Семинари

Семинар из астрономије и астрофизике, 13. фебруар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 13. фебруара 2018, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 17 часова. На Семинару ће бити презентовани пројекти полазника семинара астрономије у Петници.

Теме и предавачи:
1. Нумеричко испитивање плимског загревања Енцелада (предавач: Илија Анастасијевић, ментори: Андрија Костић, Матија Ћук)
2. Моделовање и анализа гравитационих таласа при адијабатском кружењу црне рупе око супермасивне црне рупе (предавач: Лука Јевтовић, ментори: Матеја Бошковић, Александра Арсовски)
3. Теоријска анализа настанка пречаге код спиралних галаксија услед блиског пролаза две галаксије (предавач: Матија Додовић, ментор: Станислав Милошевић)
4. DSLR фотометрија променљиве звезде V2455 Cyg (предавач: Сава Јевтић, ментори: Лазар Живадиновић, Душан Павловић)
5. Посматрање и анализа криве сјаја транзита егзопланете (предавач: Јелена Шпегар, ментори: Стеван Голубовић, Иван Милић, Николина Милановић)
6. Утицај атмосфере на настањивост планета (предавач: Лука Булаја, ментори Ивана Беслић, Сања Михајловић)
7. Симулација настанка галаксија са поларним прстеном (предавач: Данило Ристић, ментори: Немања Мартиновић, Петар Шаулић)
8. Моделовање и анализа криве сјаја цефеиде са егзопланетом (предавачи: Никола Савић, Божидар Обрадовић, Филип Херчек, ментор: Душан Вукадиновић)

КГТА семинар, 13. фебруар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 13. фебруара 2018, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: МЕТРИЧКА ТЕОРИЈА КОНВЕКСНИХ ПОЛИТОПА – II део

Апстракт: Метричка својства политопа су везана за њихову конкретну реализацију у еуклидском простору за разлику од комбинаторних где је политопапстрактни комбинаторни објект (посет страна). Биће приказан метод (А. Постников) за израчунавање запремине општег асоциедра који се базира на формулама Бриона и Хованског-Пухликова.

Напомена: Асколд Ховански (један од водећих руских и светских математичара), биће гост на 14 Српском математичком конгресу (Крагујевац, 16-19 мај 2018). Ово је друго предавање у коме се дискутују неке од тема у којима је Ховански дао највећи допринос. Предавање је релеватно и за општу теорију нестоедара (паралелних пертурбација асоциедара).

КГТА семинар, 6. фебруар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 6. фебруара 2018, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: МЕТРИЧКА ТЕОРИЈА КОНВЕКСНИХ ПОЛИТОПА – I део (Брионова формула и волумен општег асоциедра)
Апстракт: Метричка својства политопа су везана за њихову конкретну реализацију у еуклидском простору за разлику од комбинаторних где је политоп
апстрактни комбинаторни објект (посет страна). Биће приказан метод (А. Постников) за израчунавање запремине општег асоциедра који се базира на формулама Бриона и Хованског-Пухликова.

Напомена: Асколд Ховански (један од водећих руских и светских математичара), биће гост на 14 Српском математичком конгресу (Крагујевац, 16-19 мај 2018). Ово је прво од предавања у коме се дискутују неке од тема у којима је Ховански дао највећи допринос. Предавање је релеватно и за општу теорију нестоедара (паралелних пертурбација асоциедара).

Семинар из астрономије и астрофизике, 30. јануар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 30. јануара 2018, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Марко Павловић, истраживач-сарадник на Математичком факултету

Наслов предавања: РАДИО-ЕВОЛУЦИЈА ОСТАТАКА СУПЕРНОВИХ И НЕЛИНЕАРНО ДИФУЗНО УБРЗАВАЊЕ ЧЕСТИЦА

Апстракт: Експлозије супернових обогаћују Универзум различитим тешким елементима. Ови елементи су градивни блокови света око нас и у нама. Остаци супернових (ОСН) су изванредни астрономски објекти који су такође од великог научног знацаја, јер пружају увид у механизме експлозија супернових и представљају важне изворе галактичких космичких зрака. Радио-посматрања су међу најстаријим средствима за проучавање ових објеката. Радио-сјај и спектар, посебно младих ОСН, представљају резултат активног убрзавања електрона на ударним таласима. Тродимензионалне хидродинамичке симулације и модели нелинеарног дифузног убрзавања честица пружају нам нови поглед на радио-еволуцију ОСН.

