Семинар за рачунарство и примењену математику, 14. јуна 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 14. јуна 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Милош Јовановић, Факултет организациона наука

Наслов предавања: АУТОМАТСКО ГЕНЕРИСАЊЕ АЛГОРИТАМА СТАБАЛА ОДЛУЧИВАЊА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ

Апстракт: Алгоритми за стабла одлучивања су модели класификације објеката на основу особина и у литератури постоји доста варијација овог приступа. У овом раду се изучава компонентни приступ алгоритмима, који их представља као композицију делова који се могу размењивати, како би се добре особине једних алгоритама комбиновале са другим. Нови алгоритми се могу генерисати претрагом простора могућих компонентних алгоритама, што је реализовано применом метахеуристике еволутивних алгоритама. Експериментална провера потврђује ефикасност и ефективност приступа, у односу на познате оптималне, као и бенчмарк резултате. Додатно се анализом може увидети и који делови алгоритма су кључни за перформансе, и омогућити лашка унапређења и поређења алгоритама.