Одељење за математику, 26. мај 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 26. маја 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

У оквиру састанка Семинара планирана су три предавања.

Предавач: Коста Дошен, Математички институт САНУ, Филозофски факултет,
Београд

Наслов предавања: ДЕДУКТИВНИ СИСТЕМИ И КАТЕГОРИЈЕ ПОСЛЕ ПОЛА ВЕКА И ПОСЛЕ ДВАДЕСЕТ ГОДИНА

Апстракт: Под тим насловом је шездесетих година прошлог века Ламбек објавио низ од три чланка којима је засновао категоријалну теорију доказа, а предавач је на прослави педесетогодишњице Математичког института одржао предавање под истим насловом, и после под тим насловом објавио и рад. Биће размотрено шта је у том раду и шта је у међувремену из њега проистекло.

Предавач: Раде Т. Живаљевић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: АЛГЕБАРСКА ТОПОЛОГИЈА И КООПЕРАТИВНЕ ИГРЕ

Апстракт: Једна од важних области опште теорије игара су и тзв. кооперативне игре у којима актери формирају коалиције ради достизања неког заједничког циља. Пример таквих игара су тзв. „simple games“ (John von Neumann, Oskar Morgenstern) које укључују гласање на изборима (voting games) и многе друге ситуације колективног одлучивања (social coice theory, mathematical economics). Алгебарска топологија је математичка дисциплина која се бави квалитативним своствима вишедимензионалних геометријских форми и општије свим математичким моделима који користе геометријски језик и „просторност“ у неком облику. У новије време се развија и „Примењена и рачунарска алгебарска топологија“ (Applied and computational algebraic topology). Показаћемо како се проблеми улагања у еуклидске просторе без вишеструких тачака повезују са комбинаториком асоцираних простих игара. На пример непланарност потпуног графа $К_5$ на скупу $[5] = \{1,2,3,4,5\}$ је дедукована из особина просте игре $[2,5; 1,1,1,1,1]$ у којој 5 лица равноправно гласају а праг за усвајање одлуке је 2,5.

Предавач: Стево Тодорчевић, University of Toronto

Наслов предавања: ДЕСКРИПТИВНА КОМБИНАТОРИКА

Апстракт: Предавање ће бити увод у тренутно актуелну област математике у којој се класична проблематика о коначним структурама посматра у једном сасвим другом контексту. Акценат це бити на новијим резултатима и на отвореним проблемима.