Одељење за механику, 12. мај 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду 12. маја 2021. са почетком у 18 часова у сали 301ф Математичког института САНУ. Предавања се могу пратити и на даљину.

Предавач: Степа Пауновић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА ФРАКЦИОНО ПРИГУШЕНИХ БИМОРФНИХ ГРЕДА СА ДОДАТИМ МАСАМА И НЕКЕ МОГУЋЕ ПРИМЕНЕ

Апстракт: У оквиру овог предавања биће анализиране динамичке карактеристике биморфних пијезоелектричних греда са произвољним бројем додатих концентрисаних маса, код којих је пригушење носећег слоја греде моделирано изводима нецелог реда. Такође, биће разматрани и системи сачињени од више оваквих греда повезаних фракционо пригушеним елементима. Најпре ће бити представљени механички модели оваквих конструкција, а потом изведене и једначине кретања за разматране системе. При решавању ће бити коришћен Галеркинов метод дискретизације просторног домена, а затим ће бити приказан и поступак решавања тако добијеног система симултаних диференцијалних једначина фракционог реда уз коришћење нумеричких метода. Биће изложена решења у виду амплитудно-фреквентних функција система и решења у временском домену. Поред тога, биће предложен и алгоритам за пројектовање оваквих система са жељеним динамичким карактеристикама. На крају ће бити представљене и неке могуће примене оваквих система, укључујући и пијезоелектричне сакупљаче енергије, динамичке апсорбере са придодатим пијезоелектричним својствима и активне метаматеријале.

Детаљи приступа на даљину:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc

Напомена: Уколико желите да учествујете у раду семинара или да поставите
питања на крају предавања, а нисте регистровани на miteam платформи
Математичког института, можете се регистровати попуњавањем форме:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8