Студентски семинар, 26. март 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак, 26. марта 2021. са почетком у 12 часова.

Предавач: Богдан Ђорђевић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ЗАТВОРЕНИ ОПЕРАТОРИ КРОЗ ПРИМЕРЕ

Апстракт: Затворени оператори представљају веома важну класу линеарних оператора, која се јавља у свим гранама анализе: функционалној анализи, апстрактној анализи, стохастици, диференцијалним и парцијалним диференцијалним једначинама, математичкој физици и квантној механици. Због своје универзалне природе ова теорија обилује јако интересантним примерима, који углавном немају одговарајући аналогон у класи ограничених линеарних оператора (или у одговарајућим Банаховим алгебрама).

Тема овог предавања ће бити уводног карактера. Увешћемо основне појмове и особине које ови оператори имају и сваку ћемо илустровати на конкретним примерима. Након уводног конструкта, предавање ће даље ићи ка основама спектралне теорије неограничених оператора. Крајњи циљ би био успостављање функционалног рачуна затворених оператора.

Линк за приступ предавању:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CihYM6Nratzix7c8G