Семинари

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 23. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 23. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Миодраг Матељевић, академик САНУ, Математички факултет

Наслов предавања: AHLFORS-SCHWARZ LEMMA, HYPERBOLIC GEOMETRY, THE CARATHEODORY AND KOBAYASHI METRICS

Апстракт: We will give a review about some properties of hyperbolic metrics and various of Schwarz lemma.

Одељење за математику, 23. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 23. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: Благовест Сендов, Bulgarian Academy of Sciences

Наслов предавања: ГАУС-ЛУКАС ТЕОРЕМА ЗА СЕКТОРЕ

Апстракт: Славна Гаус-Лукас теорема тврди да се критичне тачке комплексног полинома налазе у конвексном омотачу његових нула. На предавању ће бити представљена неконвексна варијанта ове теореме. Наиме, ако су коефицијенти датог полинома у сектору са теменом у нули и углом $\varphi\in[0,2\pi)$, и ако су нуле тог полинома у сектору са теменом у нули и углом $2\pi-\varphi$, тада се критичне тачке полинома налазе у истом сектору као и његове нуле. Резултат је уопштење такозване Теореме о сектору, чији је аутор предавач.

Семинар за механику, 22. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 22. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Милан Цајић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛИ НЕЛИНЕАРНИХ ОСЦИЛАЦИЈА НАНОГРЕДА СА ИЗВОДИМА ФРАКЦИОНОГ РЕДА

Апстракт: Модификоване теорије континуума, посебно Ерингенова теорија еластичности, су често примењиване у математичким моделима који описују динамику наноструктура. Већина таквих модела у литератури се односи на еластична тела тако да не узимају у обзир ефекте дисипације у наноструктурама, те је у ту сврху неопходно разматрати класичне или фракционе вискоеластичне конститутивне релације које укључују ефекте пригушења услед унутрашњих или спољашњих извора. Овде ће бити разматран пример геометријски нелинеарних осцилација наногреде на фракционој виско-Пастернаковој подлози под дејством хармонијског трансверзалног и аксијалног оптерећења. Биће приказана пертубациона метода вишеструких временских скала за решавање нелинеарне фракционе диференцијалне једначине и одређивање стаци-онарног амплитудно-фреквентног одзива система.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 21. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 21. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавачи: Милица Маричић и Никола Зорнић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: МОДЕЛ РАНГИРАЊА ФАКУЛТЕТА И ИНСТИТУТА У ОКВИРУ УНИВЕРЗИТЕТА ЗАСНОВАН НА ПЕРЦЕНТИЛИМА

Апстракт: Методе рангирања универзитета временом су почеле да добијају на значају, а самим тим су и њихови резултати почели да имају све већи утицај на представнике власти и доносиоце одлука. Међутим, тема која још увек не привлачи адекватну пажњу је рангирање факултета и института у оквиру универзитета на основу научних резултата. Циљ овог предавања је приказ креиране методе за рангирање факултета и института на основу броја објављених радова, нормализованог скора цитираности (МНЦС) и четири индикатора базирана на перцентилима. Као метод агрегације индикатора коришћени су модели мултиваријационе анализе. Како би се испитала валидност предложене методе, она је примењена на институције које чине Универзитет у Београду (УБ). Резултати пружају значајне информације о научно-истраживачким резултатима 31 факултета и 11 института који чине УБ.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 16. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 16. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Андријана Декић, Математички факултет

Наслов предавања: LEFT INVARIANT GEOMETRY OF COMPLEX HYPERBOLIC SPACE

Апстракт:
The purpose of this paper is to research the geometry of complex hyperbolic space as a Lie group. We give a complete classification of the left invariant Riemannian metrics on CHn up to automorphisms. In the case of complex hyperbolic plane CH2, we give a classification of all Hermitian, left invariant complex structures with respect to these metrics. We show that the only Kahler structure on CH2 is the standard one. Finally, we examine the geometry of CH2 equipped with the left invariant metrics: curvature properties, self-duality and holonomy.

Напомена: У питању је заједнчки рад са Срђаном Вукмировић, Маријаном Бабић, Андријаном Декић. На претходном састанку Семинара Маријана Бабић је представила део о аутоморфизмима група и класификацији метрика, а на овом предавању ће бити представљен део о класификацији комплексних
структура на CH2.

