Послови

Wireless Media проширује свој тим

Wireless Media ( https://wm.rs/ ) тим се планирано и континуирано увећава. У Wireless Media имате прилику да радите на новим технологијама, а да од старијих колега чујете и учите о технологијама и решењима која се ређе користе а требало би да их знате. Радићете на развоју комплексног софтвера и бити у прилици да учествујете у његовој имплементацији код великих клијената као и да пратите и реагујете на сугестије корисника.

Радимо Mobile Development, за Android и iOS платформу и Web Development у различитим технологијама C# (.NET Core, ASP.NET MVC, Entity Framework, Swagger), PHP (Slim, CodeIgniter), Java (Spring, Hibernate, Maven) od JS Framework-a Vue.js i Angular…

За све нове колеге, без обзира на ниво степена стручности, пажљиво осмишљавамо процес увођења у посао, са циљем да се што лакше и брже укључе у све активности у компанији. Успешно организујемо Програме праксе, који подразумевају рад под надзором ментора и интензивну сарадњу са свим члановима тима и свим експертизама у компанији.

Заинтересовани, да се прикључе нашем тиму, могу да пишу и шаљу биографије на: hr@wm.rs .

ASW Inženjering (www.asw.eu) тражи Java Developer-a

Опис посла:
– Учествовање у фазама пројектовања и реализације захтева клијената за новим функционалностима производа.
– Учествовање у фазама пројектовања и реализације унапређења постојећих функционалности производа.
– Рад са следећим алатима и технологијама: Spring Tool Suite (STS), Java, JSF, Tomcat, Maven, SVN, Oracle, PostgreSQL, MyBatis, Spring, REST, SOAP, Jasper Reports…

Компетенције:
– завршен ЕТФ, МатФ, ФОН,
– Java, Релационе базе података и SQL
– Spring Framework, Maven, REST web сервиси, SOAP web сервиси
– Unit/Integration тестирање

Више информација на: http://www.asw.eu/karijera/
CV можете доставити на: bccs@asw.eu

Наставници математике у О.Ш. „Јован Цвијић“, Костолац

Основна школа „Јован Цвијић“ у Костолцу има потребу за два наставника математике. Молимо дипломце, апсолвенте и студенте завршне године Математичког факултета, заинтересоване за радно место, да нам се јаве и пошаљу своју биографију на: osjovancvijic@gmail.com

„Посао у Министарству финансија – Управа за трезор“

Управа за трезор је заинтересована да младим, перспективним људима укаже прилику да стекну искуство у струци за коју се школују.

Уколико сте студент четврте године основних академских студија и мастер академских студија, поседујете знање рада на рачунару и заинтересовани сте за ангажовање у Управи за трезор (пуно радно време од 7.30 до 15.30 часова, уз новчану накнаду) пошаљите своју радну биографију са назнаком „Посао у Управи за трезор“, најкасније до 15. јула 2018. године, на имејл sanja.avram@trezor.gov.rs.

GET (Global Engineering Technologies) is looking for: Junior Software Developer

GET (Global Engineering Technologies)  is looking for: Junior Software Developer

Curious to experience working for a top-tier international company?

How about working on a company’s product, in our young and ambitious engineering team? Want to enjoy the freedom of working on any part of the code that you wish?

If you wish to become a true engineer – the one for whom learning new programming languages is not a difficulty – we would be thrilled to have you in our team!

Here is what you need:
-Solid understanding of OOP concepts
-Basic knowledge of Java or C# (or both)
-Experience with Eclipse/NetBeans, Visual Studio or other development tools
-Knowledge of SQL and database modeling concepts
-English on Intermediate level or higher

Send your CV to: hr@global-engineering-technologies.com.

Ubisoft is looking for C++ Engineers

Job description:
The C++ Engineer is responsible for the creation, debugging, maintenance and optimization of the game’s engine, editor and related tools that are used for the game’s development, in order to ensure a smooth production cycle for the entire development team.

