Семинари

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 21. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 21. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Борислав Гајић, Математички институт

Наслов предавања: НЕХОЛОНОМНЕ ПОВЕЗАНОСТИ, ЗАМЕНА ВРЕМЕНА И ИНТЕГРАБИЛНОСТ КОТРЉАЊА ЛОПТЕ ПО СФЕРИ

Апстракт: Биће представљен заједнички рад са Божидаром Јовановићем. Разматра се временска репараметризација као модификација Чаплигиновог метода која омогућава да се Чаплигинов метод и Мопертијев принцип разматрају истим приступом. Као пример, проучава се редуковани проблем котрљања без клизања и увртања вишедимензионе лопте по сфери. За специјалан избор оператора инерције и специјалан однос полупречника лопте и сфере показана је потпуна интеграбилност система.

Одељење за математику, 22. новембар 2019.

У петак, 22. новембра 2019. биће одржана два састанка Семинара у сали 301ф Математичког института САНУ.

Прво предавање биће одржано са почетком у 14:15.

Предавач: Драган Урошевић, Математички институт САНУ

Наслов и аспстракт предавања биће накнадно објављен.

Друго предавање биће одржано са почетком у 16:45

Предавач: Илијас Фарах, York University, Canada

Наслов предавања: УЛТРАПРОИЗВОДИ И АЛГЕБРЕ ОПЕРАТОРА (7. део)

Одељење за механику, 20. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 20. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Драгољуб Димитријевић, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Наслов предавања: ЛАГРАНЖИЈАН DBI ТИПА И СИСТЕМИ СА ВЕЗАМА

Семинар за рачунарство и примењену математику, 19. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 19. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавачи: Алекса Радосавчевић, Бранко Арсић, Марко Стојановић, Лазар Крстић (Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу), Александар Глишовић (ComTrade Digital Services)

Наслов предавања: DEEP VORTEX TEAM – IBM DATA CHALLENGE WINNERS

Апстракт: On September 7th, IBM and Institute for Contemporary Sciences organized a datathon – data science competition for start-ups, professionals, academics and students. The competition was held in ICT Hub in Belgrade, where thirteen teams participated and met dataset and task requirements for the first time. The main goal was to develop a system for determining financial stability and capacity to sell distributed goods, for clients of large logistic company – Nelt. Proposed solution should automate Nelt’s decision-making process regarding optimal credit line level which should be offered to each client. As the largest distribution and logistics company in the region, Nelt has a portfolio of a very diverse customer base, which differ in size, needs, procedures, geographies and policies. Sometimes clients unintentionally end up with more products than they could manage, or with liquidity issues and debt problems, all adding up to potential losses for Nelt. In order to help Nelt to maintain stable and long term relations with all of them, proposed solution should establish equilibrium between different needs of internal and external stakeholders: finance department with the goal to maintain company’s financial stability, sales department to sell more goods and co-operant resellers to receive optimal amount of goods. The winner of the grand prize was Deep Vortex team from Kragujevac. This time they will present their solution in more detail manner and present all the challenges they were faced with during the competition, bearing in mind they just had 24 hours to design, test and present methodology of proposed solution.

Семинар за логику, 15. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 15.новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15. У питању је заједнички састанак са Одељењем за математику.

Предавач: Saeed Ghasemi, Institute of Mathematics CAS, Prague

Наслов предавања: STRONGLY SELF-ABSORBING C*-ALGEBRAS AND FRAISSE LIMITS

Апстракт: A unital separable C*-algebra (other than the C*-algebra of all complex numbers) is strongly self-absorbing if it is isomorphic to its (minimal) tensor product with itself, in a „strong“ sense. Strongly self-absorbing C*-algebras play a crucial role in Elliott’s classification program of separable nuclear C*-algebras by K-theoretic data. Among them, the Jiang-Su algebra Z has a special place and, to this date, the classification of separable, simple, unital, nuclear C*-algebras that tensorially absorb Z and satisfy the UCT has been the most remarkable achievement of the classification program. In their original paper from 1999, Jiang and Su already prove that Z is strongly self-absorbing. However, their proof uses heavy tools from classification, such as KK-theory and it is quite difficult. We give a self-contained, rather elementary and direct proof for the fact that Z is strongly self-absorbing. This is done by establishing a general connection between the strongly self-absorbing C*-algebras and the Fraisse limits of categories of C*-algebras that are sufficiently closed under tensor products. It was previously known that Z can be realized as the „Fraisse limit“ of a certain category of C*-algebras and embeddings consisting of its building blocks, i.e. the prime dimension-drop algebras.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 14. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 14.новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Ненад О. Весић, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Наслов предавања: ПРОСТОРИ НЕСИМЕТРИЧНЕ АФИНЕ КОНЕКСИЈЕ И ЊИХОВЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ У КОСМОЛОГИЈИ

