Семинар за геометрију и примене, 15. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у четвртак, 15. априла 2021. са почетком у 17:15.

Предавач: Дејан Урошевић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ПОСМАТРАЧКА КОСМОЛОГИЈА И КОСМОЛОШКИ ТЕСТОВИ

Апстракт: Београдска група које се бави изучавањем остатака супернових већ нешто више од двадесет година изучава ове објекте у три различита правца: испитивањем тзв. radio Sigma – D релације, проучавањем спектара остатака супернових у радио-подручју и побољшавањем рачуна једнаког учешћа између густине енергије магнетног поља и густине енергије космичког зрачења из ових објеката. Налажењем пресека између резултата добијених коришћењем ова три метода, може се одредити еволутивни статус неког остатка супернове за који су изврсена посматрања у радио-подручју.

Детаљи приступа:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mef699433b60dfcc426a54fb6f301d7f7
Meeting number (access code): 183 136 2040
Meeting password: JrC86MjEeT3