Responsibilities:
– Participate to the project development on the engine, editor and tools programming side;
– Offer technical solutions, innovate and improve the quality of implementation, performance and usability of the editor, tools and tool chain as a whole;

Requirements:
– Good knowledge of C++ programming. Knowledge of C# programming is a big plus;
– Used to communicate effectively with both technical and non-technical parties;
– Fluent in English.

Read more details and apply here: https://goo.gl/v8FE2t

eFront – Software Support Consultant for FrontInvest

eFront is the leading end-to-end software provider that changes the way the world looks at alternative investments. In addition to support our team in Belgrade we are hiring:

Software Support Consultant for FrontInvest
(This is a full-time job that requires working in shifts)

Your typical day would include:
-Providing qualitative analysis of client’s needs and evaluating the feasibility of their requirements
-Keeping regular contacts with customers, understanding their needs and business background
-Developing advanced skills and knowledge in business, functional and technical areas

About you:
-You have basic knowledge of VB.net or VBA or SQL or JavaScript languages
-You speak English well, French would be a plus
-You have strong analytical and reasoning skills.

Sounds interesting? Learn more about this role and apply here.

Конкурс за избор једног асистента из области информатике, Технички факултет у Бору, пријава до 4. јуна 2018.

Технички факултет у Бору расписао је Конкурс за избор универзитетског сарадника у звању асистента за ужу научну област Информатика на одређено време, за изборни период од 3 године.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер *електротехнике* или дипломирани инжењер *организационих наукa* или *дипломирани математичар* са уписаним докторским академским студијама из области: електротехничко и рачунарско инжењерство (звање: доктор наука-електротехнике и рачунарства, доктор наука – софтверско инжењерство, доктор наука информационе технологије и системи); или организационих наука (звање доктор наука – информациони системи) или рачунарских наука (звање: доктор наука – рачунарске науке).

Остали услови утврђени су одредбом члана 83 Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр 88/2017) и члана 109 Статута Техничког факултета у Бору.

Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, копиране научних и стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа непостојања сметње из члана 75 став 4 Закона о високом образовању (казнена евиденција МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци).

Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/9/9668_773_-_2018-04-18.pdf

страна 43.

eFront – Report Writer

eFront is the leading end-to-end software provider that changes the way the world looks at alternative investments. If you are looking for an opportunity to join talented fast-growing team eFront is the right place for you. In addition to support our team in Belgrade we are hiring:

Report Writer (SQL)
(This job requires working in fixed shift 6PM to 2AM)

Your typical day would include:
• Providing qualitative analysis of client’s needs
• Evaluating client’s requirements through application and DB (SQL)
• Keeping in touch with customers, understanding their needs and business background

About you:
• Faculty degree in Mathematics /Organizational Sciences/Economy/IT
• Clear understanding of Indexes, CTE, Triggers, managing and deploying Reports (SSRS)
• Full professional proficiency in written/spoken English, French is a plus
• Strong analytical and reasoning skills, self-starter, flexible, dynamic and enthusiastic
• This is a client facing role where communication and interpersonal skills are essential.

Find out more about this job and apply here.

eFront is looking for a Internal Application Administrator – Belgrade

*eFront* is a leading software provider of end-to-end solutions dedicated to the financial industry.

Position: Requirement is for a person to assist with the support of internal
applications and infrastructure.

Your main responsibilities will be:
– Participating in the management of internal applications and system tools (Internal HR system, Internal Finance System, Internal operational system, IT ticketing etc.)
– Participating in automation of processes to bring operational efficiency internally
– Effective monitoring of systems and reacting immediately to any issues that may occur
– Investigating and troubleshooting software issues and failures
– Improving system performance where required

Required skills and experience :
– A technical degree would be helpful but not essential
– Excellent analytical and problem solving skills
– Basic understanding of Microsoft products (Word, Excel, Power point, Outlook is a must)
– Knowledge of Scripting language, VB, T-SQL queries would be a plus

For more details, please look at:
https://jobs.lever.co/efront/8962a4b3-5dc7-4a96-9fe1-611feba25ff8

ЈКП Инфостан технологије – програмер

ЈКП Инфостан технологије запошљава програмере. Пожељно је поседовање знања из неке од наведених области, али не нужно свих.

