Семинари

Одељење за математику, 29. март 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 29. марта 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Бориша Кузељевић, Департман за математику и информатику, Нови Сад

Наслов предавања: P-IDEAL ДИХОТОМИЈА И НЕКЕ ВЕРЗИЈЕ СУСЛИНОВЕ ХИПОТЕЗЕ

Апстракт: P-ideal дихотомија је комбинаторни принцип који следи из Proper forsing аксиоме. Неке важније последице P-ideal дихотомије су Суслинова хипотеза, Хипотеза о сингуларним кардиналима и Пројективна детерминисаност. Познато је да Proper forsing аксиома имплицира да се свако Аронсзајново дрво може утопити у рационалну линију, што је врло јака форма Суслинове хипотезе. На предавању ћемо испитати однос P-ideal дихотомије и ове верзије Суслинове хипотезе. Ово је заједнички рад са Стевом Тодорчевићем.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 28. март 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 28. марта 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПРИМЕР ИНТЕГРАБИЛНОГ ЧАПЛИГИНОВОГ НЕХОЛОНОМНОГ СИСТЕМА СА ИНВАРИЈАНТНОМ МЕРОМ АЛИ БЕЗ ЧАПЛИГИНОВОГ МНОЖИОЦА

Апстракт: Разматра се нехоломни задатак кретања динамички несиметричне лопте по фиксној сфери. Предавање поводом 150 година од рођења великог руског математичара и механичара С. А. Чаплигина

Одељење за механику, 27. март 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 27. марта 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Слободанка Бољановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: FATIGUE EVALUATION FOR CRACK-LIKE DAMAGES USING LOW CYCLIC PARAMETERS

Апстракт: The stress-concentration phenomenon that appears at critical zones, where geometrical discontinuities exist, may endanger the load bearing capacity of mechanical systems, due to the formation of crack-like flaws. Therefore, to prevent such a harmful effect caused by nonlinear stress field, the fatigue behaviour of damaged notches (holes, cut-outs, grooves) should be analyzed employing the reliable computational models. The presentation examines failure endurance of notched configurations through analytical and numerical models. The fatigue response of material is evaluated taking into account low cyclic parameters. Further, driving forces are numerically simulated by means of finite elements. Relevant fracture mechanics-based relationships for the effective stress-intensity factor and residual life are determined in the case of through-the-thickness crack growth. Then they are verified through experimental observations and some applications are discussed.

Семинар Биоинформатика, 27. март 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 27. марта 2019. у сали 718 Математичког факултета са почетком у 18:15.

Предавач: др сци. мед Владан Чокић, Институт за медицинска истраживања

Наслов предавања: ИСТРАЖИВАЊЕ ПОРЕКЛА И СРОДСТВА СТАНОВНИШТВА НАСЕЉЕНОГ У ШУМАДИЈИ ТОКОМ СЕОБА У XVIII ВЕКУ КОМБИНОВАЊЕМ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДНК АНАЛИЗЕ Y ХРОМОЗОМА

Апстракт: Насељавање простора између планина Космај и Рудник у XVIII веку углавном потиче од динарске струје, пре свега из Сјенице и Пештерa. То насељавање резултат је Прве, а нарочито Друге сеобе Срба 1739 године. Проређено становништво је одржавало контакте из прапостојбине родбинским и кумовским везама на широком простору са ретким насељима. У напуштена насеља је долазило од неколико до не више од десетак породица. То су староседеоци Шумадије и из сваке те породице настало је по 10-20 фамилија као велика братства. Данас се те старе рођачке везе ретко памте или су део несигурног предања. Коришћењем архивске грађе (дефтера, пописа становништва, отоманских и аустријских пореских књига, црквених матичних књига) и ДНК анализе мушког Y хромозома обрађено је 10 братстава са око 150 фамилија и 300 година старим коренима на простору између планина Космаја и Рудника. Хоризонталним испитивањем ДНК утврђене су хаплогрупе карактеристичне за одређена братства и сродство унутар њих са заједничким пореклом. Вертикалним испитивањем ДНК утврђена је како стопа мутације унутар 300 година старих родословних стабала тако и настајање и миграције хаплогрупе до хиљадама година старог заједничког претка. Испитивање заступљености хаплогрупа карактеристичних за становништво Шумадије је рађено на основу родословних стабала и броја фамилија унутар братства, а не уобичајеним методама случајног узорка са географским одредницама. На овај начин избегнуто је преклапање узорака из истог братства са различитим патронимијама (презименима). Утврђене хаплогрупе у Шумадији су затим поређене са хаплогрупама у Србији, Балкану и осталим словенским земљама. Представљена студија је показала широку сродност на испитиваном подручју са занемаривањем рођачких веза по женској линији и толерисањем старих рођаких веза по мушкој линији.

