Семинари

Вероватносне логике, 27. април 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 27. априла 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавачи: Миодраг Рашковић и Александар Перовић

Наслов предавања: О БЕСКОНАЧНОСТИ КОД ГРКА И БЕСКОНАЧНОСТИ УОПШТЕ

Математички методи механике, 26. април 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 26. априла 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: АРНОЛЈД-ЛИУВИЛОВА ТЕОРЕМА: КООРДИНАТЕ ДЕЈСТВО-УГАО

Детаљније: У питању је предавање у оквиру специјалног курса „Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију“.

Одељење за механику, 26. април 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 26. априла 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Ивана Атанасовска, Математички институт САНУ

Наслов предавања: УТИЦАЈ ФЕНОМЕНА КОНТАКТА ДЕФОРМАБИЛНИХ ТЕЛА НА ДИНАМИЧКО ПОНАШАЊЕ СЛОЖЕНИХ МЕХАНИЧКИХ СИСТЕМА

Апстракт: Феномен контакта деформабилних тела представља једну од честих нелинеарности у механици сложених система. Посебно је важно решавање задатка механике контакта деформабилних тела када су код механичких система, чији су тела у контакту део, присутни и други извори нелинеарности. У предавању ће бити описан задатак решавања променљивих које дефинишу механику контакта деформабилних тела са једноставном и са сложеном геометријом контактних површина. Посебно ће бити приказан приступ решавања контактних проблема деформабилних тела дискретизацијом и применом методе коначних елемената. За решавање утицаја контакта два или више деформабилна тела на динамичко понашање сложеног механичког система, развијен је нови приступ описан одговарајућим алгоритмом. Примери примене на конкретним реалним сложеним механичким системима илустроваће предности развијеног алгоритма, пре свега код постојања геометријских и/или материјалних нелинеарности у контактним зонама, као и при појави удара.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 25. април 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 25. априла 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Јасмина Перишић, Универзитет Унион Никола Тесла

Наслов предавања: AN ONTOLOGY BASED FRAMEWORK FOR PERSONALIZED E-LEARNING IN MOODLE

Апстракт: In this work, we present a new approach to improve basic Moodle LMS (learning management system) by expanding it with two main functionalities: detection of learning style of the student and personalization of learning materials according to the student model. This approach is implemented through enriching Moodle with semantic technologies and ontology specially created to facilitate personalization. The result of applying these technologies is e-learning platform named MAL. In this paper, the functionality of the system and the way semantic technologies have been implemented into the MAL platform will be presented. We also conducted evaluation study to compare the effectiveness of both the non-adaptive approach and the adaptive approach based on semantics. The evaluation has been carried out at the Faculty of Entrepreneurial Business, the University Union „Nikola Tesla“, Belgrade. The results are promising since they indicate that semantic adaptation of learning content implemented in MAL leads to significantly better learning outcome and improved efficiency of the learning process compared to the non-adaptive e-learning courses. They also indicate a positive attitude of students towards the developed learning environment.

Одељење за математику, 21. април 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 21. априла 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Владимир Грујић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов и садржај предавања биће накнадно објављени.

Одељење за механику, 19. април 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 19. априла 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Dr. Fotios Georgiades, Senior Lecturer, School of Engineering, College of Science, University of Lincoln, United Kingdom

