Аналитичар података у Raiffeisen банка а.д. Београд

Raiffeisen банка а.д. Београд тражи студента завршне године Математичког факултета, модул Статистика, актуарска и финансијска математика који би био ангажован преко омладинске задруге у централи Банке у Београду, у оквиру Сектора за управљање ризиком у пословима са становништвом, малим предузећима и предузетницима, Одсек кредитне контроле у пословима са становништвом и малим предузећима, на позицији

АНАЛИТИЧАР ПОДАТАКА