Апстракт: Тема овог предавања су простори несиметричне афине конексије, а излагање је подељено на три подцелине:
– У првом делу излагања, биће дат преглед дефиниција и добијених резултата на којима се темеље данашња истраживања. Такође, биће дат преглед метрике у Ајнштајновој теорији релативитета, као главне мотивације за разматрање простора несиметричне афине конексије.
– У другом делу излагања, биће успостављена веза између дефиниције кривине простора (не)симетричне афине конексије, антисиметризације двоструких коваријантних извода у стандардној бази и тензора кривине простора несиметриqне афине конексије. Посебна пажња ће бити посвећена броју и линеарној независности кривина простора несиметричне афине конексије.
– У трећем делу, посебна пажња ће бити посвећена генералисаним Римановим просторима, њиховим тензорима кривине и неким интерпретацијама тих тензора у космологији.

Одељење за математику, 15. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 15. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 16:45.

Предавач: Илијас Фарах, York University, Canada

Наслов предавања: УЛТРАПРОИЗВОДИ И АЛГЕБРЕ ОПЕРАТОРА (6)

Апстракт: Операције ултрапроизвода и ултрастепена се обично повезују са логиком, иако су независно откривене у контексту операторских алгебри. У овом предавању биће дат преглед ултрапроизвода и њихових примена у логици, комбинаторици, са посебним освртом на њихову улогу у класификацији C*-алгебри. Претходно предзнање логике и алгебри оператора није неопходно за ово предавање.

Студентски семинар, 15. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 15. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Богдан Ђорђевић, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Наслов предавања: НЕ-БАНАХОВА АЛГЕБРА ОПЕРАТОРА И СИНГУЛАРНЕ ОПЕРАТОРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ

Апстракт: У овом предавању ће најпре бити речи о специјалним алгебрама оператора, које по конструкцији јесу Банахови простори али нису Банахове алгебре. Резултати ће који бити приказани се тичу инвертибилности и спектара елемената те алгебре. Биће илустровано како се унутар једне такве алгебре симултано решавају стандардне операторске једначине, као што су АX=C, АXB=C, X-АXB=C, АX-XB=C, где су А у B(V_1), B у B(V_2), X, C у B(V1,V2), у случају када постоји бесконачно много решења. Због своје велике примене и интердисциплинарне природе, посебна пажња ће бити посвећена матричној и операторској једначини АX-XB=C, и то у случајевима када постоји јединствено и када постоји бесконачно много решења. Сви резултати су саставни део докторске дисертације предавача.

Семинар за историју и философију математике, 12. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 12. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12:15.

Предавач: Наталија Јеленковић, професор математике и информатике, Београд

Наслов предавања: ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ – СПОЈ ПРИРОДЕ И МАТЕМАТИКЕ

Апстракт: Прошло је тачно 500. година од смрти ренесансног човека генијалног ума Леонарда да Винчија. Циљ предавања је покушај приказа Леонарда кроз јединство природе и математике.

Механика машина и механизама – модели и математичке методе, 12. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 12. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Ивана Ковачић, Centre for Vibro-Acoustic Systems and Signal Processing CEVAS, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad

Наслов предавања: ON A DETECHED FREQUENCY RESPONSE CURVE OF COUPLED NONLINEAR AND LINEAR OSCILLATORS: ANALYTICAL, NUMERICAL AND EXPERIMENTAL RESULTS