КГТА семинар, 30. јануар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 30. јануара 2018, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Бранко Николић, Macquarie University, Sydney

Наслов предавања: METRIC AND (RELATIVISTIC) CAUSAL SPACES VIA ENRICHMENT

Апстракт: We give a short introduction to basics of (enriched) category theory. When the base of enrichment is a monoidal category that is in fact a poset (aka quantale), the definition of an enriched category becomes simpler. We consider two particular quantales consisting of positive real numbers. Categories enriched in the first are generalized metric spaces [1]. The categories enriched in the second can be interpreted as causal preorders that remember intervals (times) between time-like events [2]. Modules between enriched categories enable expressing Cauchy completeness of metric spaces in purely categorical terms; in this sense all event spaces are Cauchy complete. We give sufficient conditions on a monoidal category that ensure that an enriched category is Cauchy complete if and only if idempotents split in its underlying category.

[1] Lawvere, F. W. Metric spaces, generalized logic, and closed categories. Rendiconti del Seminario Matematico e Fisico di Milano 43, 1 (1973), 135–166.
[2] Nikolić, B. Cauchy completeness and causal spaces. arXiv:1712.00560v1 [math.CT] (2017)

Вероватносне логике, 25. јануар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 25. јануара 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: проф. др Радош Бакић

Наслов предавања: СРПСКИ ЈЕЗИК – ЈЕДАН ПОГЛЕД У ПРОШЛОСТ

Апстракт: Предавање се надовезује на ранија предавања из истог циклуса.

Семинар за симплектичку топологију, 26. јануар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 26. јануара 2018. у сали 843 Математичког факултета са почетком у 12 часова.

Предавач: Игор Уљаревић

Наслов предавања: РАЗБИЈАЊЕ СКУПА ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА И СИМПЛЕКТИЧКА ХОМОЛОГИЈА

Одељење за математику, 26. јануар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 26. јануара 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14 часова.

У оквру састанка Семинара, колега Радосав Ђорђевић са Природно-математичког факултета у Крагујевцу представиће књигу „Probability Logics“ аутора Зорана Огњановића, Миодрага Рашковића и Зорана Марковића.

КГТА семинар, 23. јануар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 23. јануара 2018, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Јелена Ивановић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: ПРОСТ ПЕРМУТО-АСОЦИЕДАР

Апстракт: На предавању ће бити речи о фамилији простих политопа који представљају својеврсни хибрид две фамилије – пермутоедара и асоциедара. Фамилију комбинаторних CW-комплекса, под називом пермуто-асоциедри, први је увео Капранов почетком 90-тих година. Њихову реализацију као конвексне, али не и просте (!), политопе дали су В. Рајнер и Г. Циглер. Како су и пермутоедар и асоциедар прости политопи, било је природно потражити фамилију простих хибридних политопа овог типа. У овом предавању биће приказана конструкција овакве фамилије. Напоменимо да се ови објекти природно појављују у теореми кохеренције у симетричним моноидалним категоријама. Предавање се базира на препринту, „A simple permutoassociahedron“, arXiv:1708.02482, Dj.Baralic, J.Ivanovic, Z.Petric.

Кључне речи: прости политопи, асоцијативност, комутативност, кохеренција, геометријска реализација

Вероватносне логике, 18. јануар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 18. јануара 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: Александар Перовић

Наслов предавања: О ЈЕДНОЈ ВАРИЈАНТИ СРПСКО-РУСКОГ ПРАВИЛА

Апстракт: На предавању ће бити речи о применама српско-руског правила на аксиоматизацију пребројивих структура првог реда, тј. о предикатској логици чији су једини модели највише пребројиве структуре првог реда.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 11. јануар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 11. јануара 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Ђорђе Баралић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: МАТЕМАТИЧКИ ПУТОПИС О ВИЈЕТНАМУ

Апстракт: На предавању ће бити приказани утисци предавача о Вијетнаму, који је упознао током свог тромесечног студијског боравка на Вијетнамском институту за напредне студије у математици у Ханоју 2017. године. Треба имати у виду да Вијетнам пролази кроз период динамичног и убрзаног развоја, и да резултати које ученици ове државе постижу на олимпијадама знања и међународним тестирањима скрећу пажњу на њен образовни систем. Током своје историје ми нисмо имали пуно значајнијих контаката са овом фасцинирајућом и далеком земљом, па ће циљ саопштења бити да слушаоцима приближи Вијетнам, његове људе и природу и културу, као и да прикаже најинтересантније детаље о њиховом образовно-научном систему са акцентом на математику.

Вероватносне логике, 11. јануар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 11. јануара 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: др Миодраг Рашковић

Наслов предавања: ОД ПИТАГОРЕ ДО КАНТОРА. ОД ПРИРОДНОГ ДО РЕАЛНОГ БРОЈА.

Математички методи механике, 10. јануар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 10. јануара 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14 часова.

