Одељење за математику, 2. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 2. априла 2021. у сали 301ф МИ САНУ, као и онлајн, са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Јована Обрадовић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: КОМБИНАТОРНА ХОМОТОПСКА ТЕОРИЈА ОПЕРАДА II

Апстракт: Операда је математички објекат који кодира одређен тип алгебри. Прелазак са алгебри на језик операда омогућава нам да концептуално проучимо и упоредимо читаву класу алгебри тог типа, иако оне на први поглед могу бити комбинаторно веома компликоване. Таква апстракција, осим што доприноси глобалном разумевању дате класе, дозвољава и да применимо резултате познате за класичне алгебре на друге врсте алгебри, а доводи и до резултата који нису били познати чак ни за класичне алгебре. Због тога се данас појам операде, као и њених варијација, може чути у свакој области чије истраживање укључује моделовање сложених алгебарских структура, пре свега оних чије релације важе до на хомотопију. Како би се што боље разумела теорија хомотопије за просторе са неком алгебарском структуром, данас се проучава и хомотопска теорија операда. Изворни концепт операде до на хомотопију је прилично сложен, али је недавно доказано да се та структура може приказати помоћу лепе фамилије конвексних политопа, што умногоме олакшава њено сагледавање. Циљ ова два предавања је да прикажем овај користан резултат који повезује теорију операда са конвексном и дискретном геометријом.

Напомена: Регистрација за учешће на семинару (што подразумева могућност укључења ради постављања питања) је доступна на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

Директан пренос (само праћење, без могућности постављања питања) је доступан на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7