Семинар за геометрију и примене, 1. април 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у четвртак, 1. априла 2021. са почетком у 17:15.

Предавач: Свјетлана Терзић, Универзитет Црне Горе

Наслов предавања: ТОРУСНА ТОПОЛОГИЈА ГРАСМАНОВИХ МНОГОСТРУКОСТИ G_{n,2}

Апстракт: Изучавање структуре канонског дејства компактног торуса Т^n на Грасманову многострукост Gn,2 је класичан проблем који је повезан са низом савремених проблема алгебарске топологије, алгебарске геометрије и математичке физике. Предавање има за циљ да представи недавне резултате који се односе на опис простора орбита Gn,2/Т^n у терминима нових појмова:
– универзалног простора параметара $\mathcal{F}_{n}$;
– виртуелних простора параметара $\widetilde{F}_{\sigma}\subset\mathcal{F}_{n}$ који одговарају стратама $W_{\sigma}$ у односу на стратификацију $G_{n,2} = \cup _{\sigma} W_{\sigma}$ која је дефинисана преко Пљукерових координата;
– пројекција $\widetilde{F}_{\sigma}\to F_{\sigma}$ за просторе параметара $F_{\sigma}$ који одговарају стратама $W_{\sigma}$.

У току предавања ће бити описана камерна декомпозиција хиперсимплекса $\Delta _{n,2}$ дефинисана помоћу специјалног аранжмана хиперравни, а која служи као један од основа за опис простора орбита Gn,2/Т^n у терминима наведених појмова.

Резултати који ће бити изложени на предавању настали су кроз заједнички рад са Виктором М. Бухштабером.

Детаљи приступа:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m057724bdd70672c6c64f48d55d5bce36
Meeting number (access code): 183 874 9025
Meeting password: PjuStq9rA37