Апстракт: This lecture aims at presenting a brief overview of the main analytical, numerical and experimental results achieved by the presenter and her co-authors Michael J Brennan (Brazil, ex UK) and Gianluca Gatti (Italy) during the previous decade in the field of nonlinear dynamics of vibration isolators and coupled oscillators. Motivated by the experimental phenomena observed in the dynamics of a test-rig consisting of a shaker and an attached nonlinear oscillator, a first attempt was done to derive an analytical solution for the system response in terms of the frequency response curve (FRC), whose theoretical solution was validated numerically and experimentally. The corresponding FRC was found to be characterized by the existence of an inner detached part. However, the main assumption was that the mass of the attached nonlinear system was much less than the moving mass of the shaker. As a result, the effect of the shaker dynamics on the nonlinear system behaviour was significant, but the counter-effect was negligible, so that the mathematical formulation did not allow, for example, an insight on the performance of the nonlinear oscillator as a mass damper for the primary systems. To overcome such limitation, a subsequent work was carried out, where the assumption for a small mass ratio was removed, but the limitation was that the natural frequency of the shaker was considered much lower than the linear natural frequency of the attachment. A recent experimental work provided a final evidence of the theoretical findings of the creation and existence of the inner detached part of the FRC reported previously.

Семинар из астрономије и астрофизике, 12. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 12. новембра 2019, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: др Ана Вудраговић, Астрономска опсерваторија у Београду

Наслов предавања: ИНТЕРЕСАНТАН СЛУЧАЈ ГАЛАКСИЈЕ NGC 4473

Семинар за рачунарство и примењену математику, 12. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 12. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Немања Миленковић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Наслов предавања: МЕТОДОЛОГИЈА ОТКРИВАЊА НЕСТАНДАРДНИХ ОПСЕРВАЦИЈА У К–ДИМЕНЗИОНОМ ПРОСТОРУ

Апстракт: Предмет истраживања је формирање методологије за откривање мултиваријационих нестандардних опсервација кроз унапређење методе Ивановићевог одстојања. Под појмом „нестандардна опсервација” се подразумева она опсервација која је на неки начин неконзистентна са преосталима из посматраног скупа. Откривање мултиваријационих нестандардних опсервација се најчешће спроводи коришћењем методе Махаланобисовог одстојања. Ивановићево одстојање се користи у циљу мерења интензитета неке појаве, коришћењем већег броја изабраних индикатора. Унапређена метода Ивановићевог одстојања тестира значајност сваког од посматраних индикатора коришћењем одговарајуће F статистике. Кроз употребу дефинисаних процедура за елиминацију и/или селекцију индикатора, нова метода тежи формирању „оптималног” скупа индикатора, редукујући димензију посматраног комплексног проблема.

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 7. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 7. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Драган Ђокић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: LARGE VALUES AND THE FOURTH MOMENT OF DIRICHLET L-FUNCTIONS OVER FUNCTION FIELDS

Апстракт: We will give a review about some properties of function fields and Dirichlet L-functions over function fields, and then present some new results. We establish the existence of large values of Dirichlet L-functions in the family of non-principal characters associated to prime polynomials Q over finite field F_q, as deg Q tends to infinity and s ∈ (1/2,1]. When s = 1, we provide a lower bound for the number of such characters. To do this, we adapt the Voronin resonance method to the function field setting. We also investigate this problem at the central point |L(1/2,χ)|, where now χ varies over even, non-principal, Dirichlet characters. In addition to resonance method, in this case we use an adaptation of Gal type sums estimate.

N. Tamam considered the fourth moment of L-functions in central point 1/2, as deg Q tends to infinity, and established a partial main term, with only the leading order summand. In order to obtain the full main term, with all lower order summands, we consider the fourth moment additionally averaged over the critical circle The obtained asymptotic formula is in agreement with the existing conjectures for integral moments of L-functions in families.

Одељење за математику, 8. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 8. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 16:45
часова.

Предавач: Ilijas Farah, York University, Canada

Наслов предавања: УЛТРАПРОИЗВОДИ И АЛГЕБРЕ ОПЕРАТОРА (5)

Апстракт: Операције ултрапроизвода и ултрастепена се обично повезују са логиком, иако су независно откривене у контексту операторских алгебри. У овом предавању биће дат преглед ултрапроизвода и њихових примена у логици, комбинаторици, са посебним освртом на њихову улогу у класификацији C*-алгебри. Претходно предзнање логике и алгебри оператора није неопходно за ово предавање.

