Семинар за рачунарство и примењену математику, 21. јун 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 21. јуна 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Бојан Маринковић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПОВЕЗИВАНЈЕ ХЕТЕРОГЕНИХ ПРЕКРИВАЈУЋИХ МРЕЖА

Апстракт: На предавању ће бити представљене дефиниција и вероватносна оцена успешности претраге приликом коришћења хетерогених прекривајућих (overlay) мрежа. Биће приказани описи протокола Корд (Chord) и Синапса (Synapse).