Подаци о предавачу: др сци. мед Владан Чокић је научни саветник на Институту за медицинска истраживања, руководилац Групе за молекуларну онкологију тог института као и националног пројекта „Испитивање патогенезе хематолошких малигнитета“ Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Семинар из астрономије и астрофизике, 26. март 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 26. марта 2019, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: др Горан Ђанковић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: АРИТМЕТИЧКИ КВАНТНИ ХАОС И СПЕКТРИ У КВАНТНОЈ МЕХАНИЦИ, ТЕОРИЈИ СЛУЧАЈНИХ МАТРИЦА И ТЕОРИЈИ БРОЈЕВА

Апстракт: У предавању ће бити дат преглед неких интересантних и изненађујућих веза и хипотеза које повезују квантну механику и теорију случајних матрица (која је настала при моделирању језгара тешких атома) са два наизглед неповезана „спектра“ који долазе из теорије бројева.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 26. март 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 26. марта 2019. у сали 2 САНУ са почетком у 14:15.

Наслов предавања: ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 40 ГОДИНА НАУЧНОГ РАДА ВЕЉКА МИЛУТИНОВИЋА

Апстракт: У марту 1979. године је проф. Вељко Милутиновић објавио свој први рад у часопису који је после тога ушао на SCI листу. Тим поводом, говориће по 5 минута о свом раду на друштвено одговорним истраживањима (после доктората) следећих 8 од његових 24 доктораната (већина више не живи у епсилон околини МИ САНУ): З. Бабовић, И. Икодиновић, В.Јелисавчић, Н. Королија, М. Ковачевић, Г. Ракочевић, С. Стојановић и З. Тафа. Говориће о својим мисијама по 4 минута (кроз видео запис) и декани са 4 америчка универзитета на којима је В. Милутиновић држао предавања од којих су студенти добијали неки кредит за диплому (INDIANA, PURDUE, MIT, HARVARD). Говориће по 3 минута они који су му давали подршку док је предавао на 4 факултета БУ, ЕТФ (М. Бојовић или А. Нешковић), МАТФ (Н.Митић или М. Живковић), ФОН (Б. Раденковић или З. Богдановић), ФФХ (С.Миљанић или А. Јовић). Због временског ограничења, вероватно неће говорити по 2 минута о својој мисији (кроз видео записе) они који су омогућили његова видео предавања за студенте по Европи (али ће њихови записи бити доступни кроз веб портал МИ САНУ): Markram (EPFL), Mutlu (ETH), Dustdar (TUWIEN), Mehofer (UNIVIE). Говориће по један минут колеге из МИ САНУ са којима је сарађивао на пројекту 4М: З. Огњановић (dataflow), Ж. Мијајловић (дигитализација), М. Михаљевић (дигиталне парадигме) и З. Марковић (дигитални маркетинг). Модератор овог догађаја је Милош Котлар из фирме ABB. Специјални гост је Немања Трифуновић из фирме MAXELER. Сва излагања су усмена, из главе. Коришћење PowerPoint презентација је забрањено!

КГТА семинар, 26. март 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 26. марта 2019, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: КОМБИНАТОРИКА И ТОПОЛОГИЈА „ПРОСТИХ ИГАРА“

Апстракт: Просте игре (Simple games) Ј. фон Нојмана и О. Моргенштерна су кооперативне игре у којима су групе играча оцењене са 1 и 0 (добитничке и губитничке коалиције). Игра је „проста“ уколико је скуп свих губитничких коалиција симплицијални комплекс (веза са комбинаторном топологијом!). Најједноставније су игре у којима се припадност победничкој (губитничкој) коалицији одређује „бројањем гласова“ (threshold complexes). Приказаћемо неке од актуелних резултата и проблема теорије простих игара из угла комбинаторне топологије и полиедралне комбинаторике.

