Одељење за математику, 16. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак, 16.априла 2021. са почетком у 14:15.

Предавач: Раде Живаљевић, Математички институт, САНУ

Наслов предавања: ПРОБЛЕМ ПРАВЕДНЕ РАСПОДЕЛЕ ИЗ УГЛА АЛГЕБАРСКЕ ТОПОЛОГИЈЕ

Апстракт: Проблем фер расподеле, у којој ни један од учесника не осећа завист према другом, је један од класичних проблема математичке економије у коме се користе тополошки методи (Шпернерова лема, ККМ теорема итд.). Изложићемо нов приступ овим проблемима који се базира на еквиваријантној топологији, конфигурационим просторима и тест пресликавањима (configuration space/test map scheme), оригинално развијеним за примене у дискретној и рачунарској геометрији (Твербергови проблеми, проблеми дељења огрлице, итд.).

Надовезујући се на резултате које су добили S. Avakumov, R. Karasev, F.Meunier, S. Zerbib, E. Segal-Halevi,, показаћемо како се класични Гејлов резултат (D. Gale) о дељењу „колача“ без зависти шири на случај када неки од учесника дељења имају „ирационалне“ захтеве. Размотрићемо и сродан проблем дељења огрлице (N. Alon, D. West) са акцентом на допунским ограничењима (D. Jojić, G. Panina, R.Ž., SIAM J. Discr. Math. 2021).

Детаљи приступа:
Регистрација за учешће на семинару је доступна на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N
Уколико желите само да гледате предавање, без могућности активног
учешћа, пренос је доступан на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7