КТА семинар, 27. јун 2016.

Ванредни састанак КГТА семинара биће одржан у понедељак, 28. јуна 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Планирано је да у оквиру састанка Семинара предавања одрже полазници изборног предмета „Одабране поглавља геометрије и топологије“ на Математичком факултету, који ће представити по један рад на тему категорификације полиномијалних инваријанти графова и чворова.

Састанак ће отворити колега Марко Стошић.

Предавач: Катарина Ћојбашић
Наслов предавања: ХРОМАТСКИ ПОЛИНОМ ЗА ГРАФОВЕ И ЊЕГОВА КАТЕГОРИЗАЦИЈА

Апстракт: Биће представљен хроматски полином за графове, као и конструкција његове категорификације – ланчастог комплекса, чија је Ојлерова карактеристика једнака хроматском полиному.

Предавач: Никола Милинковић
Наслов предавања: КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЏОНСОВОГ ПОЛИНОМА ПОМОЋУ КОБОРДИЗАМА

Апстракт: Биће представљен аналоган ланчасти комплекс у случају чворова и њиховог Џонсовог полинома. Акценат ће бити на тополошкој конструкцији веоме опште категорије кобордизама као и неких минималних тополошких релација које ти кобордизими треба да задовољавају, тако да добијени ланчасти комплекс буде и хомотопска инваријанта чвора.