Заједнички састанак Одељења за механику и Одељења за математику, 22. март 2019.

Заједнички састанак Одељења за механику и Одељења за математику биће одржан у петак, 22. марта 2019, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: Александра Маринковић, Математички факултет, Универзитет у Београду,

Наслов предавања: НЕКЕ ОСОБИНЕ БОРЖУА КОНТАКТНЕ СТРУКТУРЕ

Апстракт: Свака контактна многострукост допушта декомпозицију отворене књиге сагласну са контактном структуром. Користећи ову отворену књигу на контактној многострукости V, Боржуа је конструисао контактну структуру на V*Т^2. Ова контактна структура зависи од избора контактне структуре на V као и од избора сагласне отворене књиге. На овом предавању ће бити показано како две неконтактноморфне структуре на V могу довести до контактноморфних структура на V*Т^2. Биће показано и како одговарајући избор отворене књиге придружене контактној структури V утиче на сабкритичку Штајнову попуњивост контактне структуре на V*Т^2. Тема овог предавања је део заједничког рада са Клаусом Нидеркругер и Самуелом Лиси.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 19. март 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 19. марта 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Зоран Шеварац, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду,

Наслов предавања: ОКРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ СОФТВЕРА APACHE NETBEANS

Апстракт: Apache NetBeans је једно од 3 најзначајнија развојна окружења за Java платформу, и тренутно једино окружење чијим развојем у потпуности управља програмерска заједница, у оквиру највеће заједнице отвореног кода Apache фондације. Свој развој је започео као студенткси пројекат на Универзитету у Прагу, да би кроз пар година био купљен од стране компаније Sun Microsystems, након тога кроз аквизицију прелази у компанију Oracle, а од пре две године у Apache фондацију. Прошле, 2018. године Apache NetBeans је добио престижно признање Dukes Choice Award као један од најзначајнијих пројеката на Java платформи током највеће светске конференције о Java технологијама у Сан Франциску, Oracle Code One. Поред несумњиво великог значаја за софтверску индустрију, велики број корисника NetBeans-а је у едукативном домену захваљујући његовој једноставности коришћења, отворености и великој и посвећеној заједници.

Проф Зоран Шеварац са ФОН-а као вишегодишњи активни члан NetBeans заједнице, био је један од чланова тима који је примио награду. На овом предавању сазнаћете шта се дешава у Net Beans пројекту и шта предстоји, где да узмете најновију верзију, како да постанете један од NetBeans програмера. Биће речи и о искуству о коришћењу NetBeans-а у настави програмирања и вештачке интелигенције, зашто је према искуствима са ФОН-а он идеалан као едукативна софтверска платформа, шта све научи неко ко се укључи у развој NetBeans-а.

О предавачу: Др Зоран Шеварац је ванредни професор на ФОН-у на Катедри за софтверско инжењерство и један од 200 најутицајнијих Јава програмера у свету, члан програма Java Champions. Вишеструки је добитник награда за допринос развоју Јава технологија Duke’s Choice Award 2013 и 2018. и Most Significant JSR за 2018. Оснивач је Центра за развој софтвера отвореног кода на ФОН-у.

Семинар за симплектичку топологију, 14. март 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак 14. марта 2019. у сали 843 Математичког факултета са почетком у 15 часова.

Предавач: Даница Косановић, Универзитет у Бону

Наслов предавања: КАЛКУЛУС УТАПАЊА И ТЕОРИЈА ЧВОРОВА

Апстракт: Један приступ теорији чворова бави се простором утапања кружнице у тродимензионални простор, па се инваријанте чворова описују као локално константне функције на том простору. Са друге стране, неки скорашњи резултати теорије хомотопије, прецизније, калкулус утапања Гудвилија и Вајса, нуде нове алате за проучавање простора утапања. Излагање на семинару се односи на покушај да се ове две теорије споје и то нарочито помоћу комбинаторике конфигурационих простора и теорије операнада.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 14. март 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 14. марта 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Тијана Шукиловић, Математички факултет-Универзитет у Београду

Наслов предавања: ЧЕТВОРОДИМЕНЗИОНЕ РЕШИВЕ МЕТРИЧКЕ АЛГЕБРЕ

Апстракт: У оквиру предавања биће разматране четвородимензионе решиве Лијеве алгебре са скаларним производом произвољне сигнатуре.

