Семинари

Семинар за рачунарство и примењену математику, 6. јун 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 6. јуна 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Јелена Шух, Факултет организационих наука

Наслов предавања: ИНФРАСТРУКТУРА ЗА Е-ОБРАЗОВАЊЕ ЗАСНОВАНА НА СОФТВЕРСКИ ДЕФИНИСАНИМ МРЕЖАМА

Апстракт: Предмет истраживања је развој модела инфраструктуре за е-образовање, који је заснован на концепту и технологијама софтверски дефинисаних мрежа (SDN), као и развој образовног модула за учење софтверски дефинисаних мрежа. Представљена је структура предложеног модела који обухвата елементе инфраструктуре и архитектуре и могућности интеграције инфраструктуре са образовним сервисима. Описан је процес пројектовања цлоуд инфраструктуре засноване на концепту SDN, као и моделирања кључних индикатора перформанси образовне инфраструктуре. Имајући на уму важност едукације у области информационо-комуникационих технологија, представљен је и процес пројектовања образовног модула за учење софтверски дефинисаних мрежа коришћењем развијене инфраструктуре.  Евалуација модела је извршена у Лабораторији за електронско пословање Факултета организационих наука Универзитета у Београду. Резултати показују да предложени модел унапређује процес учења у области софтверски дефинисаних мрежа. Модел се може на једноставан начин прилагодити и применити у процесу едукације у различитим областима, а посебно је погодан за едукацију у области нових информационо-комуникационих технологија.

КГТА семинар, 6. јун 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 6. јуна 2017. у Основној школи „Милица Стојадиновић Српкиња“ у Врднику од 14 до 17 часова.

http://osnovneskole.edukacija.rs/drzavne/irig/os-milica-stojadinovic-srpkinja-vrdnik

Предавања на Семинару су најавили Зоран Петрић, Александар Вучић и други, а у плану је и да Филип Јевтић и Марија Јелић наставе своје излагање са претходног састанка Семинара.

Одељење за математику, 2. јун 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 2. јуна 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15:15 часова.

Предавач: Славко Моцоња, Математицки факултет, Београд

Наслов предавања: ПРЕБРОЈИВИ МОДЕЛИ ТЕОРИЈА ЛИНЕАРНИХ УРЕЂЕЊА

Апстракт: Чувена Вотова хипотеза, један од најстаријих отворених проблема теорије модела, тврди да је број пребројивих модела теорије првог реда (на пребројивом језику) највише пребројив или једнак континууму. Иако је познато да је хипотеза тачна у неким специјалним случајевима, општи приступ њеном решавању, ако постоји, није познат. Међу познатим примерима теорија за које важи Вотова хипотеза спадају теорије неких линеарних уређења, на пример теорије линерних уређења са унарним предикатима и о-минималне теорије. Ово предавање је посвећено једном приступу за класификацију модела теорија линерних уређења, који води до доказа Вотове хипотезе за неке шире класе теорија.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 1. јун 2017.

Наредни састанак Семинара, биће одржан у четвртак, 1. јуна 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: др Миљан Кнежевић, доцент Математичког факултета

Наслов предавања: DISTANCE IN THE ABSOLUTE PLANE AND CAUCHY FUNCTIONAL EQUATIONS

Апстракт

Семинар за рачунарство и примењену математику, 30. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 30. маја 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавачи: доц. др Александра Лабус и проф. др Зорица Богдановић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Наслов предавања: INTERNET OF THINGS: ПРОМОЦИЈА УЏБЕНИКА „ИНТЕРНЕТ ИНТЕЛИГЕНТНИХ УРЕЂАЈА“

Апстракт: Интернет интелигентних уређаја представља нову област информационих технологија која омогућава повезивање већег броја корисника, уређаја, услуга и апликација на интернет. Може се применити у домаћинствима, градовима, енергетици, малопродаји, логистици, пољопривреди, индустрији, образовању, здравству, пословању, државној управи, чиме се знатно унапређује квалитет живота и олакшава испуњавање свакодневних активности. На предавању ће бити представљен први уџбеник на српском језику из области Интернета интелигентних уређаја (енг. Internet of Things, IoT).

