Семинар за рачунарство и примењену математику, 27. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у уторак, 27.априла 2021. са почетком у 14:15.

Предавач: Наташа Ковач, Универзитет Доња Горица, Црна Гора

Наслов предавања: ПРИМЕНА ПОПУЛАЦИОНИХ МЕТАХЕУРИСТИКА У РЕШАВАЊУ ДИНАМИЧКОГ ХИБРИДНОГ ПРОБЛЕМА ДОДЕЛЕ ВЕЗОВА СА МИНИМИЗАЦИЈОМ ТРОШКОВА

Апстракт: Проблеми одлучивања у пристаништу имају значајан утицај на оперативне карактеристике контејнерског терминала. Продуктивност контејнерског терминала директно зависи од ефикасног начина планирања операција повезаних са утоваром и истоваром брода. Један од главних фактора који утичу на ефикасност и економичност терминала је алокација везова. Додела везова је комплексан поступак распоређивања бродова на унапред дефинисане позиције дуж слободних везова у пристаништу. Доношење квалитетних одлука у процесу доделе везова је важан процес, јер утиче на целокупан транспорт контејнера кроз терминал. Узимајући у обзир ограничења егзактних метода у решавању проблема алокације везова, метахеуристичке методе су природан приступ при решавању ове групе транспортних проблема. У предавању ће бити представљен модел за динамички хибридни проблем доделе везова са минимизацијом трошкова као и приступ за његово решавање заснован на популационим метахеуристикама. Популационе метахеуристике су се показале као најефикасније методе за развој ефикасних система подршке одлучивању који ће помоћи менаџеру терминала да балансира између захтева за брзом обрадом бродова и економски исплативим коришћењем додељених везова.

Напомена: Због тренутне епидемиолошке ситуације, редавања се могу пратити искључиво на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So