Семинари

Вероватносне логике, 21. септембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 21.септембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: Зоран Видовић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ГЕОМЕТРИЈСКЕ ВЕРОВАТНОЋЕ И БЕРТРАНОВ ПАРАДОКС

Апстракт

Семинар за механику, 20. септембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 20. септембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: проф. др Вељко Вујичић

Наслов предавања: ТЕНЗОРСКО ИНТЕГРАЉЕЊЕ ВЕКТОРСКИХ РЕЛАЦИЈА

КГТА семинар, 19. септембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 19. септембра 2017, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Leon Lampret, Faculty of computer and information science, Ljubljana, Slovenia

Наслов предавања: TORISON TABLE FOR THE LIE ALGEBRA NILN

Апстракт: We study the Lie ring niln of all strictly upper-triangular n×n matrices with entries in Z. Its complete homology for n≤8 is computed. We prove that every p^m-torsion appears in H∗(niln;Z) for p^m≤n−2. For m=1, Dwyer proved that the bound is sharp, i.e. there is no p-torsion in H∗(niln;Z) when prime p>n−2. In general, for m>1 the bound is not sharp, as we show that there is 8-torsion in H∗(nil8;Z). As a sideproduct, we derive the known result, that the ranks of the free part of H∗(niln;Z) are the Mahonian numbers (=number of permutations of [n] with k inversions), using a different approach than in [KostantLAHGBWT}.

Напомена: Предавање на интересантан начин повезује (ко)хомологију, Лиове алгебре и енумеративну комбинаторику. Предавање је намењено ширем кругу слушалаца и сви основни појмови ће бити уведени на предавању.

Вероватносне логике, 14. септембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 14. септембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавачи: Александар Перовић и Небојша Икодиновић

Наслов предавања: ИНФИНИТАРНЕ ВЕРОВАТНОСНЕ ЛОГИКЕ

Семинар за рачунарство и примењену математику, 18. септембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у понедељак, 18. септембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15
часова.

Предавач: doc. dr Iztok Savnik, Faculty of mathematics, natural sciences and information technologies University of Primorska, Slovenia

Наслов предавања: LARGE-SCALE GRAPH DATABASE SYSTEMS: SOME PROBLEMS AND SOLUTIONS

Апстракт: Large-scale graphs are stored and managed in the graph database systems where each arc is represented by a triple: (subject, predicate, object). The scalability of the storage system and the query processing engine for managing from Tera towards Peta triples is currently possible solely by using the distribution of data into the large shared-nothing clusters. The query execution system in such environment must be able to employ various types of parallelism to allow simultaneous execution of queries.

The seminar will present the problems and some solutions in the design and the implementation of large-scale distributed graph database system big3store. The system is implemented in Erlang programming environment. It is based on the dataflow architecture of query processing—each query is a tree of algebra operations that is dynamically mapped to the tree composed of processes interconnected by streams of graphs. The scheduler that maps query trees to the set of processes balances the computation load among the servers of the cluster. One of the leading ideas that has shaped the architecture of big3store is the use of the higher-level semantic data stored in the graph database, i.e., the so-called knowledge graph, to define the distribution of the graph database, as well as, to lead the query processing. The development of the big3store system is a joint project between Yahoo Japan Research and University of Primorska.

Биографија предавача:
Iztok Savnik is a Docent at Faculty of mathematics, natural sciences and information technologies, University of Primorska, Slovenia. He is teaching courses in the areas of databases and programming languages. He has collaborated in a number of research and industrial projects with national Institute „Jozef Stefan“. From 2013 he is working on a joint project with Yahoo Japan Research on the development of a large-scale distributed graph database system.

Семинар за механику, 13. септембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 13. септембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Јована Ђуретић, Математички факултет, Београд

Наслов предавања: АЛГЕБАРСКА СВОЈСТВА СПЕКТРАЛНИХ ИНВАРИЈАНТИ У ФЛОРОВОЈ ХОМОЛОГИЈИ

Апстракт: Флорова хомологија је главни алат у симплектичкој и контактној геометрији. Филтрација ове хомологије функционалом дејства омогућава нам да дефинишемо спектралне инваријанте. На предавању ћемо мотивисати ове инваријанте и објаснити како се оне дефинишу. Такође ћемо показати како се инваријанте слажу са разним производима на Флоровој хомологији.

Семинар за симплектичку топологију, 7. и 8. септембар 2017.

У оквиру Семинара за симплектичку топологију биће одржана два предавања бивших студената Математичког факултета који су тренутно на докторским и посдокторским студијама у Тел Авиву.