Уџбеник под називом „Интернет интелигентних уређаја“ даје преглед теоријских концепата, технологија и методолошких поступака за развој и примену интернета интелигентних уређаја. Такође, дат је и преглед паметних окружења у којима се ИоТ примењује: паметне куће, паметни градови, паметне учионице, паметни саобраћај, и др. Аутори уџбеника су професори Катедре за електронско пословање: проф.др Божидар Раденковић, проф.др Маријана Деспотовић-Зракић, проф.др Зорица Богдановић, доц.др Душан Бараћ, доц.др Александра Лабус и доц.др Живко Бојовић.

КГТА семинар, 30. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 30. маја 2017. у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавачи: Филип Јевтић и Марија Јелић

Наслов предавања: МЕТРИКА И ПОЛИТОПИ

Апстракт: Мотивисан класичном теоремом Канторовича и Рубинштајна, Анатолиј Вершик је асоцирао сваком коначном метричком простору тзв. Липшицов политоп и поставио проблем карактеризације коначних метричких простора преко ф-вектора асоцираних политопа. Поред основне конструкције, биће изложени и неки оригинални резултати, према раду https://arxiv.org/abs/1703.06612 Cyclohedron and Kantorovich-Rubinstein polytopes Филип Д. Јевтић, Марија Јелић, Раде Т. Живаљевић

Вероватносне логике, 25. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 25. маја 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: Tjitze Rienstra, University of Luxembourg

Наслов предавања: RankPL – A QUALITATIVE PROBABILISTIC PROGRAMMING LANGUAGE

Апстракт: In this talk I discuss RankPL, a qualitative variant of a probabilistic programming language with a semantics based on Spohn’s ranking theory. RankPL can be used to represent and reason about processes that exhibit uncertainty expressible by distinguishing “normal” from “surprising” events. RankPL allows (iterated) revision of rankings over alternative program states and supports various types of reasoning, including abduction and causal inference. I discuss the language, its semantics, and a number of practical examples.

Одељење за математику, 26. мај 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 26. маја 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Vladlen Timorin, HSE, Moscow

Наслов предавања: LAMINATIONAL MODELS FOR SPACES OF POLYNOMIALS

Apstrakt: This is a joint work with Alexander Blokh, Lex Oversteegen and Ross Ptacek. We will discuss combinatorial structure of spaces of complex polynomials. The latter are viewed as dynamical systems. A classic example is the Mandelbrot set which parameterizes complex quadratic polynomials with „interesting dynamics“ up to affine conjugacy. A combinatorial model for the Mandelbrot set, which is also a conjectural topological model, is known. We address the issue of finding combinatorial models for spaces of higher degree polynomials. As in the quadratic case, it is useful first to model individual polynomials combinatorial models for polynomials are provided by Thurston’s laminations), and then use appropriate spaces of laminations to model the corresponding spaces of polynomials.

Семинар Друштва за језичке ресурсе и технологије, 25. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 25. маја 2017. у свечаној сали број 167 Рударско-геолошког факултета (Ђушина 7) са почетком у 18 часова.

Предавач: Марија Пантић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: КОНГРУЕНТНИ АТРИБУТ УЗ ИМЕНИЦЕ „ЧОВЕК“, „МУШКАРАЦ“, „МУЖ“ и „ЖЕНА“

Апстракт: Родне улоге и родни поредак друштва одражавају се али се и успостављају и одржавају у језику датог друштва. Ово истраживање има за циљ да анализом придевских речи које се јављају у функцији конгруентног атрибута уз именице “човек”, “мушкарац”, “муж” и “жена” дође до систематичног приказа сличности и разлика у представљању мушких и женских субјеката у српском језику, на основу претраге корпуса савременог српског језика СрпКор2003 и СрпКор2013. Добијени резултати употпуњени су одабраним речничким дефиницијама, као и освртом на сродна истраживања и резултате анализа одговарајућих феномена у репрезентативним и веб корпусима других језика.

Семинар Геометрија, образовање и визуализација са применама, 25. мај 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 25. маја 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Наташа Ђурђевић

Наслов предавања: НЕКЕ ХИПЕРПОВРШИ ХОМОГЕНЕ БЛИЗУ КЕЛЕРОВЕ S^3XS^3

Апстракт: На предавању ће бити представљен још необјављен рад ,,On some hypersurfaces of the homogenous nearly Kahler S^3xS^3″ чији су аутори Zejun Hu, Zeke Yao i Yinshan Zhang. Биће показано да на хомогеној близу Келеровој S^3xS^3 не постоје тотално умбиличке, као ни хиперповрши које имају паралелну другу фундаменталну форму. Биће представљена и комплетна класификација хиперповрши код којих оператор облика А и индукована скоро контактна структура F задовољавају услов АF=FА. Испоставило се да код ових хиперповрши оператор облика А има тачно три константне главне кривине 0, (\sqrt{3})/6 i (-\sqrt{3})/6, при чему је структурно векторско поље U главни правац који одговара главној кривини 0. Такође, скоро продукт структура P има веома важну улогу у овој класификацији, па ће бити показане и неке њене особине.

