Семинари

Семинар Теорија вероватноћа и математичка статистика, 27. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у понедељак, 27. марта 2017. на Математичком факултету у сали 821 са почетком у 15 часова.

Предавач: Павле Младеновић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: О НЕКИМ АСПЕКТИМА И ПРОБЛЕМИМА ТЕОРИЈЕ ЕКСТЕРМНИХ ВРЕДНОСТИ

Обавештење се може видети на и на страни: http://www.stat.matf.bg.ac.rs/srpski.htm

Вероватносне логике, 23. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 23. марта 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: проф. др Александар Перовић

Наслов предавања: О ФИНИТАРНИМ АКСИОМАТИЗАЦИЈАМА ВЕРОВАТНОСНИХ ЛОГИКА

Математички методи механике, 22. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 22. марта 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПОАСОНОВЕ МНОГОСТРУКОСТИ И РЕДУКЦИЈА СИСТЕМА СА СИМЕТРИЈАМА

Детаљније: У питању је предавање у оквиру специјалног курса „Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију“.

Одељење за математику, 24. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак 24. марта 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Марко Радовановић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања и резиме биће накнадно објављени.

Семинар за теорију релативности и космолошке моделе, 22. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 22. марта 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 11 часова.

Предавач: Катица Р. (Стевановић) Хедрих, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ANGULAR VELOCITY AND INTENSITY CHANGE OF THE BASIC VECTORS OF POSITION VECTOR TANGENT SPACE OF A MATERIAL SYSTEM KINETIC POINT: 8 EXAMPLES

Апстракт: Nonlinear transformations from affine to functional curvilinear coordinate systems are point out. New expressions of angular velocity and intensity change of the basic vectors of position vector tangent space of a material system kinetic point in generalized curvilinear functional space are presented. In eight different curvilinear functional space expressions of angular velocity and intensity change of the basic vectors of position vector tangent space of a material system kinetic point are derived. All results are original derived by Lecturer and in opinion of Lecturer are important for investigation and research in area of dynamical cosmology models.

Одељење за механику, 22. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду 22. марта 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Вељко Вујичић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: О КЕПЛЕРОВИМ ЗАКОНИМА И ПРОБЛЕМУ 3 ТЕЛА

Семинар за рачунарство и примењену математику, 21. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 21. марта 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Александар Самарџић, Stone Ridge Technology, Bel Air, MD, USA

Наслов предавања: СИМУЛАЦИЈА ДВОФАЗНОГ МОДЕЛА НЕМИЈЕШАЈУћЕГ ТОКА ФЛУИДА КРОЗ ПОРОЗНУ СРЕДИНУ

Апстракт: У оквиру предавања биће представљен пројекат симулације тока два флуида, који се међусобно не мијешају, кроз порозни материјал, који је аутор радио за потребе компаније Шел. Модел коришћен за симулацију се састоји од спрегнутих Кан-Хилијардове и Навије-Стоксове једначине. Дискретизацијом ових једначина, као и одговарајућих граничних услова, на регуларној мрежи, проблем се своди на решавање ријетких система линеарних једначина. Ефикасност решавања проблема је унапређена паралелизацијом, како истовременим коришћењем више процесора на једном рачунару, тако и коришћењем више рачунара повезаних у мрежу, за израчунавања. Посебна пажња ће бити посвећена софтверским алатима који су коришћени током реализације пројекта, а који су типични за значајан број пројеката из домена примијењене математике.

КГТА семинар, 21. март 2017.

Наредни састанак КГТА семинара биће одржан у уторак, 21. марта 2017. у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Ђорђе Баралић

Наслов предавања: ТОРУСНА ТОПОЛОГИЈА СУСЕДСКИХ ПОЛИТОПА (II део)

Апстракт: Суседски политопи су важна класа политопа који се јављају као реализација многих екстремалних својстава политопа у комбинаторици. На предавању представљамо најновије резултате који се односе на класификацију малих наткривања над суседским политопима, хипотези о „подизању“ и кохомолошкој ригидности политопа. Кључни продори су добијени уз помоћ рачунара, али је пажљива анализа тако добијеног материјала методама торусне топологије показала мноштво неочекиваних резултата. Главни резултати су постојање квазиторусних многострукости над 4 димензионалним суседским политопима, са 7, 8, 9, 10, 11 и 12 пљосни, као и резултати везани за суседске политопе у димензијама 5, 6 и 7. Ови експериментални резултати су отворили могућност да се неки проблеми у торусној топологији, али и теорији суседских политопа сагледају и са неке другачије тачке.