Одељење за механику, 6. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 6. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Никола Мирков, Институт за нуклеарне науке „Винча“

Наслов предавања: О КОНТРОВЕРЗИ ИМПЛИЦИТНОГ НУМЕРИЧКОГ МОДЕЛИРАЊА НЕРАЗРЕШЕНИХ РАЗМЕРА У ТУРБУЛЕНТНИМ СТРУЈАЊИМА

Семинар за теорију релативности и космолошке моделе, 6. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 6. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 11 часова.

Предавач: Марко Војиновић, Group for Gravitation, Particles and Fields, Institute of Physics, University of Belgrade

Наслов предавања: 3-CATEGORIES, 3-GROUPS, AND HIGHER GAUGE THEORY OF GRAVITY

Апстракт: We will describe the application of the cateogory theory formalism to fundamental physics. After a short introduction into the notions of 2-groups and 3-groups, we will give a step-by-step overview of the gauge theory construction based on a notion of a 3-group. This is an known as higher gauge theory, based on general ideas of Baez and Huerta. We will discuss which 3-group reproduces the Standard Model and Einstein-Cartan gravity at the classical level. The main novelty, compared to standard quantum field theory constructions, is that the 3-group structure features a structure intimately connected to the fermion and scalar sectors of the Standard Model. This could open new avenues for research on unification of
all interactions and matter

КГТА семинар, 5. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 5. новембра 2019, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Младен Зекић

Наслов предавања: 2-СОЛЕНОИД

Апстракт: Посматраћемо инверзни систем који се, неформално речено, састоји од низа кругова и пресликавања међу њима која сваки круг из тог низа два пута „намотавају“ на сљедећи. Инверзни лимит поменутог инверзног система (који се може посматрати и као лимит одговарајућег функтора) називамо 2-соленоид. Доказаћемо да на 2-соленоид непрекидно и транзитивно дјелује тополошка група која је једнака Декартовом производу релане праве и дијадичких цијелих бројева, одакле ћемо моћи да представимо 2-соленоид као количнички простор познатијих и једноставнијих објеката.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 5. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 5. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Божидар (Боб) Травица, University of Manitoba, Canada

Наслов предавања: A BIG DATA VIEW OF THE CUSTOMER

Апстракт: Leading companies model the customer differently than it is usually done. The change is triggered by the emergence of Big Data. Owing to the expansion of e-commerce carried out by the globalizing Internet and mobile technologies, the customer has become global. This customer is signified by the online behavior that consists of searching the Internet, moving in the cyber and physical worlds, online shopping and payment, and casual or purposive action in the social media space. This online behavior is tracked by new information technologies for storing and processing data characterized by a big variety of types, volume, and velocity of creation, that is, Big Data. The presentation explains modeling of the customer with Big Data and its implications for managerial and professional decision making in terms of benefits and risks. Guidelines for risk management are proposed.

Семинар из астрономије и астрофизике, 29. октобар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 29. октобра 2019, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: др Душан Марчета, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ДО МЕСЕЦА И НАЗАД – 50 ГОДИНА КАСНИЈЕ

Семинар за рачунарство и примењену математику, 29. октобар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 29. октобра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавачи: Миодраг Живковић, Марко Царић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ЕФИКАСНИ ПОСТУПАК ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ БРОЈА НЕЕКВИВАЛЕНТНИХ БУЛОВИХ И ВЕКТОРСКИХ ИНВЕРТИБИЛНИХ БУЛОВИХ ФУНКЦИЈА ЗА ЧЕТИРИ ГРУПЕ ТРАНСФОРМАЦИЈА УЛАЗА, ОДНОСНО ИЗЛАЗА

Апстракт: Анализира се број U(n) нееквивалентних Булових функција од n променљивих и број V(n) нееквивалентних векторских Булових функција од n променљивих са n излаза, када на улаз и излаз делује једна од четири групе трансформација: пермутације променљивих, пермутације и комплементирање, инвертибилне линеарне и инвертибилне афине трансформације. Проблем је суштински решен пре око 50 година одређивањем израза за циклусне индексе ове четири групе, пошто је одређивање U(n) и V(n) када се зна циклусни индекс на први поглед једноставно. Међутим, све до недавно већина бројева U(n) и V(n) је одређена само за мале вредности n, до 6, јер су изрази за циклусне индексе врло сложени. Проблем је практично решен упрошћавањем и униформисањем сва четири израза за циклусни индекс, и коришћењем одговарајућих претходно израчунатих табела. На тај начин поменути бројеви израчунати су за вредности n које прелазе 30.