Семинар за геометрију и примене, 22. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у четвртак, 22. априла 2021. са почетком у 17:15.

Предавач: Проф. Горан С. Ђорђевић, Природно-математички факултет и SEENET Центар, Универзитет у Нишу

Наслов предавања: О НЕКИМ ПРИМЕНАМА ДЕ СИТЕРОВИХ И АНТИ-Де СИТЕРОВИХ ПРОСТОРА У КОСМОЛОГИЈИ

Апстракт: Примена Риманове (3+1 димензионе) геометрије у Теорији гравитације и космологији је добро позната и актуелна тема већ дуже од једног века. Примена де Ситерових и анти-де Ситерових простора, нарочито у вишедимезионим моделима, новијег је доба и најчешће повезана са Теоријом струна и (мем)брана. У овом предавању ће бити приказане основне идеје тзв. Рендал-Сундрум 2 модела, у 5-димезионом анти де Ситеровом простору. Размотрићемо импликације постојећих и евентуално нових метрика и материјалног садржаја свемира које доводе до различитих инфлаторних модела и предикција. Укратко ће бити приказане модфиковане (Фридманове) динамичке једначине, проблем „атрактора„ и поређење теоријских-нумеричких резултата са најновијим опсервабилним подацима.

Детаљи приступа:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m7448b44f8649415641550aec10957f38
Meeting number (access code): 183 958 4971
Meeting password: 9NJb2B3VMPM