Студентски семинар, 23. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак, 23. априла 2021. са почетком у 12 часова.

Предавач: Лазар Радичевић, Универзитет у Кембриџу

Наслов предавања: ДЕЛОНЕ-ФАДЕЈЕВА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА И БРОЈАЊЕ КУБНИХ ПОЉА

Апстракт: Колико има бројних поља степена н и дискриминанте мање од X, где су n и X природни бројеви? Малеова хипотеза тврди да је, асимптотски, одговор c(n)*X, где је c(n) константа која зависи само од броја n. У случају n=3 ова хипотеза је доказана, и позната је као Давенпорт-Хајлбронова теорема. Њихов доказ се ослања на Делоне-Фадејеву бијекцију између скупа кубних прстена, посматраних до на изоморфизам, и скупа бинарних кубних форми са целобројним коефицијентима, посматраних до на GL2(Z)-еквиваленцију. У овом излагању ћемо скицирати доказ овог тврђења, а потом, пратећи Баргаву, Шанкара и Тсимермана, скицирати и доказ Давенпорт-Хајлбронове теореме.

Линк за приступ предавању:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CihYM6Nratzix7c8G