У питању је заједнички рад са Лазаром Миленковићем.

Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 16. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 16. марта 2017. у сали 718 Математичког факултета са почетком у 18:15 часова.

У оквиру Семинара, Нина Радојичић излагаће предлог теме докторске дисертације под називом: „ПРИМЕНА ФАЗИ ЛОГИКЕ ЗА РЕШАВАЊЕ НП-ТЕШКИХ ПРОБЛЕМА РУТИРАЊА ВОЗИЛА И ЛОКАЦИЈЕ РЕСУРСА МЕТОДАМА РАЧУНАРСКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ“.

Детаљније информације се могу пронаћи на: http://computing.matf.bg.ac.rs

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 16. и 23. март 2017.

Наредни састанци Семинара биће одржани 16. и 23. марта 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Batat Wafaa

Наслов предавања: ON THE CLASSIFICATION OF HOMOGENEOUS LORENTZIAN STRUCTURES

Детаљније: The complete classification of the simply connected three-dimensional naturally reductive Riemannian manifolds was given by Tricerri and Vanhecke (1983). In this talk, we shall generalize this result to the Lorentzian case. We obtain, as in the Riemannian case, the symmetric spaces and further the unimodular Lie groups SU(2), SL(2,R) and the Heisenberg group equipped with some left-invariant Lorentzian metric. On the other hand, we shall classify all homogeneous Lorentzian structures on some Lorentzian manifolds such as Egorov spaces, three-dimensional manifolds admitting a parallel null vector field and the Heisenberg group.

Вероватносне логике, 16. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 16. марта 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: др Милан Димитријевић, научни саветник АОБ

Наслов предавања: НАСТАНАК УНИВЕРЗУМА И ЊЕГОВА КОНАЧНА СУДБИНА

Детаљније: Размотриће се како је наш универзум настао и еволуирао током времена, као и докази који су омогућили да растумачимо његову историју и открића која су дозволила да назремо његову даљу будућност. Дискутоваће се и различите хипотезе и теорије о његовој даљој еволуцији и коначној судбини.

Математички методи механике, 15. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 15. марта 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: СИМПЛЕКТИЧКА ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА И ЈОШ НЕКИ ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

Детаљније: У питању је предавање у оквиру специјалног курса „Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију“.

Одељење за математику, 17. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак 17. марта 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Hans G. Feichtinger, University of Vienna, Austria

Наслов предавања: FOURIER STANDARD SPACES: A NEW FAMILY OF FUNCTION SPACES

Апстракт: Classical Harmonic Analysis is focusing very much on the Lebesgue spaces $L^1,L^2,L^\infty$, because they appear at first sight as natural domains for convolution or the Fourier transform. As it has turned out a variant of distribution theory, arising from problems in time-frequency analysis, gives rise the a description of the Fourier transform as an automorphism of the Banach Gelfand Triple (or rigged Hilbert space) $(S_0,L^2,S_0′)(R^d)$, i.e. the Plancherel theorem restricts well to the space of test functions $S_0(R^d)$ but also extends well to the distributions in $S_0′(R^d)$, including Dirac measures, Dirac combs, or pure frequencies.

Fourier standard spaces is a family of Banach spaces between $S_0(R^d)$ and $S_0′(R^d)$, with some extra properties, essentially allowing smoothing (by convolution) and localization (by point-wise multiplication). It is the purpose of this talk to indicate the richness of this family of Fourier standard spaces, among them Wiener amalgam spaces or modulation spaces, and to present a few general claims which can be made for the Banach spaces in this family. Of course, the classical $L^p$-spaces belong to this family, however without playing a significant role there.