Квалификације:

– Искуство у ASP.NET развоју,
– Искуство у миграцији база података,
– Пројектовање, развој и програмирање апликација коришћењем следећих језика и технологија: C#, ASP.NET, XML, CSS, HTML, Bootstrap, .NET, WebServices, JavaScript, Team Foundation Server, Clarion for windows, AB Suite
– Добро знање програмирања на различитим оперативним системима и платформама
– Искуство са Oracle и MS SQL базама података.
– Искуство у функционалном тестирању, не-функционалном тестирању, тестирању јединичних тестова, интеграцији тестирања, отклањању грешака уз коришћење и примену процеса и алата за оклањање грешака
– Пожељно сертификат за развој апликација (Application Developer Certification), Мастер (Master’s Degree), алтернатива: студенти – апсолвенти.

Заинтересовани кандитати треба да доставе CV на електронску адресу: sinisa.mladenovic@infostan.rs

eFront is looking for Financial Software Support Consultant

eFront is a leading software provider of end-to-end solutions dedicated to the financial industry. We are looking for Financial Software Support Consultant for FrontInvest – Belgrade

The position: Support Consultant has a role consisting in assisting and interfacing with our clients, based on a blended technical and business skillset and works closely with other eFront colleagues, mainly: BI developers and team leaders. This position requires working in shifts.

Your main responsibilities will be:
· Provide qualitative analysis of client’s needs and evaluate the feasibility of their requirements
· Keep regular contacts with customers and fully understand their needs and business background
· Perform user training and support solution demonstrations and presentations

Required skills:
· Full professional proficiency in written and spoken English
· Basic knowledge of VB.net or VBA or SQL or JavaScript languages
· Strong analytical and reasoning skills, self-starter, flexible, dynamic and enthusiastic
· Minimum 2 years of similar work experience

Additional skills appreciated:
· Knowledge of French language would be considered an advantage
· Experience with VB.net , VBA, SQL, or JavaScript languages.

For more details, please look at:
https://jobs.lever.co/efront/06819c65-8cff-4073-9839-fe6003568291?lever-source=infostud

Junior Retail Modeling specialist – Addiko Bank

Responsibilities

 • Analysing performance of retail credit portfolios of all banks within the Group
 • Working with all Banks in the Group to understand all possible data recorded on Retail Customers (Private Individuals and Small Business)
 • Analysing Banks portfolio to understand their default rates encountered on different products
 • Conducting Statistical Analysis to identify data items that predict customers behaviour
 • Building predictive models for Default, Loss Given Default (LGD), EAD and collections

Requirements

 • Graduating or Recently Graduated from University Masters Degree in Statistics or other relevant subject
 • Understanding of Statistical techniques used in Modeling
 • Experience in using Statistical Software for Example R or SAS
 • Good English skills both written and spoken
 • Advanced Excel and ideally experience of VBA and SQL

If you think you are good candidate for this position please send your application via email applications.rs@addiko.com till 8th of March 2018.

Kонкурс за избор једног асистента, ужa научнa област Статистика и математика (предмет: Пословна информатика) на Економском факултету, пријаве до 01.03.2018.

Економски факултет Универзитета у Београду објавио је конкурс за избор једног асистента за ужу научну област Статистика и математика (предмет: Пословна информатика), са пуним радним временом.

Услови: завршен Математички факултет (студијски програм Математика или Информатика) и уписане докторске студије.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима: биографија, копије диплома, копија уверења о држављанству, достављају се на адресу: Економски факултет у Београду, Каменичка бр. 6, соба 139, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс је објављен у огласним новинама Националне службе за запошљавање «Послови», број 764 – 765 од 14.02.2018. године.

ЈКП Инфостан технологије – software developer

ЈКП Инфостан технологије запошљава програмере.

