Посао за програмере и администраторе у Народној библиотеци Србије

Одељење за научне информације Народне библиотеке Србије бави се набавком иностране научне литературе, њеном промоцијом и доступношћу садржаја путем KoBSON портала. Додатно се бави промоцијом домаћег научног издаваштва, путем портала DoiSerbia. Поред ова два сајта, Одељење редовно одржава и ажурира и низ других корисничких сервиса ( Дигитални репозиторијум НБС, Наши у WoS и др.). За потребе одржавања и развоја постојећих сајтова и сервиса, одељење тражи кандидата који поседује следећа знања и вештине:

1. програмирање C# Десктоп апликација и C# WPF апликација – апликације израђене у овом програму често је потребно дорађивати и усклађивати са новим захтевима
2. програмирање C#  ASP.NET  WEB апликација, HTML, CSS
3. Internet Information Services конфигурисање – постављање и пуштање сајта и домена
4. Windows server 2008, 2012., 2016.  –  основно конфигурисање
5. SQL server 2008. и 2014. – писање T-SQL упита, „backup“ и „restore“ база, прављење и нормализација табела, увоз и извоз података у Excel и Access

Радни однос: Уговор на одређено време
Рок за пријаве: 10 дана од дана објављивања огласа
Пријаве (радне биографије) слати начелници одељења МА Татјани Тимотијевић
на имејл адресу: tatjana.timotijevic@nb.rs