Одељење за механику, 24. март 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 24. марта 2021. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова

Предавач: Милан Перић, Математички факултет – Универзитет у Београду

Наслов предавања: ПОЛИНОМИЈАЛНА ЕНТРОПИЈА И ЛУТАЈУЋА ДИНАМИКАМИКА

Апстракт: На предавању ће бити најпре уведени основни појмови тополошке динамике. Затим ће бити дата дефиниција и главне особине тополошке ентропије. Биће указано на њен значај и везу са другим важним концептима. Након тога ће бити објашњена потреба за увођењем полиномијалне ентропије и разлике у односу на тополошку ентропију. Показаћемо да је полиномијална ентропија добро прилагођена лутајућој динамици и увешћемо специфично кодирање и сингуларне тачке. На крају ће бити дати примери рачунања на Морсовим градијентним системима и логистичком пресликавању.

Напомена: Моле се заинтересовани да свој долазак на предавање најаве мејлом на mehanika@turing.mi.sanu.ac.rs. Током састанака је неопходно поштовање прописаних мера заштите.