Републички завод за статистику тражи математичаре

Републички завод за статистику тражи двоје младих математичара са дипломом основних академских студија или мастер студија, смерови М- теоријска математика и В- статистика, актуарска и финансијска математика.

Ангажовање би било на уговор уз извесну перспективу сталног запослења. Послови које би обављали су у оквиру израда и имплементације методологија статистичких истраживања као и анализе временских серија и других анализа.

Обезбеђено је похађање мастер или докторских студија у смислу дозвољеног времена.

Молимо заинтересоване кандидате да приликом пријаве пошаљу свој CV на e-mail stat@stat.gov.rs