апстракт: Брауверов интуиционизам разматрамо у појмовима физике комплексних система налазећи да његов диманички аспект одговара присуству временског оператора који је седамдесетих година прошлог века увео Ilya Prigogine. Примењена на заснивање континуума, назначена аналогија разоткрива статистички приступ овом проблему доводећи до модела који примену налазе у обради сигнала и фракталној геометрији.

Семинар за механику, 29. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 29. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Иван Шестак, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ЕГЗИСТЕНЦИЈА РЕШЕЊА ЗА АПСТРАКТНУ ЕЛИПТИЧКУ ХЕМИВАРИЈАЦИОНУ НЕЈЕДНАКОСТ

Апстракт: Широка класа задатака, нпр. у механици чврстог тела, има варијациону формулацију у облику хемиваријационих неједначина. Један такав пример би био задатак с трењем, које је представљено у облику немонотоне и вишезначне функције. За такве задатке биће разматрана егзистенција решења.

Математички методи механике, 29. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 29. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14 часова.

Предавачи: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПРАМЕНОВИ И ЛИНИЈСКА РАСТОЈАЊА

Апстракт: У питању је предавање у оквиру специјалног курса „Алгебарске криве и примене у класичној механици“.

Семинар из астрономије и астрофизике, 28. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 28. новембра 2017, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Марко Сталевски, научни сарадник Астрономске опсерваторије у Београду

Наслов предавања: ПРЕНОС ЗРАЧЕЊА КРОЗ ПРАШИНУ МОНТЕ КАРЛО МЕТОДОМ

Апстракт: У овом предавању биће изложен проблем преноса зрачења кроз прашину, са посебним освртом на тзв. Монте Карло методу. Потом ће бити представљено једно софтверско решење, програмски код SKIRT, и низ његових примена на моделирању прашине у различитим астрофизичким срединама. Биће дат осврт на неке скорије, неочекиване резултате посматрања и моделирања прашине у околини супермасивних црних рупа која донекле мењају стандардну слику коју имамо о активним галактичким језгрима.

КГТА семинар, 28. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 28.новембра 2017, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Александар Вучић

Наслов предавања: РАЗНИ ПРОИЗВОДИ У АЛГЕБАРСКОЈ ТОПОЛОГИЈИ (ЗА КОЈЕ СТЕ МАЊЕ ЧУЛИ)

Апстракт: У оквиру предавања продискутоваћемо (троструки) Масијев (Массеѕ) производ, леви и десни функционални „кап производ“ као и неке њихове особине. У другом делу ће бити приказан рад H.Uehara, W.S.Massey: „The Jacobi Identity for Whitehead Products“ у којем су помоћу осталих производа доказали Јакобијев идентитет за Whitehead-ов производ. У трећем делу (ако стигнемо) биће речи о коришћењу структуре Лиове алгебре Whitehead-овог производа Hilton-Milnor-овој теореми.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 23. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 23. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Миодраг Матељевић, академик САНУ, Математички факултет

Наслов предавања: AHLFORS-SCHWARZ LEMMA, HYPERBOLIC GEOMETRY, THE CARATHEODORY AND KOBAYASHI METRICS

Апстракт: We will give a review about some properties of hyperbolic metrics and various of Schwarz lemma.

Одељење за математику, 23. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 23. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: Благовест Сендов, Bulgarian Academy of Sciences

Наслов предавања: ГАУС-ЛУКАС ТЕОРЕМА ЗА СЕКТОРЕ

Апстракт: Славна Гаус-Лукас теорема тврди да се критичне тачке комплексног полинома налазе у конвексном омотачу његових нула. На предавању ће бити представљена неконвексна варијанта ове теореме. Наиме, ако су коефицијенти датог полинома у сектору са теменом у нули и углом $\varphi\in[0,2\pi)$, и ако су нуле тог полинома у сектору са теменом у нули и углом $2\pi-\varphi$, тада се критичне тачке полинома налазе у истом сектору као и његове нуле. Резултат је уопштење такозване Теореме о сектору, чији је аутор предавач.

Семинар за механику, 22. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 22. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Милан Цајић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛИ НЕЛИНЕАРНИХ ОСЦИЛАЦИЈА НАНОГРЕДА СА ИЗВОДИМА ФРАКЦИОНОГ РЕДА

Апстракт: Модификоване теорије континуума, посебно Ерингенова теорија еластичности, су често примењиване у математичким моделима који описују динамику наноструктура. Већина таквих модела у литератури се односи на еластична тела тако да не узимају у обзир ефекте дисипације у наноструктурама, те је у ту сврху неопходно разматрати класичне или фракционе вискоеластичне конститутивне релације које укључују ефекте пригушења услед унутрашњих или спољашњих извора. Овде ће бити разматран пример геометријски нелинеарних осцилација наногреде на фракционој виско-Пастернаковој подлози под дејством хармонијског трансверзалног и аксијалног оптерећења. Биће приказана пертубациона метода вишеструких временских скала за решавање нелинеарне фракционе диференцијалне једначине и одређивање стаци-онарног амплитудно-фреквентног одзива система.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 21. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 21. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавачи: Милица Маричић и Никола Зорнић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: МОДЕЛ РАНГИРАЊА ФАКУЛТЕТА И ИНСТИТУТА У ОКВИРУ УНИВЕРЗИТЕТА ЗАСНОВАН НА ПЕРЦЕНТИЛИМА