Четвртак, 7. септембар, у 13 часова
Предавач: Вукашин Стојисављевић
Наслов предавања: Истрајни модули са операторима у Флоровој теорији

Петак, 8. септембар, у 14 часова
Предавач: Игор Уљаревић
Наслов предавања: Флорова хомологија придружена контактном Хамилтонијану на граници Лиувиловог домена

С обзиром на текуће испитне активности, предавања ће бити одржана у сали која у наведеним терминима буде слободна.

Одељење за математику, 4. септембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у понедељак, 4.септембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Наташа Шешум, Rutgers University

Наслов предавања: ПРАСТАРА РЕШЕЊА ГЕОМЕТРИЈСКИХ ЈЕДНАЧИНА

Апстракт: Прастара решења (енгл. ancient solutions) се јављају као модели сингуларитета у геметријским једначинама, као што су Ricci flow, Mean curvature flow и Yamabe flow. У току предавања биће дат преглед резултата о класификацији тих решења у неким случајевима. Биће дискутоване и методе конструисања нових решења техником лепљења постојећих решења.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 5. септембар 2017.

Наредни састанак Семинара за рачунарство и примењену математику биће одржан у уторак, 5. септембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Борко Стошић, Department of Statistics and Informatics,
UFRPE, Бразил

Наслов предавања: RECENT ADVANCES IN NON-PARAMETRIC EFFICIENCY EVALUATION

Апстракт: Over the last years, Data Envelopment Analysis (DEA) has turned into probably the most widely used econometric tool for efficiency evaluation, while its „cousin“ Free Disposal Hull (FDH) has received far less attention for practical applicability reasons. In this work some recent advances addressing practical applicability of these methods is presented. It is first shown how „granular“ versions of Multiple Data Envelopment Analysis (MDEA) and Multiple Free Disposal Hull (MFDH) may enhance the performance of these methods. Next, the Jackstrap technique (combination of Jackknife and Bootstrap) for identification of outliers is addressed, and finally several parallelization strategies are compared.

Заједнички састанак Одељења за математику и Семинара за рачунарство и примењену математику, 1. септембар 2017.

Заједнички састанак Одељења за математику и Семинара за рачунарство и примењену математику биће одржан у петак, 1. септембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14 часова.

Предавач: Зоран Обрадовић, L.H. Carnell Professor of Data Analytics Temple University, Philadelphia, USA

Наслов предавања: STRUCTURED REGRESSION IN LARGE TEMPORAL NETWORKS

Апстракт: In the first part of this talk we will present a novel sampling-based structured regression method for prediction on top of temporal networks. The algorithm allows efficient learning of an ensemble model by automatically skipping the entire re-training or some phases of the training process in an evolving environment. In conducted experiments the new method was about 140 time faster than alternative structured regression approaches while it was also more accurate as evident on modeling the H3N2 Virus Influenza network. The second part of the talk will describe an efficient algorithm to uncover the underlying dependency structure in high dimensional data. This is achieved by relaying on Cholesky decomposition to learn a sparse Gaussian Markov Random Field. The new method is applied to discover the connectivity structure among gene expressions in septic patients.

Results reported in this talk are published at:

• Pavlovski, M., Zhou, F., Stojković, I., Kočarev, Lj., Obradović, Z. “Adaptive Skip-Train Structured Regression for Temporal Networks,” Proc. European Conf. Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD), Sept. 2017.

• Stojković, I., Jelisavčić, V., Milutinović, V., Obradović, Z. “Fast Sparse Gaussian Markov Random Fields Learning Based on Cholesky Factorization,” Proc. 26th Int’l Joint Conf. Artificial Intelligence (IJCAI), Aug. 2017.

Биографија предавача: Zoran Obradović is an Academician at the Academia Europaea (the Academy of Europe) and a Foreign Academician at the Serbian Academy of Sciences and Arts. He is a L.H. Carnell Professor of Data Analytics at Temple University, Professor in the Department of Computer and Information Sciences with a secondary appointment in Department of Statistical Science, and is the Director of the Center for Data Analytics and Biomedical Informatics. His research interests include data science and complex networks in decision support systems. He is the executive editor at the journal on Statistical Analysis and Data Mining and is an editorial board member at eleven journals. He is the program co-chair for the IEEE Big Data 2017 conference and was co-chair for 2013 and 2014 SIAM International Conference on Data Mining and was the program or track chair at many data mining and biomedical informatics conferences. He also served as the chair at the SIAM Activity Group on Data Mining and Analytics for 2014 and 2015 years, He has published more than 350 articles and is cited more than 19,500 times (H-index 52). For more details see http://www.dabi.temple.edu/~zoran/

Семинар за математичку логику, 23. јун 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 23. јуна 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 16:15 часова.

