Семинар за геометрију, образовање и визуализацију са применама, 9. јун 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 9. јуна 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Наташа Ж. Мишић, Лола институт, Београд

Наслов предавања: ГЕНЕТСКИ КÔД: ПОЛУВЕКОВНА НАУЧНА ЕНИГМА

Апстракт: Процес дешифровања генетског кода (ГК), тј. одређивања правила пресликавања (превођења) генетске информације (ДНК или мРНК генске секвенце) у протеине (амнокиселинске секвенце), трајао је око 5 година, од 1961 то 1966. Пола века након коначног дешифровања и откривања универзалности ГК још увек немамо поуздане теорије о његовој природи, пореклу и еволуцији, упркос многим опсежним теоријским и експерименталним истраживањима. Ова истраживања су нам, између осталог, помогла да схватимо да је ГК скоро оптималан у погледу минимизирања грешака превођења, али и не како то да главни физички медијатори у формирању ГК (специфично везују тРНК за одговарајућу аминокиселину) јесу ензими (протеини) чији се гени налазе у ДНК/мРНК и управо се процесом превођења синтетишу. Поред ове енигме, али и многих других, нарочито место заузима феномен нуклеонских (масених) равнотежа унутар ГК, откривен 1994. године. Овај феномен показује да су многе симетрије ГК и физичко-хемијска својства његових конституената праћена прецизним равнотежама броја нуклеона и да су, шта више, многе детерминисане бројем 37. Наша истраживања су била усмерена ка разумевању ових равнотежа, нарочито избора броја 37, а за који је показано да је јединствени циклични број у декадном систему, да његови генерализовани бројеви као и он сâм представљају фигуративне бројеве, да се може довести у везу са златним пресеком, па и константом фине структуре и др. Оваква истраживања не само да померају фокус истраживања ГК из области физико-хемије у фундаменталне области математике, већ и намећу питање да ли и на који начин математичке структуре имају своју физичку реализацију.