Одељење за математику, 17. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 17. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Јована Николић, Математички факултет, Београд

Наслов предавања: СПЕКТРАЛНЕ ИНВАРИЈАНТЕ У ФЛОРОВОЈ ХОМОЛОГИЈИ

Апстракт: На предавању ће бити дефинисане разне Флорове хомологије и објаснити конструкцију спектралних инваријанти у одговарајућим хомологијама. Биће показана нека својства тих инваријанти и указано на неке будуће правце истраживања.

Пре предавања колегинице Николић, у 14h је планирана свечана додела институтске награде за студенте за 2017. годину. Добитници награде из математике и механике су Драган Ђокић (Математички факултет, Београд) и Богдан Ђордевић (ПМФ, Ниш), а из рачунарства Љубица Вујовић (ЕТФ, Београд) и Петар Трифуновић (ЕТФ, Београд).

Математички методи механике, 15. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 15. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ. Планирана су два предавања.

Прво предавање биће одржано са почетком у 14h.

Предавач: Борислав Гајић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: СИНГУЛАРНЕ ТАЧКЕ АЛГЕБАРСКИХ КРИВИХ, БЕЗУОВА ТЕОРЕМА (предавање у оквиру специјалног курса)

Друго предавање биће одржано са почетком у 17h (заједнички састанак са Одељењем за механику).

Предавач: Вељко Панић

Наслов предавања: СТАБИЛНОСТ СТАЦИОНАРНИХ РОТАЦИЈА КЕЛТСКОГ КАМЕНА

Семинар из астрономије и астрофизике, 14. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 14. новембра 2017, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Daniel Asmus, European Southern Observatory, University of Southampton

Наслов предавања: WHAT THE EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY HAS TO OFFER AND HOW YOU CAN USE IT

Апстракт: The European Southern Observatory (ESO) is the leading astronomical observatory in the world operating three world-class sites all situated in the Atacama desert in Chile. It offers access to all its telescopes to all astronomers world-wide, not only to its members. This includes state-of-the-art observations as a community service but also excellent opportunities to work directly at ESO at all career stages. I will give a quick overview of ESO’s observing facilities and show how to access them including advice on proposal writing. In the final part, the ESO fellow and studentship programmes hosted in Germany and Chile will be presented. This presentation is planned to be very informal and interactive so that we can concentrate on the main interests of the audience.

КГТА семинар, 14. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 14. новембра 2017, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Зоран Петрић

Наслов предавања: РАСПЕТЉАВАЊЕ ВИШЕСТРУКИХ ПРОСТОРА ПЕТЉИ

Апстракт: На предавању ће бити речи о карактеризацији простора петљи, како операдској тако и преко категорија са моноидалном структуром. Биће изложени резултати Соње Чукић и предавача који уопштавају досадашње. Предавач обећава да ће причати обичним језиком и трудити се да илуструје комбинаторику која је коришћена у решењу.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 14. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 14. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова. У оквиру овог састанка биће одржана два предавања.

ПРВО ПРЕДАВАЊЕ

Предавач: др Маријана Петровић, associate professor, Faculty of Transport and Traffic Engineering

Наслов предавања: AN ELECTRE-BASED DECISION AID TOOL FOR STEPWISE BENCHMARKING

Апстракт: Benchmarking is a management tool defined as a systematic process of measuring products, services or business practices against those recognized as business leaders. One way to adjust benchmarking to address successive performance improvements is found in the literature under the term stepwise benchmarking. The logic of stepwise approach is that a benchmarking unit should follow a sequence of relevant benchmarks along its improvement path toward target performance. An innovative approach for operationalization of stepwise benchmarking is using a specific ELECTRE-based procedure, labeled as ELECTRE Multi-Level Outranking. This outranking approach is used to establish the hierarchical position of benchmarking units. A specific procedure enables to select preferable development paths that consist of a sequence of intermediate benchmarks. The proposed method can help decision makers to 1) detect disparities among benchmarking units and 2) identify intermediate benchmarks for less successful ones in each stage of their progress toward the ultimate benchmark target.

ДРУГО ПРЕДАВАЊЕ

Предавач: др Наташа Бојковић, associate professor, Faculty of Transport and Traffic Engineering

Наслов предавања: SUPPORTING PERFORMANCE APPRAISAL IN ELECTRE-BASED STEPWISE BENCHMARKING MODEL

Апстракт: ELECTRE-based stepwise benchmarking model can be improved with data pre-processing procedure based on the decision maker’s judgments about the performance levels. For this purpose, a new model translates the sequence of descriptive, non-numerical decision maker’s assertions into scoring parameters. The proposed preference elicitation procedure enables to accommodate decision maker’s perception on performance of benchmarking units. Thereby distinct performance characteristics are acknowledged and practical feasibility of benchmarking paths is enhanced. The important feature of the proposed procedure is that it allows proceeding with more scoring options, which can occur with some performance indicators.