Предавачи: Мирјана Маљковић, Биљана Стојановић, Жарко Мијајловић

Наслов предавања: ДИГИТАЛНИ ЛЕГАТ ПРОФЕСОРА СЛАВИШЕ ПРЕШИЋА

Апстракт: Група аутора (М. Маљковић, Б. Стојановић и Ж. Мијајловић) недавно је завршила дигитални легат Славише Прешића (1933-2008), угледног професора Математичког факултета, оснивача логичке школе у Београду, оснивача Катедре за алгебру и математичку логику Математичког факултета, оснивача и дугогодишњег руководиоца Семинара за математичку логику Математичког института САНУ. Циљ предавања је да представимо овај легат и кроз његову презентацију прикажемо рад професора Прешића у математици и посебно у математичкој логици. Легат садржи верујемо све његове научне радове, већину његових књига али и обиман аудио и видео материјал па је то прилика да се подсетимо на његова занимљива и живописна предавања.

Семинара за теорију релативности и космолошке моделе, 21. јун 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 21. јуна 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 11 часова.

Предавач: Миодраг Матељевић, Математички факултет у Београду, дописни члан САНУ

Наслов предавања: СПЕЦИЈАЛНА ТЕОРИЈА РЕЛАТИВНОСТИ И МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛИ

Апстракт: Специјална релативност одбацује њутновска начела о апсолутном простору и времену тврђењем да просторни и временски интервали између било која два догађаја зависе од стања кретања њиховог посматрача, или да различити посматрачи различито и опажају просторне и временске интервале истих догађаја. С друге стране брзина светлости у вакуму узета је као апсолутна величина, као брзина која је иста за све инерцијалне референте системе и која се не може надмашити, односно која представља највећу могућу брзину у природи. Разматрамо једноставне доказе формула за Lorentz-ове трансформације, Ајнштајнове мисаоне експерименте као и везу Lorentz-ове групе са Möbius-овом групом „небеске“ сфере. Постоје извесне тешкоће у строгом доказивању (са математичке тачке гледишта) да су разни модели еквивалентни.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 20. јун 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 20. јуна 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Владимир Филиповић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: SOLVING THE MAXIMUM BETWEENNESS PROBLEM WITH ELECTROMAGNETISM METAHEURISTIC

Апстракт: An electromagnetism (EM) metaheuristic for solving NP hard Maximum Betweenness Problem (MBP) is presented. Presentation describes elements of the proposed solution: new encoding scheme with appropriate objective functions, specific representation of the individuals (which enables the EM operators to explore the searching space in a way that achieves high quality solutions) and effective 1-swap based local search procedure (improved by the specific caching technique is performed on each EM point). Designed algorithm is tested both on real and artificial instances from the literature. Obtained experimental results and statistical analysis indicates quality of the proposed EM approach.

This is joint work with A. Kartelj, D. Matić.

Вероватносне логике, 20. јун 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 20. јуна 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 16 часова.

Предавач: Thomas Studer, Institute for Informatics, University of Bern, President of the Swiss Society for Logic and Philosophy of Science

Наслов предавања: BLOCKCHAIN LOGIC

Апстракт: Blockchains are distributed data structures that are used to achieve consensus in systems for cryptocurrencies (like Bitcoin) or smart contracts (like Ethereum). Although blockchains gained a lot of popularity recently, there is no logic-based model for blockchains available. In our talk, we present the basic principles and mechanisms of blockchains and discuss the need for various kinds of blockchain logics. Then we introduce BCL, an epistemic logic to reason about the belief change dynamics induced by blockchain updates. We establish soundness and completeness of BCL with respect to a simple blockchain model.

Вероватносне логике, 15. јун 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 15. јуна 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавачи: Ненад Стојановић

Наслов предавања: ЛОГИКЕ СА ОПЕРАТОРИМА МЕТРИКЕ

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 15. јун 2017.

Наредни састанак Семинара, биће одржан у четвртак, 15. јуна 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Мирослава Антић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ЛОКАЛНО СТРОГО КОНВЕКСНЕ ХИПЕРПОВРШИ КОНСТАНТНЕ СЕЛЕКЦИОНЕ КРИВИНЕ

Апстракт: Биће приказан део текућег истраживања локално строго конвексних хиперповрши константне секционе кривине чији оператор облика има највише једну једнодимензиону сопствену вредност. Биће доказано да уколико оператор облика нема једнодимензионе сопствене вредности, онда хиперповрш мора бити афина хиперсфера, а да уколико има тачно једну такву сопствену вредност, онда може имати највише две вишедимензионе. Притом, таква хиперповрш је онда или уопштени Калабијев производ две сфере или производ сфере и тачке.

