Семинар за рачунарство и примењену математику, 17. мај 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 17. маја 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Слободан Ћук, CEO TESLAco

Наслов предавања: НИКОЛА ТЕСЛА И ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА

Апстракт: Никола Тесла је подарио свету полифазни систем генерисања и преношења електричне енергије на велике дистанце. Тај метод је и даље непревазиђен и после 120 година једини начин којим се стотине мегавата електричне енергије преносе на све делове света брзином светлости! Тесла је свој систем употпунио Теслиним генераторима и моторима, који и данас покрећу индустрију целог света!

Кључна одлика Теслиног система је да не смешта електричну енергију већ је
преноси. Садашња Енергетска Електроника је ограничена тиме да сви типови конвертора (DC-DC, AC-DC и DC-AC) смештају сву енергију у самим конверторима. Непосредан резултат је да величина конвертора експоненцијално расте са снагом (енергијом), а истовремено смањује драматично ефикасност и резултира у великим губицима.

На предавању ће бити приказан нови прилаз Енергетској Електроници који се заснива на конверторима који НЕ СМЕШТАЈУ већ само ПРЕНОСЕ енергију претварајући је из једног облика у други, као на пример, AC-DC конвертори за пуњење батерија електричних аутомобила. То онда омогућава да рапидни пуњач батерија од 50кW буде смештен у самом аутомобилу и напуни батерије за десетак минута!

Нови систем повезује Теслин AC полифазни систем трансмисије и измењује енергију са DC системом трансмисије базираном на соларним ћелијама које природно генеришу DC снагу на малом DC напону. Едисонов систем DC трансмисије није успео јер је био базиран на нефикасном DC преносу на 100V DC. Теслин AC систем је победио јер је користио Фарадејев AC трансформатор да прво пребаци 440V AC напон на 440,000V напон врло мале струје и пренесе ефикасно велике снаге на велику даљину. Тада није постојао метод да се 100V DC напон претвори у висок DC напон од 100,000V DC за пренос на даљину.

Нови конверторски систем сада то омогућава по први пут захваљујући главној особини да DC-DC конвертори новог типа не смештају већ само преносе енергију!