КГТА семинар, 22. април 2021.

КГТА семинар, 22. април 2021.

Детаљније: Семинар КГТА наставља са радом преко платформе MITEAM Математичког института САНУ. Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у четвртак, 22. априла 2021. са почетком у 12 часова.

Предавач: Јелена Ивановић

Наслов предавања: УПОЗНАЈМО ПРОГРАМ ПОЛИМЕЈК, ПРИЈАТЕЉА СВИХ ЉУБИТЕЉА ПОЛИТОПА (прво 3 предавања)

Апстракт: Реч је о моћном софтверском алату који је примарно намењен проучавању комбинаторних и геометријских својстава конвексних политопа. У новијим верзијама пружа разноврсне могућности и за рад са симплицијалним комплексима, лепезама, графовима, торусним варијететима и многим другим објектима. Уз подршку Полимејка, који поседује преко 230 функција за рад са политопима, могућа је анализа или израчунавање свих карактеристика које се могу придружити једном политопу (димензија, скуп темена, скуп пљосни, мрежа страна, f-вектор, граф, једначине граничних полупростора, нормални конуси, лепеза итд.), као и утврђивање односа са другим политопима (тестирање да ли је кобинаторно или нормално еквивалентан другом политопу и сл.). Низ од неколико предавања, даће неопходна техничка упутства и савете који су потребни да би се Полимејк почео користити, као и разне идеје за даљи ефикасан самостални рад. На првом предавању, за које није неопходно предзнање о Полимејку, упознаћемо се са начином рада у овом алату кроз интерактивну командну линију. Пре него демонстрирамо пар једноставних уводних примера, упознаћемо се и са оперативним системом Линукс који подржава рад у Полимејку. Даћемо само неопходне техничке инструкције и преглед команди које су нам неопходне за даљи рад.

Напомена: За праћење семинара потребна је регистрација на адреси:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/sd3bebvvcBSNtN78B