Семинар за рачунарство и примењену математику, 24. и 27. мај 2016.

Редовни састанак Семинара биће одржан у уторак, 24. маја 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

У оквиру састанка Семинара планирана су два предавања.

14:15-15:00
Предавач: Александар Цветковић, Машински факултет, Београд

Наслов предавања: GAUSSIAN LIKE QUADRATURE RULES

Апстракт: In this talk we present some results in the theory of the quadrature rules. We present some new types of quadrature rules, e.g., interval quadrature rules, quadrature rules with operator values and quadrature rules with complex nodes and weights. We present results on existence of the quadrature rules and we present numerical procedures that can be applied for the construction of quadrature rules.

15:00-15:45
Предавач: Бобан Маринковић, Технолошко-металуршки факултет, Београд

Наслов предавања: ТЕОРЕМЕ АЛТЕРНАТИВЕ

Апстракт: Теореме алтернативе имају важну улогу у добијању услова оптималности за разне класе проблема оптимизације. Теорија која се тиче линеарних теорема алтернативе је добро позната и може се наћи у многим књигама и радовима који се баве теоријом оптимизације и применама. Ипак, бесконачно димензиона уопштења поменутих теорема нису тако позната и представљају интересантно поље за изучавање. Такође, неки резултати који се тичу поменутих уопштења су некоректни, па су и одговарајући услови оптималности, добијени применом таквих теорема, погрешни. У овом предавању биће размотрени системо строгих и нестрогих конвексних неједнакости у циљу добијања коректних теорема алтернативе за такве системе. Биће показани неки контрапримери за постојеће резултате познате у литератури.

У оквиру обележавања 70 година Математичког института, у петак, 27. маја 2016. биће одржан једнодневни скуп „ДАН ОДЕЉЕЊА ЗА РАЧУНАРСТВО И ПРИМЕЊЕНУ МАТЕМАТИКУ“. Отварање скупа је у 10h у сали 2 САНУ.

Програм скупа