Семинар Биоинформатика, 21. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 21. априла 2021. са почетком у 18:15.

Предавач: Милана Грбић, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци.

Наслов предавања: РАЧУНАРСКЕ МЕТОДЕ ПАРТИЦИОНИСАЊА И ГРУПИСАЊА У БИОЛОШКИМ МРЕЖАМА (резултати истраживања из докторске дисертације)

Апстракт: У докторској дисертацији „Рачунарске методе партиционисања и груписања у биолошким мрежама“ разматрано је неколико проблема дефинисаних над биолошким мрежама, који су рјешавани оптимизационим методама и методама машинског учења. Рјешавани су сљедећи проблеми: партиционисање ријетких биолошких мрежа на k-plex подмреже (енгл. Maximum Edge-weight k-plex Partitioning Problem – Max-EkPP), предвиђање улоге метаболита у метаболичким реакцијама, партиционисање биолошких мрежа на високо повезане компоненте (енгл. Highly Connected Deletion problem – HCD) и идентификација значајних група протеина додавањем нових грана у тежинску мрежу протеинских интеракција (енгл. protein-protein interaction – PPI). Рачунарски најзахтјевнија фаза посљедњег разматраног проблема укључује проблем одређивања минималног броја додатних PPI, које треба укључити у PPI мрежу, да би познати протеински комплекси, посматрани као подграфови у тој мрежи, били повезани. За разматране проблеме су анализирани и развијани одговарајући математички модели, који су даље рјешавани различитим рачунарским методама. Поред рјешавања наведених проблема са рачунарског аспекта, у дисертацији се истражује даља примјена добијених резултата у областима биологије и биохемије, као и интеграција резултата унутар постојећих биоинформатичких алата.

Информације о предавачу: Доц. др Милана Грбић је наставник на Студијском програму за математику и информатику, Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци (www1, www2).

Линк за приступ:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=med012551fae4f419355c825b9c963255