Семинар за рачунарство и примењену математику, 2. март 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 2. марта 2021. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Милош Симић, докторант, Универзитет у Београду

Наслов предавања: КОНТРОЛА ГРЕШКЕ БИНАРНИХ КЛАСИФИКАТОРА И НЕУРОНСКИ ТЕСТОВИ НОРМАЛНОСТИ

Апстракт: Традиционални бинарни класификатори могу имати високу тачност, али фреквенција с којом дају лажно позитивне и лажно негативне резултате није под контролом корисника. У многим случајевима једна од тих грешака је озбиљнија, па су прихватљиви само класификатори који ту грешку праве са вероватноћом мањом од унапред дефинисаног прага. Ово предавање ће представити начин да се бинарна класификација комбинује са тестирањем статистичких хипотеза и тако контролише циљна грешка код већ обучених класификатора. Конкретно, биће приказано како бинарне класификаторе претворити у статистичке тестове, израчунати p­вредности класификације и помоћу њих ограничити вероватноћу циљне грешке.Тај приступ ће бити илустрован на неуронској мрежи обученој за откривање нормалних расподела на основу малих узорака. Нумерички експерименти изведени на малим узорцима са највише 100 елемената показали су да су неуронски тестови нормалности тачнији и далеко моћнији од најчешће коришћених и најснажнијих стандардних тестова нормалности: Шапиро-­Вилковог, Андерсон-Дарлинговог, Лилифорсовог и Жарк-­Бераовог теста, као и кернелских тестова нормалности. Приступ о којем ће бити речи има веома висок потенцијал за примену у статистици, анализи података и машинском учењу.

Напомена: Због тренутне епидемиолошке ситуације, максималнан број присутних у сали је пет (укључујући предавача и организаторе семинара). Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So