Наслов предавања: LINEAR AND NONLINEAR MODELLING/DYNAMICS OF L/SHAPEL BEAM – A SIMPLE ’COMPOSITE’ ELASTIC STRUCTURE

Апстракт: Since the 1960s, the dynamics of L-shaped coupled beams has been of interest because of their relative structural simplicity. It is among the simplest ‘composite’ elastic structures. It is derived all the equations of motion of an L-Shaped beam structure, and it is showed the importance of rotary inertia terms. The equations are decoupled in two motions, namely the in -plane bending and out-of-plane bending with torsion. A theoretical and numerical modal analysis has been performed and it is examined the effect of the orientation of the secondary beam (oriented in two ways) and also the shear effects. Parametric study of natural frequencies for various parameters of the L-Shaped beam showed stiffening and softening effects. Also in case that the length of secondary beam is less than 10% of the length of the primary beam, then the system behaves like cantilever beam with tip mass. Modelling of geometric nonlinearities indicates that the in-plane with out-of-plane motions are coupled together and has to be considered both planes even in examining up to 2nd order nonlinearities. Noted, so far in the literature of the L-Shaped beam structures with geometric nonlinearities the out-of-plane motions has been neglected. Although the two elastic beams are connected, the equations of motion form a self-adjoint system, therefore the projection of the dynamics in the infinite basis of the underlying linear system, lead to the modal equations with only nonlinear coupling and then well-known dimension reduction methods can be applied e.g. center manifolds. This work, paves the way for examination of dynamics in case of geometric nonlinearities of L-Shaped Beam structures, since it is almost impossible using commercial finite element software to perform nonlinear dynamic analysis e.g. the determination of Nonlinear Normal Modes as periodic orbits of millions of DOFs. Also, this work paves the way for analytical modelling and dynamic analysis of more complicated elastic structures e.g. a full airplane model.

Семинар из астрономије и астрофизике, 18. април 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 18. априла 2017. у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Лука Ц. Поповић

Наслов предавања: СПЕКТРОПОЛАРИЗАЦИЈА – НОВИ ПОГЛЕД У ЦЕНТАР АКТИВНИХ ГАЛАКСИЈА

Апстракт: У предавању дајемо осврт на значај изучавања активних галактичких језгара, њихових карактеристика и везе њихових спектралних особина са централном супермасивном црном рупом. Посебно дајемо осврт на поларизацију у спектру активних галактичких језгара која може да обезбеди више информација о њиховој централној структури. Представићемо један нови метод за одређивање маса супермасивних црних рупа из поларизације у широким линијама.

Семинар за рачунарство и примењену математику, 11. април 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 11. априла 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Зоран Максимовић, Универзитет одбране, Војна академија

Наслов предавања: TWO METAHEURISTICS FOR SOLVING THE CONNECTED MULTIDIMENSIONAL MAXIMUM BISECTION PROBLEM

Апстракт: In this paper, a connected multidimensional maximum bisection problem is considered. This problem is a generalization of a standard NP-hard maximum bisection problem, where each graph edge has a vector of weights and induced subgraphs must be connected. We propose two metaheuristic approaches, a genetic algorithm (GA) and an electromagnetism-like metaheuristic (EM). Тhe GA uses modified integer encoding of individuals, which enhances the search process and enables usage of standard genetic operators. The EM, besides standard attraction repulsion mechanism, is extended with a scaling procedure, which additionally moves EM points closer to local optima. A specially constructed penalty function, used for both approaches, is performed as a practical technique for temporarily including infeasible solutions into the search process. Both GA and EM use the same local search procedure based on 1-swap improvements. Computational results were obtained on instances from literature with up to 500 vertices and 60000 edges. EM reaches all known optimal solutions on small-size instances, while GA reaches all known optimal solutions except for one case. Both proposed methods give results on medium-size and large-scale instances, which are out of reach for exact methods.

This is joint work with J. Kratica, A. Savić

Keywords: Genetic algorithms, Electromagnetism-like approach, Evolutionary computation, Graph bisection, Combinatorial оptimization.

КГТА семинар, 11. април 2017.

Наредни састанак КГТА семинара биће одржан у уторак, 11. априла 2017. у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Владимир Грујић, Математички факултет

Наслов предавања: ГКМ ТЕОРИЈА (II ДЕО)

Апстракт: ГКМ теорија је развијена за рачунање (еквиваријантних) кохомолошких прстенова многострукости са торусним дејством. Биће представљене основе ове методе, уз разне примере.

Одељење за математику, 7. април 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 7. априла 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Драган Ђорђевић, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Наслов предавања: GEOMETRIC OPERATOR THEORY: APPLICATIONS TO FREDHOLM THEORY AND GENERALIZED INVERSES

Апстракт: Decompositions of spaces induce matrix decompositions of bounded linear operators. Our idea is to prove some results in operator theory using operator matrices. We call it geometric operator theory. Generalized inverses of operators, as well as projections are involved.

Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 6. април 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 6. априла 2017. у сали 718 Математичког факултета са почетком у 18:15 часова.

У оквиру састанка Семинара, представници компаније MSG Global одржаће стручну трибину под називом:“ИНОВАТИВНА СОФТВЕРСКА РЕШЕЊА У ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА И УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА“.

Детаљније информације се могу пронаћи на: http://computing.matf.bg.ac.rs

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 13. април 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 13. априла 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Мирослава Антић, Математички факултет

Наслов предавања: ЧЕТВОРОДИМЕНЗИОНЕ CR ПОДМНОГОСТРУКОСТИ СФЕРЕ S6 СА ДВОДИМЕНЗИОНОМ NUL-ДИСТРИБУЦИЈОМ

Детаљније: Nul-дистрибуција је векторско раслојење над подмногострукости, којој припадају вектори за које се друга фундаментална форма, која одговара инклузији у амбијентну многострукост, поништава. CR подмногострукост сфере S6, димензије четири, може имати nul-дистрибуцију димензије највише 2. На излагању ће бити анализиране овакве подмногострукости и биће приказана њихова класификација.

Семинар за комплексну анализу, 7. април 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 7. априла 2017. у сали 710 Математичког факултета са почетком у 10 часова.У оквиру овог састанка Семинара планирана су два предавања.

Прво предавање:

Предавач: проф. др Миодраг Матељевић

Наслов предавања: THE GROWTH OF GRADIENTS OF SOLUTIONS OF SOME ELLIPTIC EQUATIONS AND BI–LIPSCHICITY OF QCH

Апстракт

Друго предавање:

Предавач: Петар Мелентијевић

Наслов предавања: НЕПРЕКИДНА ПРОШИРЕЊА БИХОЛОМОРФНИХ ПРЕСЛИКАВАЊА ГЛАТКИХ ДОМЕНА НА ГРАНИЦУ

Семинар за рачунарство и примењену математику, 4. април 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 4. априла 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Danica Vukadinović Greetham, The Department of Mathematics and Statistics, University of Reading

Наслов предавања: АНАЛИЗА ТВИТЕРА: ИНДЕКСИ ЦЕНТРАЛНОСТИ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА ГРУПА У ТЕМПОРАЛНИМ ГРАФОВИМА

Апстракт: Постоји више начина да креирамо динамичку мрежу (или темпорални граф) од микро-текстова објављених на друштвеној мрежи Твитер. Користећи адресирање (‘@’) од око 100 милиона прикупљених порука креирали смо граф са намером да анализирамо како се динамика расположења мења у зависности од динамике промена у структури графа. Користећи Katz-ов индекс централности проширен на темпоралне графове показали смо да корисници са највећим индексом централности шаљу поруке са позитивним садржајем чешће и са негативним садржајем мање. Такође, мере позитивног и негатвног садржаја порука су нам омогућиле идентификацију стабилних група активних више месеци, где веће промене у просечном расположењу групе могу да се вежу за екстерне догађаје. На основу ових опажања, креирали смо једноставан модел који може да репродукује динамику слања порука и расположења.

Базирано на раду http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/3/6/160162

са ко-ауторима N. Charlton-ом и C. Singleton-ом са Универзитета у Редингу.