Предавачи: Борислав Гајић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПРИМЕНЕ РИМАН-РОХОВЕ ТЕОРЕМЕ И ХИПЕРЕЛИПТИЧКЕ КРИВЕ

Апстракт: У питању је предавање у оквиру специјалног курса „Алгебарске криве и примене у класичној механици“.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 28. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 28. децембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Андријана Декић, Математички институт

Наслов предавања: FROM CERTAIN LAGRANGIAN MINIMAL SUBMANIFOLDS OF THE 3-DIMENSIONAL COMPLEX PROJECTIVE SPACE TO MINIMAL SURFACE IN THE 5-SPHERE
(приказ рада)

Апстракт: На предавању ће бити представљен рад „From certain Lagrangian minimal submanifolds of the 3- dimensional complex projective space to minimal surfacesin the 5-sphere“ (J. Bolton, C. Scharlach, L. Vrancken and L.M. Woodward), који је саставни део испита из предмета „Комплексне многострукости“ код професорке Мирјане Ђорић.

Одељење за математику, 29. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 29. децембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14 часова.

Предавачи: Стево Тодорчевић, Слободан Вујошевић и други

Наслов предавања: ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ МИЛОША АЏИЋА И КОСТЕ ДОШЕНА „GODEL’S NOTRE DAME COURSE“

Апстракт: Овом приликом ће, поред наведене књиге, бити представљене још неке познате и непознате публикације Косте Дошена.

Семинар за механику, 27. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 27. децембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14 часова.

Предавач: Владимир Драговић, Математички институт САНУ

Наслов и апстракт предавања биће накнадно достављени.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 26. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 26. децембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Катица Стевановић Хедрих, Математички институт САНУ

Наслов предавања: TRIGGER OF COUPLED SINGULARITIES IN DYNAMICS OF GENERALIZED ROLLING PENDULUM AND IN ANALOGOUS DYNAMICS

Апстракт: Lecture starts with a theorem of coupled three singular points and homoclinic phase trajectory in the form of „number eight“ defined by lecturer. Dynamics of generalized rolling pendulum is mathematically described and constructions of the phase trajectory portraits, total mechanical energy surface and portraits of curves of constant total mechanical energy are presented with necessary explanations, for each different case.  A number of examples is analyzed by use phase trajectory method of nonlinear dynamics.  Bifurcation of singular point and layering of corresponding singular points are explained on the considered examples. Using examples of dynamical system with friction a special type of trigger of coupled one side singular points is presented. Based on previous results and extended theory of collision of two bodies in rolling motion, a methodology for investigation a class of vibro-impact dynamics  of bodies in translator motion as well as of bodies in rolling motion is presented.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 21. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 21. децембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Милош Петровић, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Наслов предавања: ХОЛОМОРФНО ПРОЈЕКТИВНА ПРЕСЛИКАВАЊА ГЕНЕРАЛИСАНИХ ХИПЕРБОЛИЧКИХ КЕЛЕРОВИХ ПРОСТОРА И УОПШТЕЊА

Апстракт: Предавање се бави холоморфно пројективним пресликавањима генералисаних хиперболичких Келерових простора, али и уопштењима како поменутих простора тако и њиховим пресликавањима. Од посебног значаја биће скоро геодезијска и Ф-планарна пресликавања генералисаних Риманових многострукости и многострукости са несиметричном линеарном конексијом. Разматраће се и холоморфно пројективна пресликавања генералисаних елиптичких и параболичких Келерових простора. Коначно, биће представљени системи парцијалних диференцијалних једначина за егзистенцију неких специјалних инфинитезималних трансформација многострукости са несиметричном линеарном конексијом. Резултати који ће бити представљени на предавању део су недавно одбрањене докторске дисертације „Холоморфно пројективна пресликавања генералисаних хиперболичких Келерових простора и уопштења“.

Семинар за механику, 20. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 20. децембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Ván Péter, Institute for Particle and Nuclear Physics, Wigner Research Centre for Physics

Наслов предавања: INTERNAL VARIABLES IN THERMOMECHANICS: A SIMPLE APPROACH TO MEMORY AND WEAK NONLOCALITY

Апстракт: The role of internal variables is to improve the performance and extend the validity of theories of mechanics and thermodynamics. However, their mechanical and thermodynamical appearance, the related theoretical structures are different and seemingly incompatible. In the presentation I show a unified treatment and  shortly survey the  various experimental and theoretical efforts of our group to develop and validate the theory.

Математички методи механике, 20. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 20. децембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14 часова.

Предавачи: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: РИМАН-РОХОВА ТЕОРЕМА

Апстракт: У питању је предавање у оквиру специјалног курса „Алгебарске криве и примене у класичној механици“.