Квалификације:

 • Искуство у ASP.NET развоју,
 • Искуство у миграцији база података,
 • Пројектовање, развој и програмирање апликација коришћењем следећих језика и технологија: C#, ASP.NET, XML, CSS, HTML, Bootstrap, .NET, WebServices, JavaScript, Team Foundation Server, Clarion for windows, AB Suite
 • Добро знање програмирања на различитим оперативним системима и платформама
 • Искуство са Oracle и MS SQL базама података.
 • Искуство у функционалном тестирању, не-функционалном тестирању, тестирању јединичних тестова, интеграцији тестирања, отклањању грешака уз коришћење и примену процеса и алата за оклањање грешака
 • Пожељно сертификат за развој апликација (Application Developer Certification), Мастер (Master’s Degree), алтернатива: студенти – апсолвенти.

Пожељно је поседовање знања из наведених области, али не нужно свих. Заинтересовани кандитати треба да доставе CV на електронску адресу sinisa.mladenovic@infostan.rs

JavaScript Engineer — SpiceFactory

SpiceFactory is in the business of creating hottest software products, focused on user experience and engineering perfection. Our services are growing constantly, so we need you to nurture that growth.

Here’s what you should know:

• React, React Native, Node and functional programming

• Work on relational and noSQL bases

• Experience with serverless systems

• Understanding of user-interface and software value to users

Here’s what is most important: You are ready to dedicate your time to solving problems in the most efficient way. You share, care and improve yourself and those around you.

See more at: spicefactory.co/careers or apply at: jobs@spfr.co.

TNation запошљава програмере

tnationИнтересују вас технологије Angular2+, React, Node, Vue, стицање нових знања, искустава као и могућност развоја ваше каријере? Уколико сте на завршној години студија, вредно учили и добро савладали JavaScript и желите још много тога да научите, онда смо ми права компанија за ваше прво радно искуство. Својом преданошћу и квалитетом рада оправдали смо поверење наших клијената, а у прилог томе говори наш константан раст и број успешно завршених, али и нових пројеката. Сада започињемо вишегодишњи пројекат са признатом израелском компанијом и желимо да пружимо шансу младим и амбициозним програмерима.

Уколико желите да постанете део нашег тима, на занимљивом пројекту, са атрактивним технологијама, пријавите се на: prijave@tnation.eu.

Републички завод за статистику запошљава

Републичком заводу за статистику потребан дипломирани математичар, апсолвент или студент завршне године за посао програмера у VB.Net-у са SQL Server базом података. Искуство није неопходно. Обезбеђена комплетна обука. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу биографију на mirjana.stankovic@stat.gov.rs

Levi9 — Junior Developer

levi9Levi9 тражи мотивисане дипломце или студенте завршних година који су спремни да уче и да се придруже компанији у канцеларији у Београду. Шта да очекујете? Запослење у току кога ћете добити прилику да похађате интерни курс који организује Levi9 а који ће обухватити тренутно најтраженије Фронтенд технологије на ИТ тржишту – HTML и CSS, Basic JavaSript, Advance JavaScript, Node.js, Angular и React! У току и након курса имаћете прилику да радите на различитим пројектима и додатно се усавршавате кроз рад у тиму и са искуснијим колегама.

Сви заинтересовани могу се пријавити директно на оглас
https://serbia.levi9.jobs/open-positions/?location_id=29&role_id=8&seniority_id=18 или слањем радне биографије на маил jobs-serbia@levi9.com са назнаком Prijava za JavaScript MasterClass.

Dominion Voting Systems is looking for Junior QA Analyst

dominion_votingWhat will you do? This position will learn cutting-edge technologies and be exposed to the testing of our elections products.

Our QA Analysts work to verify that our products meet or exceed the requirements and functionality specified by our customers.

You will gain hands –on experience with:

 • Writing and executing automated and manual test cases, test scenarios, and test scripts
 • Bug tracking tools like JIRA, TestRail, Testlink, Bugzilla
 • Automation testing tools such as TestComplete, Selenium, and Squish
 • Agile development methodologies

What we offer? A fun and exciting environment where you will learn and develop your skills quickly as you will be surrounded by some of the best and brightest technical teams in Belgrade!

What about your qualifications? An adequate level of education (undergraduate or master studies) in Computer Engineering and a strong passion for software development!

Apply here