Семинар за анализу, 25. мај 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 25. маја 2016. у сали 704 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: проф. др Миодраг Матељевић

Тема предавања: Теореме истезања за квазиконформна пресликавања,  хармонијска пресликавања  и унутрашње оцене за елиптичке ПДЈ.

Апстракт: Биће разматрана одређена својства класе квазиконформних пресликавања у равни и простору,  и посебно Липсцхитз непрекидност квазиконформних пресликавања, која су и решења одређених ПДЈ елиптичког типа. Неки од добијених резултата могу бити разматрани и као верзије теорема Kellogg – Warshavski типа за квазиконформна пресликавања. Такође, биће дат осврт и на Shoen (општије Shoen – Li – Wang) хипотезу која је недавно решена (В. Марковић и други, укључујући и чланове Београдског семинара). На крају, користећи унутрашње оцене за неједнакости Пуасоновог типа и елиптичке ПДЈ,  као и теорију  граничне регуларности решења елиптичких једначина  биће разматрана гранична регуларност Дирихлеових сопствених функција на ограниченим конвексним  доменима (Y. Sinai проблем).

Поред овог предавања, у плану је серија предавања на ову тему на Семинару. Термини наредних састанака биће одређени у договору са заинтересованим слушаоцима.

Руководилац семинара: проф. др Миодраг Матељевић