Стручна пракса у компанији E-Smart Systems

Компанија E-Smart Systems прима студенте III и IV године на стручну праксу током лета у периоду од 03.08 до 21.08. ове године. Студенти ће имати прилику да у току ове три недеље науче нова и примене постојећа знања из области ИТ решења, и то кроз тимски рад на најсавременијим Microsoft технологијама.

Своје биографије и мотивациона писма шаљите са насловом За Праксу на  zaposlenje@e-smartsys.com.

Рок за пријаву је 03.06.2015. у 00:00.