Comtrade – Internship програм

Comtrade шири ERP (Enterprise Resource Planning) тим. Примарни циљ је да науче да програмирају у оквиру решења Microsoft Dynamics NAV.

Потребна знања која треба да поседују су:
· Познавање решења Microsoft Dynamics NAV и његовог развојног окружења (није обавезно)
· Познавање рада SQL сервера
· Познавање .Net технологија и развојног алата Visual Studio
· Рад са Wеб сервисима

Сви заинтересовани кандидати могу да се пријаве путема emaila
praksa@comtrade.com