Предавање је део испита Комплексне многострукости.

Семинар за механику, 24. мај 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 24. маја 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Владимир Драговић, Математички институт САНУ, The University of Texas, Dallas, USA

Наслов предавања: СЛУЧАЈ КОВАЉЕВСКЕ ДИНАМИКЕ КРУТОГ ТЕЛА И ДИСКРИМИНАНТНО СЕПАРАБИЛНИ ПОЛИНОМИ

Семинар за рачунарство и примењену математику, 23. мај 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 23. маја 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Проф. др Ђорђе Дугошија

Наслов предавања: МАТЕМАТИКА ОДЛУЧИВАЊА ИЛИ МАТЕМАТИКА ЖИВОТА

Апстракт: Математика је апстракција живота. Животни проблеми производе математичке проблеме а решење математичког проблема даје одговор на животни проблем. Математички проблем који одговара животном је његов математички модел. Тај модел није јединствен, могуће је један проблем изразити различитим математичким језицима и моделима. С друге стране, разни животни проблеми могу имати исти математички модел. Зато математички модел представља суштину проблема и то не једног него целе
класе њему сличних!

Проблем доношења одлуке односно бирање алтернативе је битан део свакодневног живота. Његов математички модел назвасмо математика одлучивања. Он се састоји у избору једног елемента x из неког скупа могућих избора X са неким циљем. Сваком избору одговара исход, један елемент y неког другог скупа Y у коме постоји поређења елемената тј. у коме за свака два елемента знамо који је од њих бољи односно да ли су једнако добри (релација поретка <). Циљ се обично састоји у томе да се оствари најбољи могући исход. Проблеме разликујемо по начину како су описани скупови X и Y и функција f:X->Y која одређује избор, на пример:
• Дискретни модели: X је коначан непразан скуп, Y најчешће скуп реалних бројева са обичним уређењем \leq, f описано неком формулом y = f(x).
• Континуални модели: X описано као скуп решења неког система неједначина и једначина X={x\in R^n|g_i(x)\leq 0, i=1,2,…,m; h_j(x)=0, j=1,2,…,k}, Y=R, f:X->Y; y = f(x).
• Вишекритеријумски модели: X\subset R^n, Y=R^m,f(x)=(f_1(x),…,f_m(x)), <,
• Модели игара: У неким (важним) животним проблемима појављују се и други учесници(играчи) те исход зависи и од њихових избора а такође и од информације коју имамо у тренутку избора и могућности договарања са другим учесницима.

На конкретним примерима из живота приказаћемо њихове математичке моделе и предности тих модела у односу на друге начине одлучивања.

Семинар из астрономије и астрофизике, 23. мај 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 23. маја 2016. од 18ч у сали 809 Математичког факултета, V спрат.

Предавач: Зоран Кнежевић, академик САНУ, научни саветник Астрономске опсерваторије Београд

Наслов предавања: YORP СТРУКТУРЕ У АСТЕРОИДНИМ ФАМИЛИЈАМА

Апстракт: Негравитациони YORP ефекат утиче на угловне брзине ротације астероида, али и на оријентације њихових оса ротације. У комбинацији са ефектом Јарковског утиче и на еволуцију великих полуоса путања. Ово код неких астероидних фамилија доводи до пражњења централних зона, а уочава се на графику апсолутна магнитуда vs. велика полуоса путање карактеристичног V-облика. У овом предавању дискутоваћемо проблем, уводећи концепт тзв. YORP-ока и методе анализе и показати неке резултате предвиђања положаја YORP-ока за фамилије разних морфологија и начина настанка. Трагови које оставља дејство YORP ефекта у расподели астероида у фамилијама искоришћени су и за оцену старости фамилија, а резултати показују одлично слагање са резултатима методе засноване на ефекту Јарковског. То слагање потврђује како саме старости, тако и физику на којој су ове оцене засноване.

Семинар за Комплексну анализу, 22. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у понедељак 22. маја у сали 844 Математичког факултета са почетком у 15 часова.

