Семинар из вештачке интелигенције, 12. мај 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 12. маја 2021. од 19 до 20 часова.

Предавач: др Ивана Штајнер-Папуга, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Наслов предавања: МОНОТОНЕ СКУПОВНЕ ФУНКЦИЈЕ И ИНТЕГРАЛНИ ОПЕРАТОРИ АГРЕГАЦИЈЕ КАО ПОТПОРА У ПРОЦЕСУ ОДЛУЧИВАЊА

Апстракт: Монотона скуповна функција, позната још и као фази мера или капацитет, је математчки алат лако прилагодљив моделовању субјективних ставова доносиоца одлуке. Претопоставка адитивности, која је срж класичне мера, је у овом концепту замењена знатно флексибилнијом монотоношћу, што допушта већу слободу при моделовању интеракције различитих сегмената релевантних за процес одлучивања. Овакве специфичне скуповне функције јесу основа за конструкцију више интегралних оператора инеграције, попут Шокеовог и Сугеновог интеграла, који такође имају занимљиву улогу у процесу одлучивања.

Регистрациона форма за учесће на Семинару је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Пренос семинара је доступан и регистрованим и нерегистрованим корисницима на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p