Пракса и рад у Сервису мобилних телефона Doktor Mobil

Doktor Mobil сервис мобилних телефона студентима математичког факултета нуди могућност праксе у нашем сервису. Заинтересованим студентима омогућена је бесплатна пракса и обука за сервисера мобилних телефона. Након обуке нудимо и хонорарни рад у нашем сервису. Обука обухвата упознавање са софтвером и хардвером савремених мобилних телефона, као и конкретан рад на поправци мобилних телефона.

Идеалан допунски посао уз студирање!

Више о нама можете погледати на нашем сајту
https://www.servismobilnihtelefona.com/

За све додатне информације заинтересовани студенти могу нас позвати на телефон сервиса или посетити лично сваког дана од 12-17 часова.