Семинар за геометрију и примене, 25. март 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у четвртак, 25. марта 2021. са почетком у 17:15.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ГЕОМЕТРИЈСКИ И АЛГЕБАРСКИ-ГЕОМЕТРИЈСКИ АСПЕКТИ ИНТЕГРАБИЛНИХ ГЕОМЕТРИЈСКИХ ТОКОВА НОЈМАНОВИХ СИСТЕМА НА ШТИФЕЛОВИМ ВАРИЈЕТЕТИМА

Апстракт: Даћемо преглед заједничких резултата добијених са Јуријем Фјодоровим о интеграбилним Нојмановим системаина и геодезијским токовима на Штифеловим варијететима. Нојманови систем је поред геодезијског тока на елипсиоду један од основних интеграбилних система. Дајемо поптуни геометрисјки опис (некомутативна интеграбилност, бихамилтонове структуре, уопштење Шалове теореме), алгебарско геметриски опис (спектрална крива, линеаризација на уопштеним јакобијанима), и ако време дозволи, и одговарајуће интеграбилне дискретизације.

Детаљи приступа:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m057724bdd70672c6c64f48d55d5bce36
Meeting number (access code): 183 874 9025
Meeting password: PjuStq9rA37