Семинар из астрономије и астрофизике, 24. мај 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 24. маја 2016. од 18h у сали 809 Математичког факултета, V спрат.

Наслов предавања: ПЕРИОДИЧНОСТ У КРИВАМА СЈАЈА И РАДИЈАЛНИХ БРЗИНА КОД АКТИВНИХ ГАЛАКСИЈА

Предавач: др Еди Бон, научни сарадник Астрономске опсерваторије у Београду

Апстракт: Језгра активних галаксија су најсјајнији објекти у свемиру. Ове објекте карактерише веома велика променљивост емитованог зрачења у свим деловима спектра. Механизми који могу произвести променљивост зрачења у активним галаксијама представљају још увек нерешен проблем. Дуго се сматрало да је та променљивост случајна, међутим све је више објеката код којих криве сјаја указују на постојање могуће периодичности, у случају довољно дугих мониторинг кампања. Овакви резултати отварају потпуно нове перспективе у изучавању физичких процеса у овим објекатима. Поред иновативних математичких алата коришћених у потрази за периодичном компонентом у кривама сјаја, биће претстављени и могући механизми емисије, који би потенцијално могли да их произведу.