Семинар за механику, 13. април 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 13. априла 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Дејан Урошевић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: О НЕПРЕКИДНИМ РАДИО-СПЕКТРИМА ОСТАТАКА СУПЕРНОВИХ

Апстракт: У уводном делу предавања биће приказано на који начин се формирају радио-спектри у континууму, а затим (укратко) како се честице убрзавају до ултрарелативистичких брзина, што је неопходно објаснити да
би се разумели различити појавни облици радио-спектара. Потом ће бити представљено неколико форми радио-спектара остатака супернових у континууму – теоријски предвиђени и посматрачки детектовани. На крају ће бити презентовани најновији резултати добијени од стране истраживачке групе са Катедре за астрономију Математичког факултета Универзитета у Београду, чији чланови, између осталог, проучавају структуру и еволуцију емисионих маглина, а посебно остатке супернових (везано за непрекидне радио-спектре ових високоенергетских објеката).