Семинар за рачунарство и примењену математику, 19. април 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 19. априла 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Бранка Родић-Трмчић, Висока здравствена школа струковних студија у Београду

Наслов предавања: ИНТЕРНЕТ ИНТЕЛИГЕНТНИХ УРЕЂАЈА У Е-ЗДРАВСТВУ: ПРИМЕНА WEARABLE УРЕЂАЈА ЗА МЕРЕЊЕ СТРЕСА

Апстракт: Сврха овог прадавања је да пружи преглед концепата електронског и мобилног здравства и примене Интернета интелигентних уређаја у е-здравству. Предложен је модел мобилног здравства заснован на концепту wearable computinga у области превенције и здравог живота. Развијени и имплементирани wearable систем омогућава мерење виталних параметара (пулс, засићености кисеоником, проводљивост коже) и параметара окружења (бука, температура, влажност ваздуха). Као подршка wearable систему развијена је мобилна апликација са садржајима за релаксацију. Циљ евалуације био је да се утврди постојање разлике између резултата теста анксиозности и измерених вредности параметара преко реализованог wearable система пре, током и након одбране семинарских радова код студената који су користили развијену мобилну апликацију у сврху опуштања и оних који то нису. Резултати студије случаја показују мања колебања у измереним вредностима код испитаника који су користили апликацију, као и смањену анксиозност током трајања теста и након периода релаксације после теста.