Математички методи механике, 8. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 8. новембра 2017. у библиотеци Математичког института САНУ са почетком у 14 часова.

Предавачи: Божидар Јовановић и Борислав Гајић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: АЛГЕБАРСКЕ КРИВЕ, РИМАН-ХУРВИЦОВА ТЕОРЕМА

Апстракт: У питању је предавање у оквиру специјалног курса „Алгебарске криве и примене у класичној механици“.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 7. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 7. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Татјана Давидовић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: TIGHTER MODELS FOR BARGE CONTAINER SHIP ROUTING

Апстракт: This talk addresses the problem of optimal planning of a liner service for a barge container shipping company. Given estimated weekly demands between pairs of ports, our goal is to determine the subset of ports to be called and the amount of containers to be shipped between each pair of ports, so as to maximize the profit of the shipping company.  In order to save possible leasing or storage costs of empty containers at the respective ports, our approach takes into account the repositioning of empty containers. The line has to follow the outbound-inbound principle, starting from the port at the river mouth. We propose a novel integrated approach in which the shipping company can simultaneously optimize the route (along with repositioning of empty containers), the choice of the final port, length of the turnaround time and the size of its fleet. To solve this problem, a new mixed integer programming model is proposed. On the publicly available set of benchmark instances for barge container routing, we demonstrate that this model provides very tight dual bounds and significantly outperforms the existing approaches from the literature for splittable demands. We also show how to further improve this model by projecting out arc variables for modeling the shipping of empty containers. Our numerical study indicates that the latter model improves the computing times for the challenging case of unsplittable demands. We also study the impact of the turnaround time optimization on the total profit of the company.

Tis is joint work with L. Alfandari, F. Furini, I. Ljubić, V. Maraš, S. Martin.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 2. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 2. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Маријана Бабић

Наслов предавања: LEFT INVARIANT GEOMETRY OF COMPLEX HYPERBOLIC SPACE

Апстракт: The purpose of this paper is to research the geometry of complex hyperbolic space as a Lie group. We give a complete classification of the left invariant Riemannian metrics on CHn up to automorphisms. In the case of complex hyperbolic plane CH2, we give a classification of all Hermitian, left invariant complex structures with respect to these metrics. We show that the only Kahler structure on CH2 is the standard one. Finally, we examine the geometry of CH2 equipped with the left invariant metrics: curvature properties, self-duality and holonomy.

Напомена: У питању је заједнички рад са Срђаном Вукмировићем и Андријаном Декић. Биће представљен део о аутоморфизмима група и класификацији метрика, а Андријана Декић ће на на следећем састанку Семинара говорити о комплексним структурама.

Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 2. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 2. новембра 2017, у сали 718 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Дејан Ковачевић, генерални директор Дирекције за информационо-комуникационе технологије Народне банке Србије

Наслов предавања: CYBER БЕЗБЕДНОСТ – ПРЕТЊЕ, ПРЕДВИЂАЊА И КАКО СЕ ОДБРАНИТИ

Апстракт: Cyber безбедност (Cyber security) представља заштиту информационо-комуникационих система од уништења или оштећења хардвера, софтвера или информација које се на њима налазе као и од нарушавања или злоупотребе сервиса које они пружају. Основне функције cyber безбедности су: идентификација добара, заштита добара, детекција инцидента, одговор на инцидент и опоравак система. То је континуирани процес који повезује информационо-комуникационе технологије, пословне процесе и људе. Како би одбрана била делотворна неопходно је штитити сваки део ИКТ система, подизати свест корисника по питању информационе безбедности, континуирано усавршавати администраторе ИКТ система, применити класификацију података и стварати оперативне тимове који ће бити у стању да брзо одговоре на сваку претњу.

Математички методи механике, 1. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 1. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14 часова.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: РИМАНОВЕ ПОВРШИ, ПРЕСЛИКАВАЊА, ДИФЕРЕНЦИЈАЛИ И ДИВИЗОРИ

Апстракт: У питању је предавање у оквиру специјалног курса „Алгебарске криве и примене у класичној механици“. Курс је намењен широком кругу слушалаца, укључујући студенте докторских, мастер и основних студија.

