Семинар за анализу, 8. јун 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 8. јуна 2016. у сали 704 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: проф. др Миодраг Матељевић

Тема предавања: Теореме истезања за квазиконформна пресликавања, хармонијска пресликавања и унутрашње оцене за елиптичке ПДЈ (наставак)

Апстракт: Биће разматрана одређена својства класе квазиконформних пресликавања у равни и простору, и посебно Lipschitz непрекидност квазиконформних пресликавања, која су и решења одређених ПДЈ елиптичког типа. Неки од добијених резултата могу бити разматрани и као верзије теорема Kellogg – Warshavski типа за квазиконформна пресликавања. Такође, биће дат осврт и на Shoen (општије Shoen – Li – Wang) хипотезу која је недавно решена (В. Марковић и други, укључујући и чланове Београдског семинара). На крају, користећи унутрашње оцене за неједнакости Пуасоновог типа и елиптичке ПДЈ, као и теорију граничне регуларности решења елиптичких једначина биће разматрана гранична регуларност Дирихлеових сопствених функција на ограниченим конвексним доменима (Y. Sinai проблем).

Ово је друго по реду предавање из најављене серије предавања на горе наведену тему.

Руководилац семинара: проф. др Миодраг Матељевић