Еразмус + КА1 мобилности за студенте Математичког факултета на неким универзитетима у Европи

Отворени су Еразмус + КА1 позиви за студенте Математичког факултета за мобилности у јесењем семестру 2021/2022 године за следеће универзитете:

1. Универзитет Македонија, Грчка (University of Macedonia, Greece)
област: Информацине и комуникационе технологије
ниво студија: докторске студије
број мобилности: 2
трајање мобилности: 1 мобилност 4 месеца, 1 мобилност 6 месеци

2. Универзитет у Јањини, Грчка (University of Ioannina, Greece)
област: Математика и статистика
ниво студија: сви нивои студија
број мобилности: 1
трајање мобилности: 6 месеци

3. Универзитет у Коимбри, Португалија (University of Coimbra, Portugal)
област: Информацине и комуникационе технологије
ниво студија: мастер студије
број мобилности: 1
трајање мобилности: 4 месеца

4. Универзитет у Риму Тор Вергата, Италија (Tor Vergata University of Rome, Italy)
област: Астрономија, астрофизика и математика
ниво студија: сви нивои студија
број мобилности: 2
трајање мобилности: 5 месеци

Рок за пријаву је 20. мај 2020, а конкурисање је искључиво онлајн преко Мобион платформе: https://mobion.bg.ac.rs/

Неопходна документација и упутства су доступни на овом линку.

Студенти који намеравају да конкуришу, треба да се обавезно јаве координаторима за међународну сарадњу Математичког факултета, проф. Драгани Илић (dilic@matf.bg.ac.rs) и проф. Зорици Станимировић (zoricast@matf.bg.ac.rs).

Напомена: Позиви за Унив. Македонија и Унив. Коимбра су отворени за студенте докторских, односно мастер студија, али ако има заинтересованих студената других нивоа студија за ове мобилности, требало би да што пре контактирају координаторе путем мејла.