Апстракт: Методе рангирања универзитета временом су почеле да добијају на значају, а самим тим су и њихови резултати почели да имају све већи утицај на представнике власти и доносиоце одлука. Међутим, тема која још увек не привлачи адекватну пажњу је рангирање факултета и института у оквиру универзитета на основу научних резултата. Циљ овог предавања је приказ креиране методе за рангирање факултета и института на основу броја објављених радова, нормализованог скора цитираности (МНЦС) и четири индикатора базирана на перцентилима. Као метод агрегације индикатора коришћени су модели мултиваријационе анализе. Како би се испитала валидност предложене методе, она је примењена на институције које чине Универзитет у Београду (УБ). Резултати пружају значајне информације о научно-истраживачким резултатима 31 факултета и 11 института који чине УБ.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 16. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 16. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Андријана Декић, Математички факултет

Наслов предавања: LEFT INVARIANT GEOMETRY OF COMPLEX HYPERBOLIC SPACE

Апстракт:
The purpose of this paper is to research the geometry of complex hyperbolic space as a Lie group. We give a complete classification of the left invariant Riemannian metrics on CHn up to automorphisms. In the case of complex hyperbolic plane CH2, we give a classification of all Hermitian, left invariant complex structures with respect to these metrics. We show that the only Kahler structure on CH2 is the standard one. Finally, we examine the geometry of CH2 equipped with the left invariant metrics: curvature properties, self-duality and holonomy.

Напомена: У питању је заједнчки рад са Срђаном Вукмировић, Маријаном Бабић, Андријаном Декић. На претходном састанку Семинара Маријана Бабић је представила део о аутоморфизмима група и класификацији метрика, а на овом предавању ће бити представљен део о класификацији комплексних
структура на CH2.

Одељење за математику, 17. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 17. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Јована Николић, Математички факултет, Београд

Наслов предавања: СПЕКТРАЛНЕ ИНВАРИЈАНТЕ У ФЛОРОВОЈ ХОМОЛОГИЈИ

Апстракт: На предавању ће бити дефинисане разне Флорове хомологије и објаснити конструкцију спектралних инваријанти у одговарајућим хомологијама. Биће показана нека својства тих инваријанти и указано на неке будуће правце истраживања.

Пре предавања колегинице Николић, у 14h је планирана свечана додела институтске награде за студенте за 2017. годину. Добитници награде из математике и механике су Драган Ђокић (Математички факултет, Београд) и Богдан Ђордевић (ПМФ, Ниш), а из рачунарства Љубица Вујовић (ЕТФ, Београд) и Петар Трифуновић (ЕТФ, Београд).

Математички методи механике, 15. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 15. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ. Планирана су два предавања.

Прво предавање биће одржано са почетком у 14h.

Предавач: Борислав Гајић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: СИНГУЛАРНЕ ТАЧКЕ АЛГЕБАРСКИХ КРИВИХ, БЕЗУОВА ТЕОРЕМА (предавање у оквиру специјалног курса)

Друго предавање биће одржано са почетком у 17h (заједнички састанак са Одељењем за механику).

Предавач: Вељко Панић

Наслов предавања: СТАБИЛНОСТ СТАЦИОНАРНИХ РОТАЦИЈА КЕЛТСКОГ КАМЕНА

Семинар из астрономије и астрофизике, 14. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 14. новембра 2017, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Daniel Asmus, European Southern Observatory, University of Southampton

Наслов предавања: WHAT THE EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY HAS TO OFFER AND HOW YOU CAN USE IT

Апстракт: The European Southern Observatory (ESO) is the leading astronomical observatory in the world operating three world-class sites all situated in the Atacama desert in Chile. It offers access to all its telescopes to all astronomers world-wide, not only to its members. This includes state-of-the-art observations as a community service but also excellent opportunities to work directly at ESO at all career stages. I will give a quick overview of ESO’s observing facilities and show how to access them including advice on proposal writing. In the final part, the ESO fellow and studentship programmes hosted in Germany and Chile will be presented. This presentation is planned to be very informal and interactive so that we can concentrate on the main interests of the audience.

КГТА семинар, 14. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 14. новембра 2017, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Зоран Петрић

Наслов предавања: РАСПЕТЉАВАЊЕ ВИШЕСТРУКИХ ПРОСТОРА ПЕТЉИ

Апстракт: На предавању ће бити речи о карактеризацији простора петљи, како операдској тако и преко категорија са моноидалном структуром. Биће изложени резултати Соње Чукић и предавача који уопштавају досадашње. Предавач обећава да ће причати обичним језиком и трудити се да илуструје комбинаторику која је коришћена у решењу.