Семинар за геометрију, образовање и визуализацију са применама, 14. април 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 14. априла 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Јелена Грујић, Учитељски факултет

Наслов предавања: НЕЛОКАЛНА МОДИФИКАЦИЈА АЈНШТАЈНОВЕ ТЕОРИЈЕ ГРАВИТАЦИЈЕ

Апстракт: Биће размотрен модел нелокалне гравитације без материје задат следећим дејством

где је $\mathcal{F} (\Box)$ аналитичка функција, $\Lambda $ је космолошка константа и $C$ и $R_{0}$ су константе. Одговарајуће Ајнштајнове једначине кретања су веома сложене. Биће решене једначине кретања и дата њихова космолошка решења.