КГТА семинар, 12. март 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 12. марта 2019, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: ЕДМОНДС-ФУЛКЕРСОН „BOTTLENECK EXTREMA“, БИЕРОВЕ СФЕРЕ И ДИСКРЕТНА МОРСОВА ТЕОРИЈА

Апстракт: Показаћемо примерима како се комбинаторна оптимизација, полиедрална комбинаторика и комбинаторна топологија преклапају и допуњују на природан начин. Класични резултат Едмондса и Фулкерсона https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021980070800837 биће доказан и „објашњен“ конструкцијом одговарајуће дискретне Морсове функције на погодно изабраној Биеровој сфери.

Семинар из астрономије и астрофизике, 12. март 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 12. марта 2019, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: др Јелена Петровић, Астрономска опсерваторија у Београду

Наслов предавања: ЕВОЛУЦИЈА ДВОЈНИХ ЗВЕЗДАНИХ СИСТЕМА

Апстракт: Због размене масе у двојним системима, еволуција обе звездане компоненте може бити знатно другачија него еволуција усамљених звезда истих маса. Управо због овога, двојни системи су повезани са многим егзотичним астрофизичким појавама као што су, на пример, супернове типа Ia, Волф-Раје звезде, колапсари, гама бљескови, као и емисија X зрачења и гравитационих таласа. У овом предавању ће бити представљени еволуциони модели двојних звезданих система, који су повезани са овим феноменима, а моделирани помоћу STERN и MESA еволуционих кодова.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 12. март 2019.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 12. март 2019.Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 12. марта 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Лука Милићевић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ДЕКОМПОЗИЦИЈЕ КОМПЛЕТНИХ ХИПЕРГРАФОВА

Апстракт: Позната теорема Грејема и Полака тврди да не постоји партиција комплетног графа на n чворова у мање од n-1 комплетних бипартитних графова. Природно уопштење овог тврђења за случај r-графова је следеће питање: колики је најмањи природан број f_r(n) такав да се комплетан r-граф на n чворова може поделити у f_r(n) комплетних r-партитних r-графова? Алон је 1986. године показао да важи f_3(n) = n-2, и да за r > 3 важи $A_r n^{\lfloor \frac{r}{2} \rfloor} \leq f_r(n) \leq B_r n^{\lfloor \frac{r}{2} \rfloor}$, за неке позитивне константе A_r < B_r. Оцене за f_r нису имале асимптотска побољшања од тог резултата. У овом предавању, биће разматран случај 4-графова и неки повезани проблеми.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 7. март 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 7. марта 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Миодраг Матељевић, Математички факултет-Универзитет у Београду, САНУ

Наслов предавања: HYPERBOLIC METRIC ON THE STRIP AND THE SCHWARZ LEMMA FOR HQR MAPPINGS

Апстракт: In this talk we give simple proofs of various versions of the Schwarz lemma for real valued harmonic functions and for holomorphic (more generally harmonic quasiregular, shortly HQR) mappings with the strip codomain. Along the way using the principle of subordination and the corresponding conformal mapping we get a simple proof of a new version of the Schwarz lemma for real valued harmonic functions (without the assumption that 0 is mapped to 0 by the corresponding map). Using the Schwarz-Pick lemma related to distortion for harmonic mappings and the elementary properties of the hyperbolic geometry of the strip we get optimal estimates for modulus of HQR mappings. This is joint work with Marek Svetlik.

Референце:
[1] М. Матељевић, М. Светлик, Hyperbolic metric on the strip and the Schwarz lemma for HQR mappings, arXiv:1808.06647v1 [math.CV], http://arxiv.org/abs/1808.06647
[2] М. Матељевић, Schwarz lemma and Kobayashi metrics for harmonic and holomorphic functions. J. Math. Anal. Appl. 464 (2018) 78-100.

