Семинар за геометрију и примене, 18. март 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 18. марта 2021. у сали 821 Математичког факултета, као и онлајн, са почетком у 17:15.

Предавач: Марко Стошић, Technical University of Lisbon

Наслов предавања: ИНВАРИЈАНТЕ ЧВОРОВА И МНОГОСТРУКОСТИ И КВИВЕРИ

Апстракт: У овом предавању биће приказан преглед резултата о повезаности квантних инваријант чворова и 3-многострукости, са инваријантима усмерених графова (квивера). Релације овог типа су базиране на веома апстрактним везама из бројних области модерне математике и физике, али се у конкретним случајевима такође могу и врло експлицитно и елементарно записати. Биће приказани и неки нови резултати, као и занимљиве и изненађујуће примене ових веза, и неки отворени проблеми.

Детаљи приступа:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=me52cda721daf0aaf75b68cc784cffda4
Meeting number (access code): 183 974 7752
Meeting password: KBq55qN3G2m