Одељење за механику, 15. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду 15. марта 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Yuri V. Mikhlin, National Technical University KhPI, Kharko15

Наслов предавања: NONLINEAR NORMAL MODES OF VIBRATING MECHANICAL SYSTEMS AND THEIR APPLICATIONS

Апстракт: Nonlinear normal modes (NNMs) are periodic motions of specific type, which can be observed in different nonlinear mechanical systems. In the normal vibration mode a finite degree-of-freedom system vibrates like a single-degree-of-freedom conservative one. The significance of NNMs for mechanical engineering is determined by the important properties of these motions. In particular forced resonances motions of nonlinear systems occur close to NNMs. Nonlinear localization and transfer of energy can be analyzed using NNMs.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 14. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 14. марта 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Немања Јевтовић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: ТАКМИЧЕЊА У РЕШАВАЊУ ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА: ПРИКАЗ РЕШЕЊА СТУДЕНАТА ФОН-А

Апстракт: У овом предавању биће представљени резултати студената Факултета организационих наука, Универзитета у Београду, постигнути на светским такмичењима у решавању пословне студије случаја: McGill Management International Case Competition одржаном у Канади (1. место), UOB – NUS International Case Competition одржаном у Сингапуру (1. место у дивизији), и FEP U.Porto International Case Competition у Португалији (3. место). Поред кратког описа формата такмичења, биће приказани концепти предложених решења засновани на интеграцији модерног пословања и информационо комуникационих технологија. Решења су развијана за потребе великих светских компанија из области комерцијалног банкарства, инвестиционог банкарства и трговине.

Семинар из астрономије и астрофизике, 14. и 21. март 2017.

Наредни састанци Семинара биће одржани 14. и 21. марта 2017. у сали 809 Математичког факулета са почетком у 18 часова.

Предавач: Илија Лукачевић, редовни професор у пензији Математичког факултета

Наслов предавања: СЛАБО ГРАВИТАЦИОНО ПОЉЕ

КГТА семинар, 14. март 2017.

Наредни састанак КГТА семинара биће одржан у уторак, 14. марта 2017. у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Ђорђе Баралић

Наслов предавања: ТОРУСНА ТОПОЛОГИЈА СУСЕДСКИХ ПОЛИТОПА

Апстракт: Суседски политопи су важна класа политопа који се јављају као реализација многих екстремалних својстава политопа у комбинаторици. На предавању представљамо најновије резултате који се односе на класификацију малих наткривања над суседским политопима, хипотези о „подизању“ и кохомолошкој ригидности политопа. Кључни продори су добијени уз помоћ рачунара, али је пажљива анализа тако добијеног материјала методама торусне топологије показала мноштво неочекиваних резултата. Главни резултати су постојање квазиторусних многострукости над 4 димензионалним суседским политопима, са 7, 8, 9, 10, 11 и 12 пљосни, као и резултати везани за суседске политопе у димензијама 5, 6 и 7. Ови експериментални резултати су отворили могућност да се неки проблеми у торусној топологији, али и теорији суседских политопа сагледају и са неке другачије тачке.

У питању је заједнички рад са Лазаром Миленковићем.

Семинар за комплексну анализу, 10. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 10. марта 2017. у сали 710 Математичког факултета са почетком у 13 часова.

Предавач: проф. др Миодраг Матељевић

Наслов предавања: THE GROWTH OF GRADIENTS OF SOLUTIONS OF SOME ELLIPTIC
EQUATIONS AND BI–LIPSCHICITY OF QCH

Апстракт

Вероватносне логике, 9. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 9. марта 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавачи: др Драган Додер

Наслов предавања: ЛОГИКА ЗА ТЕМПОРАЛНО ВЕРОВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ – ПОТПУНОСТ, РЕВИЗИЈА ВЕРОВАЊА И ТЕОРЕМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Садржај: У излагању ће бити представљена једноставна модална логика са параметризованим временом, погодна за формализовање веровања и планирања акција. У првом делу излагања ће бити скициран доказ теореме потпуности, а у другом делу ће бити представљена теорема репрезентације за ревизију веровања у АГМ стилу.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 9. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 9. марта 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Иван Димитријевић, Математички Факултет, Београд

Наслов предавања: ГЕОМЕТРИЈСКА ГЕНЕРАЛИЗАЦИЈА АЈНШТАЈНОВЕ ТЕОРИЈЕ ГРАВИТАЦИЈЕ

Детаљније: Ајнштајнова теорија гравитације успешно описује појаве у Сунчевом систему. Она такође предвиђа постојање црних рупа, гравитационих сочива и гравитационих таласа, што је успешно опсервирано. Међутим, Ајнштајнова теорија није довољно проверена на великим космичким растојањима. Због тога, посматрамо нелокалну модификацију гравитације и добијамо нова решења за скалирајући фактор а(t). Такође, посматрамо и просторно-временске пертурбације око де-Ситеровог простора.