Семинар из астрономије и астрофизике, 4. април 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 4. априла 2017. у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Петар Костић, студент докторских студија Математичког факултета

Наслов предавања: СТРУКТУРА МЕЂУЗВЕЗДАНЕ СРЕДИНЕ И РАДИО SIGMA-D РЕЛАЦИЈА ОСТАТАКА СУПЕРНОВИХ

Апстракт: Остаци супернових представљају приближно сферну област коју обухвата ударни талас формиран након експлозије супернове. Током њихове еволуције, пошто се шире великом брзином, остацима СН расте пречник (D) док им се истовремено смањује површински сјај (Sigma) у радио подручју спектра. Теоријски и посматрачки је утврђено да су ове две величине међусобно повезане, па је њихова међузависност, тзв. Sigma-D релација, предмет проучавања. Пошто је (теоријски) у питању степена зависност, она је у log-log скали карактерише права одређеног нагиба. Тема овог предавања ће бити какав утицај средина у којој остаци еволуирају може имати на нагиб Sigma-D релације. Биће представљени резултати симулације у којој је симулиран узорак остатака СН који су формирани унутар густих (такође симулираних) молекуларних облака фракталне структуре.

КГТА семинар, 4. април 2017.

Наредни састанак КГТА семинара биће одржан у уторак, 4. априла 2017. у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Владимир Грујић, Математички факултет

Наслов предавања: ГКМ ТЕОРИЈА

Апстракт: ГКМ теорија је развијена за рачунање (еквиваријантних) кохомолошких прстенова многострукости са торусним дејством. Биће представљене основе ове методе, уз разне примере.

Семинар за комплексну анализу, 31. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 31. марта 2017. у сали 710 Математичког факултета са почетком у 12 часова.

Предавач: проф. др Миодраг Матељевић

Наслов предавања: THE GROWTH OF GRADIENTS OF SOLUTIONS OF SOME ELLIPTIC EQUATIONS AND BI–LIPSCHICITY OF QCH

Апстракт

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 30. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржани 30. марта 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Милош Ђорић, Математички факултет

Наслов предавања: ОСОБИНЕ БЛИЗУ КЕЛЕРОВЕ МНОГОСТРУКОСТИ $S^3 \times S^3$

Апстракт: Биће показано како се метрика, скоро комплексна и скоро продукт структура хомогене близу Келерове многострукости $S^3 \times S^3$ може добити помоћу субмерзије $\phi: S^3 \times S^3 \times S^3 \to S^3 \times S^3$. Пресликавања на $S^3 \times S^3 \times S^3$ добијена пермутовањем две координате или цикличним померањем координата слажу се са субмерзијом. Биће показано која пресликавања она индукују на $S^3 \times S^3$ и како се слажу са скоро комплексном и скоро продукт структуром.

Биће представљени резултати које су добили колеге Луц Вранцкен и
Марилена Моруз.

Математички методи механике, 29. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 29. марта 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: РЕДУКЦИЈА СИСТЕМА СА СИМЕТРИЈАМА

Детаљније: У питању је предавање у оквиру специјалног курса „Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију“.

Одељење за механику, 29. март 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду 29. марта 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Александар Обрадовић, Машински факултет, Београд

Наслов предавања: О ПРОБЛЕМУ ИЗЈЕДАНЧАВАЊА СУСЕДНИХ ФРЕКВЕНЦИЈА КОД ИСТОВРЕМЕНОГ УЗДУЖНОГ И ПОПРЕЧНОГ ОСЦИЛОВАЊА ЕЛАСТИЧНИХ ТЕЛА У ИСТОЈ РАВНИ

Апстракт: Разматра се систем Ојлер-Бернулијевих греда константног попречног пресека, између којих су уметнута крута тела, тако да су уздужне и попречне осцилације сваког тела, иако су им диференцијалне једначине међусобно независне, спрегнуте контурним условима. Истраживање представља наставак рада [A.Obradovic, S.Salinic, D.Trifkovic, N.Zoric, Z.Stokic, Free vibration of structures composed of rigid bodies and elastic beam segments, Journal of Sound and Vibration, 347 (2015) 126–138], у коме је приказан поступак формирања аналитичког облика карактеристичне једначине, на основу кога се може и истраживати могућност појаве дуплих карактеристичних вредности и фреквенција. Даје се извођење услова ортогоналности и поступак добијања решења у затвореном облику у генералном случају оваквих система. Урађен је пример утицаја пречника греда кружног попречног пресека на изједначавање суседних фреквенција система од две међусобно круто спојене греде, уклештене на другим крајевима.