ASW Inženjering – Full stack WEB DEVELOPER

Опис посла:
– Планирање, развој и одржавање софтверских решења, Развој софтверских производа, нових функционалности и реаговање на повратне информације од QА, Писање јунит и интеграционих тестова, Учествовање у code review.
– Коришћење агилне методологије и сарадња са скрум тимовима, Ажурирање backlog ставки – дефинисање/разрада задатака и процењивање.

Потребне компетенције:
– Познавање архитектуре и функционалности производа:

  • за фронтенд: HTML, JavaScript, CSS, Vue.js и Quasar framework;
  • за бекенд: JAVA (Spring Boot Microservices), SQL (Oracle, Postgres )

– Најмање 3 године искуства на истим или сличним пословима. Коришћење алата за тестирање на клијентској и серверској страни је плус.

Више на:
https://www.asw.eu/o-nama/karijera/full-stack-web-developer