Предавач: Марко Слапар, Универзитет у Љубљани, Факултет за едукацију и Институт за математику, физику и механику

Наслов предавања: ON THE THOM CONJECTURE IN CP2

Апстракт предавања можете видети овде.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 18. мај 2017.

Наредни састанак Семинара, биће одржан у четвртак, 18. маја 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Миодраг Матељевић, академик САНУ, редовни професор Математичког факултета

Наслов предавања: ГЕОМЕТРИЈА ПРОСТОРА МИНКОВСКОГ

Апстракт: Разматрана је повезаност геометрије простора Минковског са специјалном теоријом релативности. Показано је да група редукованих Лоренцових трансформација изоморфна са групом Мебијусових трансформација на дводимензионој сфери.

Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 18. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 18. маја 2017. у сали 718 Математичког факултета са почетком у 18:15 часова.

У оквиру Семинара, представници компанија Generali и KPMG одржаће стручна излагања.

Представници компаније Generali одржаће излагање под називом: „ВЕРОВАТНОЋА САВРШЕНОГ ПРОЈЕКТА У НЕСАВРШЕНОМ ОКРУЖЕЊУ“.

Представници компаније KPMG одржаће излагање под називом: „СВЕОБУХВАТНИ ПРИСТУП И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ПРИЛИКОМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ IT РЕШЕЊА“.

Више детаља може се наћи на страници: http://computing.matf.bg.ac.rs

Одељење за механику, 17. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 17. маја 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Милован Шуваков, Институт за физику у Земуну

Наслов предавања: ПЕРИОДИЧНА РЕШЕЊА РАВАНСКОГ ПРОБЛЕМА ТРИ ТЕЛА КОЈА ИНТЕРЕАГУЈУ ЈАКИМ ПОТЕНЦИЈАЛОМ

Апстракт: У оквиру предавања, биће приказани резултати нумеричких метода за одређивање периодичних решења раванског проблема три тела исте масе са нултим моментом импулса која интерагују тзв. јаким потенцијалом (1/r^2). Фазни простор у коме је могуће дефинисати овај динамички систем је шестодимензиони. Додатни услови које задовољавају периодична решења дефинишу тродимензионални подпростор фазног простора у коме се до на скалирање налазе сва периодична решења. Биће коришћен динамички систем дефинисан у овом подпростору као оквир за нумеричку методу којом се траже периодична решења. Биће приказана ова нумеричка метода, као и нека пронађена решења.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 16. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 16. маја 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Александар Савић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ПРОБЛЕМ ОДРЕЂИВАЊА ПОЛИТИЧКИХ ИЗБОРНИХ ЈЕДИНИЦА

Апстракт: Дефиниција проблема одређивања изборних јединица (political districting) и поделе политичке територије сходно томе. Демократски принципи који се захтевају. Злоупотребе ради остваривања победе на изборима (gerrymandering). Математичке формулације и проблеми дефинисања критеријума ради одређивања изборних јединица. Различити приступи решавању овог проблема. Примери математичких модела и неких од хеуристика.

КГТА семинар, 16. мај 2017.

Наредни састанак КГТА семинара биће одржан у уторак, 16. маја 2017. у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавачи: Синиша Врећица и Раде Живаљевић:

Наслов предавања: НОВОСТИ ИЗ ТОПОЛОШКЕ КОМБИНАТОРИКЕ

Апстракт: Ово је прегледно предавање у коме ће бити приказани новији резултати и отворени проблеми везани за тереме о комбинаторици конвексних скупова (Тверберг-ван Кампен-Флорес), теореме о фер расподелама (rental harmony), теоремема Кнастера-Куратовског-Мазуркиевича (ККМ), итд.

Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 11. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 11. маја 2017. у сали 718 Математичког факултета са почетком у 18:15 часова. У оквиру овог састанка планирана су два предавања.

Проф. Dan Komosny са Универзитета за Технологију из Брна, представиће међународни истраживачки пројекат под називом „Planetary-Scale
Laboratory PlanetLab for Internet Research“, који за циљ има развој нових технологија у областима дистрибуираних система.

Друго излагање ће одржати Иван Чукић, у оквиру којег ће представити предлог пријаве теме своје докторске дисертације: „Функционално и императивно реактивно програмирање употребом генерализације монаде наставка у програмском језику C++“.

Више детаља може се пронаћи на страници:
http://computing.matf.bg.ac.rs