Јавни позив Задужбине Д. Маринковића за давање помоћи за лечење и набавку медицинских помагала студентима УБ

Одбор Задужбине Драгољуба Маринковића, на седници одржаној 24.03.2016. године, расписао је Јавни позив за давање 30 помоћи у износу од по 10.000,00 динара за лечење и набавку медицинских помагала студентима Универзитета у Београду.

Рок за подношење пријава је од 25. марта 2016. године до 17. априла 2016. године.

Услови за добијање помоћи су:
• да студент студира на факултету Универзитета у Београду,
• да студент поседује неки облик хендикепа или болести,(телесно оштећење или обољење које трајно нарушава здравствено стање студента)
• да студент није старији од 28 година у тренутку подношења молбе.

Детаљи и потребна документација*