КГТА семинар, 31. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 31. октобра 2017, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: ПРИНЦИП ЛОКАЛИЗАЦИЈЕ У АЛГЕБРИ, ГЕОМЕТРИЈИ И ТОПОЛОГИЈИ

Апстракт: Локализују се прстенови, Абелове групе и модули, алгебарски варијетети, тополошки простори, па и целе категорије. У својој основи локализација је процес који опонаша конструкцију разломака, нпр. конструкцију прстена рационалних бројева из прстена целих бројева. Почећемо са разломцима а завршићемо са Бореловом конструкцијом у еквиваријатној кохомологији са применама.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 31. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 31. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Милош Даниловић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: УНАПРЕЂЕЊЕ КОНСТРУКТИВНИХ ХЕУРИСТИКА ЗА ПРОБЛЕМЕ КОМБИНАТОРНЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ У ОПЕРАЦИОНОМ МЕНАЏМЕНТУ

Апстракт: Операциони менаџер користи скуп поступака чији је циљ да се послови ураде брже, јефтиније и квалитетније. Научници из области операционог менаџмента имају задатак да ови поступци буду изводљиви и практични. Скоро увек, менаџери покушавају да нешто оптимизују – или је то минимизација трошкова и потрошње енергије, или пак, максимизација профита, резултата, перформанси и ефикасности. Међутим, није увек могуће пронаћи оптимална решења. У пракси, менаџер мора да се задовољи суб-оптималним решењима, или чак, само са решењима која су допустива, задовољавајућа, робустна, и остварива у разумном времену. Оваква решења се добијају применама хеуристика, које могу бити конструктивне, хеуристике побољшања или хибридне. Предавање се односи на истраживање могућности за унапређење конструктивних хеуристика за НП-сложене проблеме комбинаторне оптимизације у операционом менаџменту. Представљен је нови генерализовани конструктивни алгоритам који омогућава да се разноврсне хеуристике формирају избором његових аргумената. Такође је уведено опште окружење за генерисање пермутација, које формира везу између енумерације пермутација и корака у конструктивним хеуристикама уметања. Предложен је скуп аргумената генерализованог алгоритма који омогућује паралелно праћење више парцијалних решења за време извршавања алгоритма. Могућности и предности генерализованог алгоритма су представљене кроз његову примену на проблем формирања ћелија у производним системима, проблем распореда производних ћелија и проблем редоследа послова у линији. Нови приступ даје решења која надмашују најбоље познате резултате из литературе.

Одељење за математику, 27. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара, биће одржан у петак, 27. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Jordan Stoyanov, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria; Newcastle University, United Kingdom

Наслов предавања: MOMENT DETERMINACY OF PROBABILITY DISTRIBUTIONS

Апстракт: We deal with distributions (or measures), one-dimensional or
multi-dimensional, with finite all moments. It is well-known that any such
a distribution is either uniquely determined by its moment (M-determinate)
or it is non-unique (M-indeterminate). This is the classical moment
problem originated in works by Chebyshev, Markov and Stieltjes. Well-known
are general conditions which are „iff“, but they cannot be checked. Thus
our discussion will be on easier and checkable conditions for either
uniqueness or non-uniqueness applied to probability distributions. The
emphasis will be on some recent developments such as:

1.Krein’s condition. Converse Krein’s condition and Lin’s condition.
2.Stieltjes classes for M-indeterminate distributions. Index of
dissimilarity.
3.Hardy’s condition. Multidimensional moment problem.
4.Rate of growth of the moments for (in)determinacy.

There will be results, some of them very new, hints for their proof,
examples and counterexamples, and also open questions.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 26. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара, биће одржан у четвртак, 26. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: МирјанаЂјорић, Математички факултет

Наслов предавања: ПОДМНОГОСТРУКОСТИ РЕАЛНЕ КОДИМЕНЗИЈЕ ДВА У КОМПЛЕКСНОМ ПРОЈЕКТИВНОМ ПРОСТОРУ

Апстракт: Биће приказане неке особине хиперповрши производа две непарно димензионе сфере, које омогућавају изучавање особина подмногострукости реалне кодимензије два у комплексном пројективном простору. Наиме, истакнута хиперповрш комплексног пројективног простора је $M_{p,q}^C$, која се дефинише као пројекција $\pi(S^{2p+1}\times S^{2q+1})$ производа две непарно-димензионе сфере $S^{2p+1}\times S^{2q+1}$ у јединичној сфери $S^{n+3}(1)$, при чему је $n=2p+2q$ и $\pi$ је Хопфово пресликавање $\pi: S^{n+3}\rightarrow {P}^\frac{n+2}{2}({\bf C})$. Биће изучаване и неке хиперповрши простора $M_{p,q}^C$.