Одељење за механику, 6. март 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 6. марта 2019, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Бранислав Цветковић, Универзитет у Београду, Институт за физику

Наслов предавања: ОПШТА ПОЕНКАРЕОВА ЛОКАЛНА ТЕОРИЈА: ХАМИЛТОНОВА СТРУКТУРА И ЧЕСТИЧНИ СПЕКТАР

Апстракт: Размотрени су основни аспекти Хамилтонове структуре локалне Поенкареове теорије која нарушава парност. Одређене су све могуће примарне везе, идентификовани критични параметри и конструисан канонски Хамилтонијан у генеричком случају. Осим што су сами по себи значајни ови резултати обезбеђују важне информације неопходне за разумевање честичног спектра теорије израчунатог у апроксимацији слабог поља око простора Минковског.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 5. март 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 5. марта 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: др Саша Д. Милић, Електротехнички институт Никола Тесла, Универзитет у Београду

Наслов предавања: СИНТЕЗА ТЕОРИЈА УПРАВЉАЊА И ПРАКТИЧНИХ РЕШЕЊА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА СА ЦИЉЕМ ДОНОШЕЊА ОПТИМАЛНИХ ОДЛУКА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОМ СЕКТОРУ

Апстракт: Преглед савремених мерних и дијагностичких метода (off-line, on-line, in-situ…). Општи концепт даљинског надзора. Дијагностички центар – концепт, стратегија, место и улога у ЕЕС-у. Вишепараметарски системи даљинског надзора: системи за надзор процесних параметара генератора, системи за надзор процесних параметара трансформатора, системи за надзор и дијагностику у речном и железничком саобраћају. Модификоване-прилагођене теорије управљања и ризика: asset management, project management, risk management, risk analysis, risk assessment, operational excellence, управљање одржавањем (maintenance management), управљање отказима (outage management), управљање животним веком опреме (life cycle management). Теорије одржавања и процене старења опреме у електроенергетском сектору: интервенције приликом кварова (fix it when it broke), планско основно одржавање (time based maintenance), планирано превентивно одржавање (basic and routine preventive maintenance), корективно одржавање (corrective maintenance), одржавање по стању (condition based maintenance), одржавање на бази поузданости (reliability centred maintenance), одржавање на бази процене ризика настанка квара (risk based maintenance). Преглед отворених истраживачких питања и закључци.

Одељење за математику, 1. март 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 1. марта 2019, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Hakan Hedenmalm, Royal Institute of Technology, Stockholm

Наслов предавања: PLANAR ORTHOGONAL POLYNOMIALS AND RELATED DETERMINANTAL PROCESSES: RANDOM NORMAL MATRICES AND ARITHMETIC JELLIUM

Апстракт: We obtain a new asymptotic expansion of planar orthogonal polynomials with respect to exponentially varying weights. This goes beyond classical contributions by Carleman and Suetin. We apply the results to get the spectral boundary behavior of the eigenvalues of random normal matrices. We also introduce a new process: arithmetic jellium.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 28. фебруар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 28. фебруара 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Иван Димитријевић, Математички факултет

Наслов предавања: КОСМОЛОШКА РЕШЕЊА И КОСМОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ У НЕЛОКАЛНОЈ МОДИФИКАЦИЈИ ГРАВИТАЦИЈЕ

Апстракт: Нелокална модификација гравитације је она модификација која садржи бесконачно много просторно-временских извода. Обично се узима у облику степеног реда по Даламберовом оператору ☐ или његовом инверзу. На овом предавању се разматра нелокална модификација са додатним чланом у облику P(R)F(☐)Q(R), где су P и Q диференцијабилне функције скаларне кривине R и F аналитичка функција Даламберовог оператора.

Одељење за механику, 27. фебруар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 27. фебруара 2019, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПРИМЕР ИНТЕГРАБИЛНОГ ЧАПЛИГИНОВОГ НЕХОЛОНОМНОГ СИСТЕМА СА ИНВАРИЈАНТНОМ МЕРОМ АЛИ БЕЗ ЧАПЛИГИНОВОГ МНОЖИОЦА

Апстракт: Разматра се нехоломни задатак кретања динамички несиметричне лопте по фиксној сфери. Предавање ће бити одржано поводом 150 година од рођења великог руског математичара и механичара С.А.Чаплигина .