Семинар Биоинформатика, 24. март, 2021.

Наредни састанак семинара Биоинформатика биће одржан онлајн у среду, 24. марта 2021. са почетком у 18:15.

Предавач: др Олгица Ђурковић-Ђаковић, научни саветник Института за медицинска истраживања Универзитета у Београду

Наслов предавања: МОНИТОРИНГ ПРИРОДНО СТЕЧЕНОГ У ОДНОСУ НА ВАКЦИНАЛНИ ИМУНИТЕТ – ПРВИ ПРЕСЕК

Апстракт: У Институту за медицинска истраживања се спроводи истраживање „Праћење природно стеченог и вакциналног имунитета на SARS-CoV-2 вирус код одраслих испитаника“, чији је основни циљ утврђивање дугорочне еволуције антитела специфичних за SARS-CoV-2 код пацијената са COVID-19 и код вакцинисаних испитаника. Потоња популација је посебно значајна у светлу чињенице да због широке доступности четири различите вакцине Србија представља јединствени полигон за компаративну анализу вакциналног имунитета. Осим доприноса глобалном разумевању специфичног хуморалног имунског одговора у симптоматским и асимптоматским случајевима COVID-19, као и код особа вакцинисаних против SARS-CoV-2 вируса, очекује се да подаци о нивоу имунолошке заштите постигнуте природном и вештачком имунизацијом допринесу даљем планирању циљане превенције нпр. идентификацијом категорија популације које је потребно чешће ревакцинисати, те да буду основа за израду предиктивних модела даљег тока SARS-CoV-2 епидемије у овом делу Европе и шире. На овом предавању ће бити представљен први пресек резултата овог истраживања.

Линк за приступ предавању:
https://matf.webex.com/matf/j.php?МТИД=мд9359ф0985ц4ба9е9ц050179ц49е0ц41
Линк ће бити активан од 18ч.

Организатор семинара Биоинформатика је Српско друштво за биоинформатику и рачунарску биологију (http://www.birbi.matf.bg.ac.rs/)

Биографија предавача: Dr sc. med. Olgica Đurković-Đaković је научни саветник Института за медицинска истраживања Универзитета у Београду. Руководилац је Центра изузетних вредности за зоонозе преношене храном и векторима, као и Националне референтне лабораторије за токсоплазмозу. Руководила је низом научноистраживачких пројеката од којих једним из FP6 програма Европске комисије, и учестовала у више међународних пројеката и другим облицима међународне сарадње. Ангажована је као наставник на докторским студијама на Медицинском факултету УБ. Посебно је поносна на своју улогу у образовању младих, укључујући менторство докторских дисертација (8 одбрањених и 2 у изради) и магистарских теза (3 одбрањене). Укупни индекс научне компетентности износи > 650 (Scopus: радова 117, цитираност: > 1500, Х-индекс 22). Бави се различитим аспектима инфекција апикомплексним патогенима, укључујући имунопатогенезу, дијагностику и експерименталну хемиотерапију. Од почетка пандемије активно се са својим Центром укључила у истраживања дијагностичких, имунолошких и епидемиолошких аспеката кроз лонгитудинални мониторинг SARS-CoV-2 специфичних антитела у различитим категоријама популације.