Одељење за математику, 9. јун 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 9. јуна 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Ненад Младеновић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: МАЊЕ МОЖЕ ДАТИ ВИШЕ У ХЕУРИСТИЧКОЈ ОПТИМИЗАЦИЈИ

Апстракт: Хеуристички приступ решавања задатака оптимизације, назван „Мање је више“ недавно је предложен у раду Младеновића, Тодосијевића и Урошевића (Inf. Sciences 2016). Идеја је у налажењу минималног броја правила претраге у налажењу решења неког оптимизационог задатка, тако да у исто време њихов квалитет буде бољи од тренутно најбољег у литератури. Другим речима, циљ је предложити што једноставнију хеуристику која истовремено даје решења бољег квалитета и брже од текуће најбоље методе, за проблем који се решава. Биће наведено неколико примера примене хеуристичке методе „Мање је више“ и упоредити резултате са одговарајућим из литературе.

У питању је заједнички рад са Ј. Бримбергом, Д. Урошевићем и Р. Тодосијевићем.

Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 8. јун 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 8. јуна 2017. у сали 718 Математичког факултета са почетком у 18:15 часова.

Предавачи: Дарко Јевремовић и Лука Поповић, Астрономска опсерваторија у Београду

Наслов предавања: LSST – ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА СРПСКУ АСТРОНОМИЈУ, ИНФОРМАТИКУ И ФИЗИКУ

Апстракт: Предавање може бити посебно интересантно онима који се баве или планирају да се баве анализом Великих података (енг. Big Data
analysis).

Више детаља може се наћи на страници http://computing.matf.bg.ac.rs

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 8. јун 2017.

Наредни састанак Семинара, биће одржан у четвртак, 8. јуна 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Емилија Нешовић, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу

Наслов предавања: О БИШОПОВОМ РЕПЕРУ ЗА ПСЕУДИ НУЛ И НУЛ КАРТАНОВЕ КРИВЕ У ПРОСТОРУ МИНКОВСКОГ

Апстракт: Бишопов репер или релативно паралелан адаптирани репер регуларне криве у еуклидском простору Е3 је увео Р.Л. Бишоп 1975. године. Он садржи тангентно векторско поље Т и два релативно паралелна нормална векторска поља Н1 и Н2, у смислу да су изводи тих поља по параметру дужине лука увек колинеарни са Т. За разлику од Френеовог репера у Е3, Бишопов репер има својство минималне ротације и дефинисан је и у тачкама криве у којима је кривина криве једнака нули. У простору Минковског, до сада су добијени Бишопови репери за просторне и временске криве, али не и за псеудо нул и нул Картанове криве. На излагању ́це бити приказано добијање таквих репера као и интересантно својство да од свих нул Картанових кривих, једино нул Картанова кубна крива има два Бишопова репера, од којих се један поклапа са њеним Картановим репером.

Семинар за механику, 7. јун 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 7. јуна 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Милош Којић, Српска академија наука и уметности

Наслов предавања: КОМПОЗИТНИ КОНАЧНИ ЕЛЕМЕНТ СА ДИСТРИБУИРАНИМ (SMEARED) ПОЉЕМ ЗА КОНВЕКТИВНО-ДИФУЗИОНИ ТРАНСПОРТ ДЕЛИЋА И МОЛЕКУЛА У БИОЛОШКОМ КАПИЛАРНОМ СИСТЕМУ И ТКИВУ

Апстракт: Капиларна мрежа и биолошко ткиво представљају изузетно сложен систем у погледу транспорта материје, као и у механичком смислу. Напредак у погледу лечења болести (посебно канцера) се углавном заснива на лабораторијским и клиничким експерименталним истраживањима. Захваљујући развоју нумеричких метода и компјутерске технологије, у последњим деценијама се све више користе и нумерички модели. Међутим, велики је изазов да се развију практично применљиви нумерички модели који са одговарајућом тачношћу могу да дају решења корисна за медицинске примене. У неколико претходних саопштења, аутор је представио резултате рада групе сарадника у развоју нумеричке методологије и софтвера. У овом саопштењу, биће изложен ауторов нови концепт транспортних модела који се заснива на формулацији композитног коначног елемента са дистрибуираним (smeared) пољем концентрације. Коначни елемент садржи више домена са посебним пољима концентрације која су повезана конективним 1Д фиктивним коначним елементима у чворовима основног елемента. Ова методологија омогућава једноставно моделирање транспорта материје у сложеном биолошком систему уз коришћење материјалних параметара који се могу одредити лабораторијски. На примерима ће бити показана тачност и применљивост уведеног коначног елемента и нумеричког модела.